Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Seniorenpodium

SeniorenPodium Hillegom

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het SeniorenPodium Hillegom.
Het SeniorenPodium Hillegom heeft tot doel: Doel: Het doel is ouderenparticipatie d.w.z. dat ouderen invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen, die van invloed zijn op de positie van ouderen in de gemeente.
Het SeniorenPodium Hillegom kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen in de gemeente en die behoren tot de autonomie van de gemeente.


Ga terug naar het overzicht