Het Kompas

Het Kompas, oktober 2020

Klik hier om de digitale versie van Het Kompas oktober 2020 te bekijken.

Het Kompas, september 2020

 

Klik hier om de digitale versie van Het Kompas september 2020 te bekijken.

Het Kompas juli/augustus 2020

 Klik hier om de digitale versie van Het Kompas juli augustus 2020 te bekijken.

Het Kompas mei/juni 2020

Klik hier om de digitale versie van het Kompas van mei/juni 2020 te bekijken.

Het Kompas maart/april 2020

Klik hier om de digitale versie van het Kompas van maart/april 2020 te bekijken.

Woord van de voorzitter, mei/juni 2020

Beste clubvrienden,

 

Ook onze vereniging is door het coronavirus in een andere wereld en een bizarre werkelijkheid beland. Alle KBO-activiteiten en onze fysieke sociale clubcontacten zijn voor langere tijd afgelast. Als senioren behoren wij tot de risicovolle doelgroep en moeten we voorzichtig zijn in ons doen en laten, dus extra waakzaamheid is zeker geboden.

Vooralsnog hoop ik dat het met uw gezondheid goed gaat en u gevrijwaard bent en blijft van het virus.

Toen de crisis begon hebben we in een verbluffend snel tempo nieuwe gedragsregels ontwikkeld, zodat iedereen wist wat hij of zij moest doen en laten om het virus te bestrijden. Hierdoor is een geheel ander levensritme ontstaan. Vooral wij – de ouderen – zaten verplicht thuis. Spelletjes werden uit de kast gehaald en menigeen is aan het puzzelen geslagen.

Extra tuinieren en ‘huis-op-ruimen’ is een bijna dagelijkse bezigheid geworden. Ook onze tuin ligt er pico bello bij en niet alleen bij ons. Want je moet toch wat met die zeeën van vrije tijd. Bij de milieustraat is het extra druk… een uurtje in de rij staan is geen uitzondering.

In de afgelopen weken zijn heel veel mensen een stuk vaardiger geworden met de computer, tablet of mobiele telefoon. Beeldbellen via Skype en FaceTime is gemeengoed geworden. Je ziet het overal om je heen dat jong en oud digitaal met elkaar communiceert. Toch een positief puntje in deze tijd. Evenals de ontwikkeling rond het thuiswerken, dat plots in diverse beroepsgroepen tot de mogelijkheid is gaan behoren. Zeker goed voor de vermindering van reistijden per auto en openbaar vervoer.

Maar na meer dan tien weken isolement snakt iedereen weer naar de situatie van voor half maart. Het gemis aan fysieke sociale contacten is groot. Niet meer op bezoek bij familie en vrienden. Niet meer even een terrasje pakken. Niet meer een weekendje weg. We waren het zo gewend, maar ik ben bang dat die tijden niet snel meer zullen terugkomen.

Sinds begin mei gaan we heel langzaam uit de lockdown-periode. Ik ben weer naar de kapper geweest om mijn ‘coupe corona’ weg te laten knippen. De basisscholen zijn weer geopend tot opluchting van kinderen en ouders. En op beperkte schaal mag er door de jeugd worden gesport in clubverband.

Gelukkig zien we dat meerdere zaken weer zijn toegestaan na 1 juni, echter nog op zeer bescheiden schaal. En pas na 1 juli zijn bijeenkomsten met maximaal honderd personen weer mogelijk, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Hoe wij als KBO daar invulling aan kunnen geven voor de tijd dat er nog geen vaccin is ontwikkeld tegen het Covid19 virus, gaan wij als bestuur binnenkort bespreken.

Laten we er wel voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn.

Pas goed op uzelf.

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

 

 

Gedachtegoed, mei/juni 2020

STIL

 

Pasen ging dit jaar stil voorbij.

Heel de Goede Week. Van Hosanna tot verraad, van saamhorigheid tot verlatenheid. Danken, breken, delen – Christus zelf, Brood en Wijn. Van lijden en dood tot Verrijzenis, Leven. Geen kinderen met palmpaasstokken, geen mooie Paaszang. Raar.

