Agenda

Busreis naar Texel in het kader van het zomerprogramma 2018

Oefen je vitaal

Beste mensen,

 

In de laatste maanden van 2017 hebben wij met 15 deelnemers het beweegprogramma Oefen je Vitaal uitgevoerd, met verbluffende resultaten.

Na 6 bijeenkomsten waren de deelnemers vitaler en hadden een betere conditie dan voorheen.

Dit beweegprogramma willen we nogmaals uitvoeren.

 

 

Doe mee en kom in beweging

 

Wilt u ook weer meer kunnen wandelen, doe dan mee aan het beweegprogramma.

 

Oefen je Vitaal

 

Oefen je Vitaal is een beweegprogramma voor 65-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het programma is gericht op het verbeteren van de balans, spierkracht en loopsnelheid, door oefeningen die u thuis kunt doen in alledaagse situaties, met behulp van een rijk geïllustreerd cursusboek. U oefent bijvoorbeeld in de stoel, aan het aanrecht, bij het opstaan, bukken en traplopeneffect. Ook als u een rollator of wandelstok gebruikt, kunt u meedoen. De oefeningen zijn door de universiteit van Nijmegen ontwikkeld en het effect ervan is bewezen.

 

Werken aan conditie

 

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijft uw conditie stabiel of zelfs beter en verkleint het risico op vallen.

 

Met Oefen je Vitaal gaat u in een groep van ongeveer tien deelnemers samen van start onder leiding van speciaal getrainde vrijwilligers van de KBO en PCOB.

Onder leiding van een getrainde vrijwilliger krijgt u bij de eerste bijeenkomst uitleg over het

programma. Ook wordt uw fysieke conditie gemeten zodat u oefeningen op maat ontvangt.

Vervolgens gaat u naar huis zelf aan de slag met de dagelijkse oefeningen. Na twee en een halve maand komen deelnemers en trainer weer samen en krijgen inzicht in hun vooruitgang.

U staat er in de tussenliggende periode echter niet alleen voor; deelnemers houden contact met de trainer voor advies en komen in die periode viermaal bij elkaar, om elkaar te stimuleren vol te houden en doen samen de trainer de oefeningen.

 

De startbijeenkomst is 13 februari 2018

 

U kunt u voor dit gratis programma Oefen je Vitaal aanmelden tot 3 februari bij:

N. Turk tel. 0252523025 of per e-mail:   n.turk@casema.nl

 

Kom in beweging en doe mee aan Oefen je Vitaal!

Gymlessen voor ouderen

Na de themamiddag “Valpreventie” en de cursus “Oefen je vitaal” weten we dat blijven bewegen voor ouderen heel belangrijk is.

Iedere dinsdagmorgen is er in de Drempel gymles voor senioren.                                                                        Deze lessen worden gegeven door een leidster van Jahn.

Ze worden gegeven in het kader van “Meer bewegen voor ouderen” (OMvB), die in nauwe samenwerking met Welzijnskompas Hillegom Lisse wordt gegeven door een trainster, die zich gespecialiseerd heeft in het sporten met ouderen.

De contributie wordt door Zorg en Zekerheid voor 75% vergoed. Voor het jaar 2017-2018 was de contributie € 167,40 en kreeg men € 125,55 van Zorg en Zekerheid terug.                                                        De gymlessen worden gegeven op dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.00 uur. Na iedere les is er koffie drinken voor € 1,50 per maand.                                                                            Ieder die belangstelling heeft mag 2x komen kijken en meedoen.

Themamiddagen in 2018

Themamiddagen 2018

.

Donderdag 18 januari            14.00 uur        Happy Music accordeonisten + 3 x bingo

Donderdag 15 februari           14.00 uur        Amigas met dirigente Liesbeth van Oers

Donderdag 15 maart              14.00 uur         Gemeenteraadsverkiezingen

Donderdag 19 april                14.00 uur        Algemene Ledenvergadering en afscheid Nico Turk

Woensdag  9 mei                   14.00 uur        Mariazang

Donderdag 17 mei                 14.00 uur        Maurits Tompot Gouda Glas in Loodramen

Donderdag 21 juni                 14.00 uur        Noortukse vissersvrouwen

Donderdag 20 sept.                14.00 uur       Openingsmiddag met Jo Ann

Woensdag 10 okt.                  14.00 uur        Mariazang

Donderdag 18 okt.                 14.00 uur        Veronica Handgraaf

Woensdag 28 nov.                 14.00 uur        Sinterklaasfeest

 

Alle activiteiten vinden plaats in Woonzorgcentrum Bloemswaard

Donderdag 4 oktober             14.00 uur        Kroonjarigen met het Jopppekoor

Donderdag 20 december        Kerstviering  met medewerking van Ladies Melody

 

 

 


Ga terug naar het overzicht