Activiteiten

Afzegging i.v.m. het Coronavirus

KBO schort alle activiteiten op

 

In navolging van de afgelasting van onze activiteiten in de maand maart gaan ook de bijeenkomsten van onze KBO ook de komende weken – tot en met dinsdag 5 mei – in verband met het coronavirus niet door.

Concreet betekent dit dat onze jaarvergadering op 16 april naar een later tijdstip wordt verschoven. In dit nummer treft u wel de exploitatierekening en het jaaroverzicht van 2019 aan, alsmede de begroting voor 2020. Dan heeft u in ieder geval een indruk hoe wij het afgelopen jaar hebben gedraaid. Bewaar deze Kompas dus goed, want op de opnieuw vast te stellen algemene ledenvergadering heeft u de stukken dan bij de hand.

 

Naast onze jaarvergadering vinden ook de wekelijkse klaverjasmiddagen op maandag geen doorgang. Voorts wordt onze bestuursvergadering van 1 april gecanceld, het overleg op 6 april van het Seniorenpodium met de Adviesraad Sociaal Domein, de vergadering van het Seniorenpodium op 17 april en de bijeenkomst met HOZO, PCOB en KBO op woensdag 22 april.

 

Eind april bekijkt het bestuur hoe om te gaan met onze activiteiten in de volgende maanden, dit gebaseerd op de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen van het coronavirus.

Via het Kompas van mei krijgt u daar nieuwe informatie over.

 

Namens het bestuur,

Frans van Lierop

Themamiddagen, 2020

Themamiddagen 2020

 

Bloemswaard:

 

Donderdag 16 jan.      13.00 uur   Lia Verheul van Winssem. De vrolijke noot.

Donderdag 20 febr.    13.00 uur   Harald Veenstra. Zanger

Donderdag 19 maart  13.00 uur   Marca Bultink lezing over Trekschuit en de Trekvaart.

Donderdag 16 april     13.00 uur   Jaarvergadering  en Rob Lut, babbeltrucs en loterij met mooie prijzen.

Woensdag   6 mei       13.00 uur   Mariazang

Donderdag 28 mei      13.00 uur   Hank Valley

Donderdag 18 juni      13.00 uur   De Zeekanters Shantykoor uit Noordwijk

Donderdag 17 sept.    13.00 uur   Combo Kos Nie Nix

Woensdag 1 oktober   13.00 uur   Kroonjarigen, HHK 6 leden uit het orkest

Woensdag  7   okt.      13.00 uur   Mariazang

Donderdag 15 okt.      13.00 uur   Jan Broekhuizen lezing over Tulpen uit Amsterdam.

Woensdag 25 nov.      13.00 uur   Sinterklaasmiddag

Vrijdag 18 dec.            11.30 uur kerstviering “Villa Flora”.

 

 

 

 

Theatervoorstelling, 27 februari 2020

Zomerprogramma 2019

Vervolg Zomerprogramma 2019

De KBO bestaat 65 jaar en viert dit uitgebreid

Themamiddag, optreden van het duo Nico en Pim, 21 februari 2019

Themamiddagen 2019

Themamiddagen in 2019

 

Bloemswaard

Donderdag   17 januari    13.00 uur        Thema: Rob Hinse,   oude muziekinstrumenten

Donderdag  21 februari   13.00 uur        Thema: Duo Nico en Pim.

Donderdag  21 maart       13.00 uur        Thema: IJsland, Veronica Handgraaf

Donderdag  18 april          13.00 uur        Algemene ledenvergadering

Woensdag     8 mei           13.00 uur        Mariazang.

Donderdag  16 mei           13.00 uur        Thema: Het koffertje van mijn moeder door Martje Saveur.

Woensdag 22 mei             20.00 uur       Theateravond met “De vergeten zangeressen van het             vaderlandse lied i.v.m. het 65-jarig jubileum.

Donderdag 23 mei            20.00 uur        Theateravond met “De vergeten zangeressen van het vaderlandse lied i.v.m. het 65-jarig jubileum.

Donderdag  20 juni           13.00 uur       Sluiting seizoen met het Shantykoor “Het Groene Hart”.

Donderdag 19 september 13.00 uur      Opening seizoen met Hans Baaij

Donderdag 3 oktober        13.00 uur      Kroonjarigen met “FF anders”.

Woensdag  9 oktober         13.00 uur         Mariazang.

Donderdag 17  oktober    13.00 uur        Thema:  Julia Voskuil/ tuinen.

Woensdag 27  november 13.00 uur        Sinterklaasviering.

Vrijdag 20 december         11.15 uur         Kerstviering in Villa Flora .

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Gymlessen voor ouderen

Na de themamiddag “Valpreventie” en de cursus “Oefen je vitaal” weten we dat blijven bewegen voor ouderen heel belangrijk is.

Iedere dinsdagmorgen is er in speeltuin Jeugdland aan de Sportlaan gymles voor senioren.                      Deze lessen worden gegeven door een leidster van Jahn.

Ze worden gegeven in het kader van “Meer bewegen voor ouderen” (OMvB), die in nauwe samenwerking met Welzijnskompas Hillegom Lisse wordt gegeven door een trainster, die zich gespecialiseerd heeft in het sporten met ouderen.

De contributie wordt door Zorg en Zekerheid voor 75% vergoed.  De gymlessen worden gegeven op dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.00 uur.  Vanaf 11.00 tot 12.15 is er ook een les in de Mariastraat.

Na iedere les is er koffie drinken voor € 1,50 per maand.                                                                            Ieder die belangstelling heeft mag 2x komen kijken en meedoen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Koch, email: penningmeester@jahnhillegom.nl


Ga terug naar het overzicht