Nooit eerder was het zo. Wat heb ik die bijzondere vieringen met zoveel mensen gemist! Ging dat alles zomaar langs ons heen?

 

Het kwam dit jaar aan op ieders persoonlijk geloof, proberen, verlangen. Het was dit jaar zoéken. Naar vieringen op TV of social media. Om méé te doen met de pastores, een koster, een organist of zanger. Wat zal het vreemd zijn voor hen om voor een lege kerk te staan. Zij vieren (Paas)eucharistie namens, voor ons en de wereld. Want het gebed gaat door, in ieders hart en samen; het is nodig.

Wat ook door gaat, maar moeilijker, is het pastoraal contact; nu via telefoon en social media. Een luisterend oor, bemoediging waar zorgen zijn. Voor verbondenheid, vooral bij ziekte en overlijden. Wat ook door moet gaan, is dat we anderen blijven helpen. Met de Vastenactie verder weg, en de Voedselbank dichtbij. Er staat daarom een krat achter in de kerk om levensmiddelen in te doen. Al vier raakten meer dan vol!

Pasen werd dit jaar vaak benoemd als `het feest van de hoop’. Hoop op uitzicht, dat het béter wordt en dat wat verstoord, gebroken is weer heel wordt.

Maar wat is het stil. Alles dankzij een virus dat heel de wereld in de greep houdt. Dat nog niet over is. en veel gevolgen heeft. In het persoonlijk leven van de mensen die getroffen zijn. In allerlei verbanden in de samenleving, zoals de parochie. In economisch opzicht. En het gaat lang duren. Ja, het coronavirus bracht ons afstand, `sociale onthouding’, eenzaamheid en grote bezorgdheid. Alles werd anders, en íeder heeft wel verzucht: `in Gods naam..! Wij zoeken.. ook naar U.

 

Het doet me denken aan de profeet Elia, die belaagd wordt en alle hoop verloren heeft. Ook hij keek uit naar God, naar een groot teken. Maar, zo staat er in het 1e boek Koningen (19): vóór de Heer uit ging een storm. Toen een aardbeving. En toen vuur. Maar daarin was God niet. Er volgde het suizen van een zachte bries. Toen bedekte Elia zijn gezicht, want hij wist meteen met heel zijn wezen: dit is God, die mij nieuwe kracht geeft; een stille, zachte bries.

 

De kerken van de Willibrordusparochie werden in de bloemen gezet. Heeft u het gezien? Kleurige tulpen, narcissen en hyacinten van onze bollenkwekers. Prachtig. Ook binnen, rond het altaar en bij Maria was het één bloemenzee. De kerk is ópen. Je kunt er zo binnenlopen. Het is stil in de kerk. ja, daar ook, maar… ánders. Stilte wordt er rúst, nieuwe adem. Je bent er nooit alleen. Je bent niet de enige. Er branden veel kaarsjes. Er wordt daar gebeden, om van alles, voor iedereen.

Weer buiten schijnt de zon, de lucht is fris en alle bomen lopen uit. De tuinaanleg is bijna klaar. Kinderen hebben beslag gelegd op de nieuwe speeltoestellen, andere mensen kuieren of luieren op een bankje.

Is God in die goede dingen? Ja, want die maken ons blij, en geven nieuwe moed.

Hoe zal het verder gaan? Na Pasen komt Hemelvaart, de 40e dag waarop opnieuw de hemel en de aarde worden verbonden. En Pinksteren, de 50e dag, het komen van Gods Geest die níeuw maakt, de Trooster en Helper.

Wat zou het mooi zijn als we dat feest samen in de kerk kunnen vieren! Ik hoop het, u ook?

 

Anneke Beenakker-Voorn

Woord van de voorzitter, april 2020

Beste ‘clubvrienden’,

 

Sinds zondag 15 maart zit Nederland voorlopig op slot. Donderdag daaraan voorafgaand heeft onze KBO al besloten al zijn activiteiten voor maart af te gelasten. Het coronavirus heeft ongekend veel invloed op het sociale leven. Zeker nu de scholen en horeca op last van de regering drie weken – tot en met 6 april – hun deuren moeten sluiten, een juist en onvermijdelijk besluit ondanks alle overlast en ongemak die het zal geven.

