Het Kompas

Woord van de voorzitter, mei 2018

Beste junior en senior KBO’ers,   

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Twaalf jaar lang werd u op de eerste pagina van ons verenigingsorgaan verrast met een openingsartikel van Nico Turk. Op zijn ‘eigen wijze’ wist hij iedere maand u een inzage te geven in komende activiteiten of een actueel onderwerp onder de loep te nemen. Het zal voor mij geen eenvoudige taak worden dit op dezelfde wijze te continueren. Het is slechts één van de taken, die van mij worden verwacht.

 

Op een verjaardagsfeestje eind augustus vorig jaar kwam ik in gesprek met een gerespecteerd KBO-lid die mij terloops vertelde dat de vereniging van senioren al geruime tijd op zoek was naar een voorzitter, als opvolger van Nico, die in april 2018 zijn functie wenste neer te leggen. Hij vroeg of dit niet iets voor mij zou zijn. Omdat ik niet direct een negatief antwoord gaf, had ik de volgende ochtend Nico aan de telefoon, die een informatief gesprek met mij wilde hebben. Dezelfde middag zat hij al bij mij thuis in de tuin ‘aan de koffie’. Beslist met de gedachte ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’. ‘Ach Frans’, zo vertelde Nico, ‘het is maar één vergadering in de maand en om de twee maanden een regiobijeenkomst, dat valt reuze mee’. Vervolgens heb ik er een weekje over nagedacht en toegezegd het te willen proberen. Vanaf november ben ik gaan meedraaien in het bestuur.

 

Langzamerhand kwam ik er wel achter dat het niet bij een enkel ‘vergaderingetje’ zou blijven.          De twee a-viertjes, waarin het profiel, de taakomschrijving en de functie-eisen van de voorzitter staan opgenomen, werden mij in december ter hand gesteld. Het profiel en de functie-eisen waren voor mij geen verrassing, wel de uitvoerige taakomschrijving met 18 punten, waarbij de inzet van de voorzitter wordt verwacht. Toch iets anders dan die enkele vergadering per maand. Deze lijst heb ik de afgelopen tijd op Nico geprojecteerd en ik heb diep respect gekregen voor de wijze waarop hij daar invulling aan heeft gegeven. En met verve. Nico was altijd en overal aanwezig, pakte persoonlijk bijna alle problemen aan en gaf invulling aan de vele ontwikkelingen op het gebied van de organisatiestructuur voor ouderen in onze samenleving. Natuurlijk deed hij dat niet alleen. Hij wist  zich steeds gesteund door een groep zeer actieve  bestuursleden. Zonder deze gezamenlijke inspanning is het niet mogelijk de KBO-Hillegom zo goed te laten functioneren. Dat is voor mij ook een reden, waarom ik uw voorzitter ben geworden. 19 april 2018 ben ik gekozen en benoemd voor een eerste termijn van drie jaar. Ik hoop dat ik de verwachtingen waar kan maken.

 

In mijn aanhef spreek ik over junior en senior KBO-leden. Mijn grote wens is om mensen die net met pensioen zijn gegaan, dus de 67-plussers, meer bij de club te betrekken, met name bij de activiteiten. Afgelopen weken kwam ik her en der in Hillegom personen tegen, die zeggen wel lid te zijn van de KBO, maar zich nog veel te jong voelen om actief deel te nemen aan onze bijeenkomsten en evenementen. Net als ik leeftijdgenoten rond de 67 jaar en recent gestopt met werken. 25-30 jaar geleden was je op die leeftijd een ‘bejaarde’, nu ben en voel je je een actieve senior. Vanzelfsprekend wil ik me inzetten voor de gehele club, maar de komende tijd proberen iets meer te betekenen voor alle – dus zowel junior als senior – leden.

 

In de volgende editie van het Kompas zal ik u enige inzage geven in mijn leven en de activiteiten die ik tot nu toe doe en heb gedaan. Alvast een korte inzage: ik ben een geboren en getogen Hillegommer, de zoon van Sinterklaas en al bijna 45 jaar getrouwd met Annie. Wij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Samen met mijn broer heb ik een drukkerij gehad, die tot eind 2016 was gevestigd aan de Arnoudstraat.

