Agenda

Gymlessen voor ouderen

Na de themamiddag “Valpreventie” en de cursus “Oefen je vitaal” weten we dat blijven bewegen voor ouderen heel belangrijk is.

Iedere dinsdagmorgen is er in de Drempel gymles voor senioren.                                                                        Deze lessen worden gegeven door een leidster van Jahn.

Ze worden gegeven in het kader van “Meer bewegen voor ouderen” (OMvB), die in nauwe samenwerking met Welzijnskompas Hillegom Lisse wordt gegeven door een trainster, die zich gespecialiseerd heeft in het sporten met ouderen.

De contributie wordt door Zorg en Zekerheid voor 75% vergoed. Voor het jaar 2017-2018 was de contributie € 167,40 en kreeg men € 125,55 van Zorg en Zekerheid terug.                                                        De gymlessen worden gegeven op dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.00 uur. Na iedere les is er koffie drinken voor € 1,50 per maand.                                                                            Ieder die belangstelling heeft mag 2x komen kijken en meedoen.


Ga terug naar het overzicht