Onze hoop is natuurlijk dat wij allemaal gezond en wel uit deze periode komen.

Ook voor de maand april is het alleszins niet duidelijk of het ‘normale’ leven weer op gang zal komen en ook wij onze bijeenkomsten door kunnen laten gaan. Natuurlijk volgen wij de landelijke richtlijnen, dus dan weet ook u hoe te handelen.

11 maart bevestigde de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie van de VN, dat er sprake is van een pandemie, een wereldwijde epidemie. Op dat moment waren in meer dan honderd landen ruim 120.000 slachtoffers besmet met het coronavirus. Een pandemie-verklaring verandert op zich niets aan de gezondheidssituatie, maar verhoogt wel het urgentieniveau, dat nodig is in verband met het draagvlak voor ingrijpende maatregelen. Corona is een nieuw virus dat sinds de eerste melding, eind december in China, gaandeweg besmettelijker en dodelijker is gebleken.

In dit kader is het belangrijk dat wij met onze leden digitaal kunnen communiceren. Velen van u beschikken over een e-mail adres, maar hebben dit nog niet doorgegeven aan onze leden-administratie. Ik doe dan ook een dringend beroep op u uw e-mail adres door te geven aan ons. Dat kan op kbo-hillegom@hotmail.com. Als u zelf niet actief bent op het internet, geef dan het e-mail adres door van een contactpersoon, bijvoorbeeld een zoon, dochter of mantelzorger. Dan kunnen wij u te allen tijde op de hoogte houden van recente ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Als senioren behoren wij tot de risicovolle doelgroep en moeten we voorzichtig zijn in ons doen en laten. Laten we er wel voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn.

Het is stil op straat… behalve dan in de supermarkten, waar dagelijks de schappen worden geplunderd, ondanks het verzoek niet te hamsteren, omdat dit nergens voor nodig is. Zeep kan ik wel begrijpen, omdat goed handenwassen een vereiste is, maar rollen toiletpapier…? Ik ben blij dat we twee dagbladen lezen, dan heb ik in geval van nood, nog een voorraadje.

Het is stil op straat… en dat doet me denken aan de oliecrisis in 1973 toen het kabinet een aantal autoloze zondagen had ingesteld. Velen van u zullen zich dit nog herinneren.

Het is stil op straat… we zullen allemaal onze activiteiten missen en de eenzaamheid zal bij sommigen zeker toeslaan. Maar als we iets voor elkaar kunnen betekenen, moeten wij dat beslist niet laten.

Het is stil op straat… ik blijf dus ook zoveel mogelijk binnen en speel aloude spelletjes met mijn echtgenote zoals scrabble. En ik vond nog een oude 1000-stukjes puzzel. Sinds de geboorte van onze dochter in 1976 hadden wij nooit meer gepuzzeld. Direct kocht ik een paar nieuwe; zo komen we een deel van de dagen zeker door.

‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’, zo eindigde premier Rutte zijn toespraak aan de Nederlandse bevolking. Ik sluit me daar graag bij aan.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Woord van de voorzitter, maart 2020

 

Beste ‘clubvrienden’,

Afgelopen weekend raasde een ‘winterstorm’ over West-Europa, een storm die voor het eerst in de mij bekende weersgeschiedenis in onze contreien een naam heeft gekregen namelijk Ciara, dit in navolging van de tropische stormen, die al jaren aangeduid worden met persoonsnamen. Een van mijn klein-dochters was apetrots omdat deze storm haar naam had gekregen. Terwijl nu de regen met bakken uit de hemel komt, maakt Nederland zich op voor het volgende lagedrukgebied, luisterend naar de naam Dennis, dat in het weekend van 15/16 februari over onze land zal razen. Waar blijven de winters met sneeuw en vorst? Of moeten we Piet Paulusma geloven dat er eind maart best nog wel eens een Elfstedentocht kan worden gehouden. Intussen staan de sneeuwklokjes en crocussen in volle bloei, dus wat mij betreft is het over en uit met winterse voorspellingen en gaan we ons opmaken voor een zonnige lente.