 

Hartelijke groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, mei 2018

Nieuw

“Dit is een klein gebed  voor ieder die vertrekt,                                                                                                           die z’n land gedwongen achterlaat,

die niet vrijwillig gaat.

Dit is een klein gebed voor ieder die beseft                                                                                                             dat hij nooit meer ergens thuis zal zijn maar voor altijd onderweg.

Verder weg elke stap van waar hij woont met z’n hart en zijn rug elke dag een beetje meer gebukt                onder z’n heimwee maar er is geen weg terug.” …    (*)

Maar ook wil ik .. een klein gebed voor wie opnieuw begint, op vreemde plek  ja in ons midden;                  nieuwe gezichten, andere stijl,  frisse vragen, ze mogen er zijn.                                                                              Een klein gebed, voor wie zoekt in onze taal, naar woorden.   (**)

Een klein gebed, voor allemaal  nu het Pasen is en Jezus’ eerste woord de VREDE is.                                      Hij geeft het ieder mee, om in Zijn Geest en met elkaar  de aarde nieuw te maken.

Dat we elkaar verstaan.

 

Zalig Pasen en Pinksteren!

Anneke Beenakker-Voorn

 

* de eerste drie coupletten zijn van Liselore Gerritsen. ** de rest omdat ik in het taalcafé, en ook in de kerk, nieuwe (taal)mensen ontmoet.

Woord van de voorzitter, april 2018

Beste mensen,

 

Na twaalfeneenhalf jaar neem ik als voorzitter op de algemene ledenvergadering van 19 april 2018 afscheid van het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom.

In die twaalfeneenhalf jaar is er heel veel bereikt bij onze vereniging.

Het ledenaantal is flink gestegen naar ruim duizend.

Op het gebied van belangenbehartiging hebben we een aantal projecten gehad.

Ik noem de belangrijkste:

Langer wonen in eigen woning. Veel woningen in Hillegom zijn naar de wil van de bewoners aangepast.

Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg.

Na melding bij het Lokaal Loket van de gemeente Hillegom van een vermoeden van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg, bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling of financiële uitbuiting, gaan professionals aan de slag de mishandeling of ontspoorde zorg te stoppen.

 

Wij hebben het Seniorenpodium opgericht.

Op 10 januari 2008 ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met de instelling van het Seniorenpodium. Het Seniorenpodium kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B&W over onderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen. De KBO heeft met twee leden daar vaak gebruik van gemaakt.

Ik noem: levensloopbestendige woningen, onveiligheidsgevoelens ouderen, bereikbaarheid in Hillegom, het is goed oud worden in Hillegom en de dokterspost.

 

Het bestuur heeft verschillende cursussen opgezet:

Notebookcursus, iPadcursussen die al jarenlang druk bezocht worden en Oefen je Vitaal.

 

In al die jaren hebben we ook geweldige thema’s en andere activiteiten georganiseerd.

Euthanasie, wat komt er kijken bij overlijden, met het boekje nabestaandeninformatie, testament en levenstestament, het hospice, valpreventie en vele andere muzikale en leerzame thema’s. Maar ook de busreizen en theaterbezoeken.

Niet te vergeten de geweldige zomerprogramma’s.

 

Gelukkig zijn er voor mijn opvolging drie leden die wij als aspirant bestuurslid hebben gevraagd, die ja hebben gezegd.

Het zijn mevrouw Joke Heemskerk en de heren Jan Boot en Frans van Lierop.

 

Ik dank het bestuur voor de fantastische manier van samenwerken, de contactpersonen, de gedachtegoedschrijvers de belastinginvullers, de lief- en leedcommissie, de koffie- en theedames, de redactie van Het Kompas en alle anderen die in deze periode zich hebben ingezet voor onze vereniging.

 

Ik wens de Vereniging van Senioren KBO Hillegom onder leiding van een nieuwe voorzitter en bestuursleden veel succes in de toekomst. Het gaat u allen goed.

 

Met vriendelijke groet,       Nico Turk

Gedachtegoed, april 2018

Het boek van de vreugde.

 

Wanneer u dit verhaal gaat lezen is het rond of na Pasen. Het mooiste kerkelijk feest van het jaar.