Half januari presenteerde een onderzoekscommissie onder leiding van oud minister Wouter Bos een rapport over de ouderenzorg. ‘Ouderen moeten meer zelf meebetalen aan hun zorg. Daarnaast moet het oplossen van het tekort aan geschikte woningen voor senioren een speerpunt worden in het woningbouwbeleid. Dat zijn de voornaamste conclusies van een onderzoekscommissie onder leiding van PvdA’er Bos’, zo stond te lezen in het Haarlems Dagblad. Zijn commissie pleit ervoor het roer in de ouderenzorg drastisch om te gooien. De ouderenzorg staat al enige tijd onder druk. De bevolking vergrijst en aan zorgverleners is een schreeuwend tekort. Waar ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra nogal eens tegenaan lopen, is dat patiënten na een behandeling weer naar huis kunnen, mits hun woning kan worden aangepast. Aan zulke woningen ontbreekt het echter. ‘Ga verbouwen’, is dan ook de tip die met stip op één staat in het advieslijstje van Bos. De commissie wil daarnaast dat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om tussenvormen te bouwen, zoals kangoeroe-woningen. Dat zijn huizen met twee voordeuren en ook een tussendeur zodat de ene bewoner de andere mantelzorg kan geven.

Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren tachtig flink gestegen. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent. De commissie adviseert dat ouderen vaker zelf de knip moeten trekken voor kosten van wonen, maaltijden en huishouden, inclusief huishoudelijke hulp. Nu is dat iets wat voornamelijk via de Zorgverzekeringswet loopt. Wonen en zorg dienen strikt gescheiden te worden, aldus Bos.

Er is een groot tekort aan woningen die geschikt zijn om goed ouder te worden. Denk hierbij aan de honderden senioren die jaarlijks van de trap vallen. Mede hierdoor staat de zorg voor thuiswonende ouderen onder druk. Wie thans de 80 of 90 jaar is gepasseerd, woont – ten gevolge van ordinaire bezuinigingsmaatregelen – nog lekker zelfstandig. Alle thuiszorg en mantelzorg ten spijt, krijgen zeer oude mensen bijna allemaal te maken met een vorm van dementie. Ze kunnen daardoor (zelfstandig) nog geen kopje thee zetten en dwalen stuurloos zonder dag- en nachtritme (zelfstandig) door hun woningen. En wat adviseert Bos onder meer? ‘Laat ouderen meer gebruik maken van digitale technieken’. Mensen die niet meer het onderscheid tussen een afstandsbediening en een telefoon kunnen maken. Hoe verzin je het. De verzorgingshuizen die ooit werden opgestookt in de brandende muil van de marktwerking moeten worden teruggebouwd. Dat helpt echt.

Deze informatie, opgesteld door twee journalisten van het Haarlems Dagblad, wilde ik u niet onthouden. Het is zo herkenbaar. Nu Hillegom bezig is met het opstellen van een nieuwe woonvisie, waaraan vele inwoners als lid van het gemeentepanel hebben meegewerkt middels de invulling van een vragenlijst c.q. enquêteformulier, ben ik razend benieuwd naar de uitkomsten. Advisering door onze KBO of het Seniorenpodium is niet gevraagd. Echt een gemiste kans. Ook in onze gemeente is een groot tekort aan woningen/appartementen voor huidige en toekomstige senioren.

Het is niet voor niets dat ook zorgorganisaties in onze omgeving onderzoek doen naar nieuwe en betaalbare woonvormen naast hun verpleeghuizen. Misschien komen de ‘bejaardenhuizen’ wel terug?

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Woord van de voorzitter, februari 2020

Beste ‘clubvrienden’,

Vanaf deze plek wil ik u allen een prachtig 2020 toewensen, vooral in goede gezondheid en ik hoop u op veel van onze activiteiten te mogen begroeten.

Zoals bekend organiseren wij maandelijks (middag) themabijeenkomsten in de grote zaal van Bloemswaard. Afwisselend een lezing of een muzikaal thema en daarnaast de Sinterklaas- en Kerstviering. Het bestuur merkt iedere keer weer dat het aantal belangstellenden groeiende is. We gaan dit verder uitbouwen met avondvoorstellingen in het gebouw van de Kulturele Raad, want vorig jaar is aangetoond dat hier veel belangstelling voor is vanuit onze club. Op deze manier proberen wij ook de jongere senioren, die vaak nog actief in het werkzame leven staan, te bereiken en een mogelijkheid te bieden aan onze evenementen deel te nemen. En dit alles tegen een zo gunstig mogelijk kostenplaatje. Wij merken echter wel, dat met de alsmaar stijgende economische ontwikkelingen, de prijzen stilletjes aan overal omhoog gaan. Het kan dus vaak niet anders, dat wij, om onze financiën dekkend te houden, een beetje mee moeten met onze tarieven. Hopelijk levert dit voor onze gepensioneerde ouderen niet al te veel problemen op, want we weten allemaal dat de pensioenen landelijk onder druk staan. Veel sectoren krijgen er sinds januari van dit jaar gemiddeld 5% bij, alleen bij de pensioenen gebeurt dit (nog) niet. Misschien moeten de senioren ook een keertje massaal naar het Malieveld in Den Haag.

Gelukkig is de AOW enigszins verhoogd, maar dit compenseert zeker niet alle verhogingen die van overheidswege (landelijk en plaatselijk) worden doorgevoerd.

Belangenbehartiging.

Onze KBO is gesprekspartner met de gemeente via het Seniorenpodium. Ondanks inspanningen onzerzijds zijn er nog geen merkbare resultaten. Adviesaanvragen vanuit het College zijn de afgelopen jaren nog nooit ontvangen en ook vanuit het podium zijn er onvoldoende onderwerpen aangedragen. We hopen dat hier vanaf dit jaar verandering in gaat komen. Vorig jaar heb ik al aangegeven dat we het Seniorenpodium nog een jaar de kans gaven zich te bewijzen, want een stevige stem van de ouderen uit Hillegom is meer dan wenselijk. Zo niet, dan treden onze twee afgevaardigden in het Podium terug.

Momenteel is een nieuwe woonvisienota van onze gemeente in de maak. Een uitgelezen kans om het Seniorenpodium om advies te vragen. Is helaas niet gebeurd.

Er is ongelooflijk veel behoefte aan betaalbare woningen, niet alleen voor starters en jongeren, maar ook voor ouderen, die hun ‘te grote’ huis graag willen inwisselen voor een gelijkvloerse (huur) woning. Alleen die zijn er te weinig in Hillegom en als die er zijn vaak onbetaalbaar. Gelukkig zijn er wel ideeën, maar de periode tussen planning en uitvoering duurt altijd zo ontzettend lang, meestal een jaar of tien, hetgeen bevestigt werd door onze burgemeester in zijn speech op de nieuwjaars-bijeenkomst.

Rondom Plein 28 ‘blaast’ ons bestuur een bescheiden deuntje mee. Ik heb er al meerdere keren over geschreven. De uitvoering van de motie van de gemeenteraad van eind september vorig jaar is door de wethouder en WelzijnsKompas opgepakt. Voorstellen zijn inmiddels besproken met diverse belanghebbenden. De bridgeclubs mogen terugkomen op hun vertrouwde dagen en de klaverjassers vertrekken definitief naar het KWJ gebouw. Alleen is voor de 10 tot 15 individuele biljarters nog geen oplossing gevonden; zij beschouwen Plein 28 als hun sociale ontmoetingsplek, waar een borreltje geschonken kan worden. Helemaal terecht, want men zit er al meer dan twintig jaar. Maar Plein 28 is door WelzijnsKompas ‘omgetoverd’ tot een leer- en ontmoetingsplek, waar geen alcohol meer wordt geschonken van maandag tot en met donderdag. Het voorstel is wel op vrijdag – onder verantwoording van een andere partij – toe te staan een biertje of wijntje te drinken. Onze club werd gevraagd deze organisatie voor zijn rekening te nemen. Gaan we niet doen. Laat eerst Welzijns-Kompas de problemen in eigen beheer oplossen, temeer omdat wij niet zo maar ‘een blik vrijwilligers’ opentrekken om iedere vrijdag Plein 28 te exploiteren.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop


Ga terug naar het overzicht