Een feest van het donker naar het Licht gaan. Met veertigdagen voorbereidingstijd. Daar schreef kapelaan Kuik in de vorige editie over. Maar wat betekent Pasen voor U, buiten het gezellig ontbijten en het eten van paaseitjes. Ik schrijf dit na een weekend in het klooster. Een herbronningsweekend na de opleiding van Christelijke meditatie. Mediteren is een deel van mijn leven geworden. De ene dag wat langer de andere dag wat korter en ik sla ook wel eens over. Mediteren kun je op verschillende manieren beoefenen. Sommige mensen denken dat het wat zweverig is. Maar dat is niet zo. Want om goed te mediteren, moet je goed en bewust gaan zitten of op je knieën op een zitbankje. Altijd geaard, dat betekent: met je beide benen op de grond. Waarom ik mediteer? Een moment om stil te worden bij God en mijzelf. Bij God kan ik altijd mijn verhaal kwijt, mijn verdriet, blijdschap en dankbaarheid. Het helpt mij om dagelijks de goede keuze te maken. Leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. En vele na Hem.

 

Na deze inleiding wil ik het daarover hebben. Zo gedenken we velen Heiligen in onze kerk. En heeft u zelf ook vast een Heilige waar u veel om geeft. Hij of zij is een voorbeeld voor u. Zo zijn we in het weekend bezig geweest met de boodschap van twee hedendaagse heiligen. Ze zijn nog niet heilig verklaard want ze leven nog. Het zijn grote iconen in de wereld. Er zijn mensen die ze verguizen, maar zo ook vele die ze eren. Deze twee heren die hebben een kleine week met elkaar opgetrokken en zijn 5 dagen met elkaar in gesprek geweest. En over deze gesprekken is een boek geschreven ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama. Desmond Tutu (84) reisde naar Dharamsala om samen met de Dalai Lama ‘Het boek van de Vrede te maken. Als cadeau voor alle mensen.

Ondanks hun verschillende werelden, hun drukke bestaan, terwijl ze al een hoge leeftijd hebben. Zijn ze samen gekomen, een bijzondere ontmoeting. De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen. Of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen, behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Als Desmond Tutu aankomt op het vliegveld en de Dalai Lama hem begroet is dat al iets bijzonders. De Dalai Lama glimlachte en zijn ogen straalden. De Dalai Lama is een heilig man en van uit zijn cultuur mag hij niet zomaar worden aangeraakt. Desmond Tutu spreidde zijn armen en ze omhelsden elkaar. Ze lieten elkaar los en pakten elkaar vast bij de schouders en keken elkaar in de ogen. De Dalai Lama deed alsof hij een kus toe blies. Waarop Desmond Tutu eerst zijn ene wang kust en zegt: ‘Dat ben je niet gewend’. En zo ook zijn andere wang kust. Samen beginnen ze te lachen en dat lachen houden ze de hele week vol tijdens hun gesprekken naast ook het verdriet.  Een vrolijk stel bij elkaar.

In hun gesprekken is de rode draad de acht pijlers van de vreugde namelijk: Perspectief, er zijn verschillende invalshoeken. Nederigheid, ik probeer nederig en bescheiden te zijn. Humor, lachen en grapjes zijn beter. Acceptatie, het enige mogelijke vertrekpunt voor verandering. Vergeving, onszelf bevrijden van het verleden. Dankbaarheid, wat een geluk dat ik leef en compassie, iets wat we willen hebben. Edelmoedigheid, we lopen over van vreugde. Met deze woorden vertellen ze elkaar wat de vreugde betekent in hun leven en wat het kan beteken voor andere mensen.

Zo laten deze twee mensen zien hoe ze in het leven staan ten diensten van de andere mensen. Net zoals Jezus ons heeft laten zien in zijn leven. Een boodschap van God voor ons. Een bijzonder boek, wat goed leesbaar is, waar liefde uitstraalt waaraan wij ons kunnen warmen.

Normaal maak ik geen reclame voor een boek. Maar wat Pasen de boodschap van Pasen betekent wordt door deze twee mannen zeker beschreven in het boek van de vreugde.

 

Hartelijke groet,

Marjo Lommerse

 

Woord van de voorzitter, maart 2018

Beste mensen,

 

KBO-PCOB bepleit samenhangende zorg voor ouderen thuis

 

De tweede kamer vergadert hierover.

Onderlinge afstemming

De zorg is onvoldoende ingericht op ouderen met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Vaak hebben ouderen te maken met meerdere zorgverleners en ondersteuners en ontbreekt de samenhang en onderlinge afstemming. De druk op de eerste lijn neemt tegelijkertijd verder toe. Driekwart van de huisartsen heeft onvoldoende tijd en te weinig expertise om ouderen met een complexe zorgvraag te ondersteunen. Hierin moet verandering komen.

Zorgverleners dienen te werken vanuit een integrale benadering, waarbij welzijn, zorg en behandeling in onderlinge samenhang gericht zijn op kwaliteit van leven van ouderen. Echter, de randvoorwaarden zijn hiervoor niet op orde. Zorgverzekeraars hebben weliswaar modules ‘kwetsbare ouderen’ in het leven geroepen, maar richten deze op geheel eigen wijze in met veel verschillen tussen de regio’s als gevolg. Een onwenselijke situatie.

Netwerkzorg

KBO-PCOB bepleit het ontwikkelen van zogenaamde netwerkzorg voor thuiswonende ouderen en een duidelijk plan van aanpak voor de invoering hiervan. Wat maakt netwerkzorg met een goed oog voor ouderen nu echt mogelijk? Voor KBO-PCOB zijn een aantal punten noodzakelijk: laat de willekeur verdwijnen als het gaat om zorg voor ouderen, regel een zelfstandige betaaltitel voor specialisten ouderengeneeskunde, zet in op eHealth en betrek de ouderenorganisaties bij de verbetering van de organisatie van de zorg.

Een sterke eerste lijn stelt ouderen in staat om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven functioneren en niet onnodig in het ziekenhuis opgenomen te worden. Wij pleiten daarom als KBO-PCOB voor een seniorvriendelijke zorg: proactief, persoonsgericht, samenhangend, op maat en afgestemd.

Laten we hopen dat de tweede kamer een goed besluit neemt.

Met vriendelijke groet,

N. Turk

 

Gedachtegoed, maart 2018

Veertigdagentijd: Wie ben ik?

 

Vanaf Aswoensdag zijn we begonnen aan de Veertigdagentijd. Deze tijd wordt ook wel de Vastentijd genoemd en duurt tot aan de Goede Week. Wat doen we met deze Veertigdagentijd? Traditioneel Vasten: minder snoepen en minder alcohol?

De Veertigdagentijd biedt veel meer kansen. Het biedt zelfs ruimte om meer te ontdekken wie wij zijn, wat onze allerdiepste identiteit is. Als u dat al weet is dat mooi. Als u meer van uw identiteit zou willen ontdekken, kan dat denk ik nog mooier zijn. Waarom? Zouden we niet allemaal meer vrede in ons hart willen ervaren. Zouden we niet meer rust willen hebben in de tijd die nog voor ons ligt?

Leiden wij soms geen angstig bestaan? We willen soms onafhankelijk zijn en hebben God niet altijd nodig. Maar kunnen wij wel leven zonder God? Als God niet de dragende grond van ons bestaan is, als Hij niet ons steuntje in de rug is, hoe leven wij dan? Zal dit niet leiden tot een angstig bestaan?… Want een onafhankelijk mens moet zichzelf telkens staande houden. Hij moet telkens voor zichzelf en voor anderen bewijzen wie hij is en wat hij kan. Angst leidt tot het alsmaar moeten bewijzen van wie ik ben. De overleden priester en schrijver Henri Nouwen zegt dat we daarbij vaak met de volgende drie valse bewijzen komen: 1. ik ben wat ik doe, 2. ik ben wat anderen over mij zeggen en 3. ik ben wat ik heb. Hier steken we soms héél véél van onze tijd en energie in.

Prestaties leveren, dat mensen goed over ons spreken en wat wij om ons heen aan eigendom verzamelen, dat zou moeten bewijzen wie wij zijn. “Kijk eens wat ik gepresteerd heb, luister hoe de mensen mij loven en zie wat ik allemaal heb. Kijk dit ben ik nou!”. Maar wat als je door omstandigheden of door ouderdom nauwelijks nog kunt presteren, als anderen niet meer zo mooi over je praten, als je je baan verliest of als je je vrienden kwijtraakt? Wie ben je dan nog? Dit leidt tot angst, want als je jezelf niet meer kunt bewijzen, tel je dan nog wel mee? Ben je dan nog wel van waarde?

Voor God is de mens zó waardevol, dat Hij zelf mens werd. Dat vieren we met Kerst.

God werd zichtbaar in het Kind Jezus om ons dichter te brengen bij onze diepste roeping.

En onze eerste roeping is ons te laten beminnen door God! Net zoals God zijn Zoon Jezus liefheeft.

Wij zijn ook zonen en dochters van God. Niet zomaar kinderen van God … nee wij zijn zelfs veelgeliefde zonen en dochters van God. Dat is onze allerdiepste identiteit! Wij zijn geliefd bij God, in ons vindt God zijn vreugde en blijdschap. Als we dat durven te ontdekken en toe te laten, dan zullen we met minder vrees leven.

Als we niet meer kunnen presteren, als mensen ons niet meer loven, als we veel verliezen, en als we ons dus niet meer kunnen bewijzen, dan blijft de echte en enige waarheid bestaan dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Dat bewijs heeft God geleverd door zelf mens te worden in Jezus.

 

Ik wens u een gezegende Veertigdagentijd!

 

Kapelaan Stephan Kuik

Woord van de voorzitter, februari 2018

Beste mensen,

 

 

Heeft u in het nieuwe jaar nog goede voornemens gemaakt?

Ging het makkelijk of bent u er alweer mee gestopt?

Toch zijn er voornemens waar u niet alleen bij het begin van het nieuwe jaar, maar iedere dag mee kunt beginnen.

Ik heb ze verdeeld in minder en meer

 

Minder                                                                                                      Meer

 

Social media                                                                                              Afspreken

Shoppen                                                                                                      Liefde

Haat                                                                                                             Gezond eten

Suiker                                                                                                          Sporten

Bankhangen                                                                                               Genieten

Zorgen                                                                                                         Geld sparen

Negativiteit                                                                                                 Positiviteit

 

U kunt er zelf nog wel enkele aan toevoegen.

Veel succes.

 

Op donderdag 15 maart organiseert de Vereniging van Senioren KBO Hillegom, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een lijsttrekkersdebat.

Het debat zal plaatvinden van 14.00 tot 16.00 uur in de grote zaal van Zorgcentrum Bloemswaard en zal worden geleid door de heer Jos Draijer.

Ik heb de lijsttrekkers van alle politieke partijen uitgenodigd aan dit debat deel te nemen.

In het vorige Het Kompas heeft u kunnen lezen welke aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen ik naar de politieke partijen heb gezonden.

 

Voor dit debat nodig ik u graag uit.

De toegang is gratis en is bestemd voor alle Senioren van Hillegom.

Geef deze boodschap door aan uw vrienden en kennissen.

Zet de datum alvast in uw agenda.

U komt toch ook, het gaat om onze toekomst na 15 maart 2018.

Indien u een idee of een belangrijke vraag heeft voor dat debat, dan hoor of zie ik dat graag van u.  n.turk@casema.nl   0252 523025.

 

Verder wens ik u een goed en gezond KBO jaar toe.

 

Met vriendelijke groet,

N. Turk

Gedachtegoed, februari 2018

GEDACHTEN

 

Het is al weer 2018. De tijd gaat snel. Wij zullen proberen er weer een mooi en dienstbaar jaar van te maken. Van de kranten en het nieuws worden wij niet vrolijk. Veel wordt er geschreven over levenseindeklinieken, het lot, beter gezegd de dood, in eigen hand nemen. Hoeft het leven niet meer van je? Een paar gram van een of ander spulletje en je krijgt een enkeltje naar het hiernamaals.

En daar sta je dan als geestelijk verzorger. Een gebed uitspreken, bidden voor een te dragen ziekbed, bidden voor vrede en een rustig heengaan, soms is men dankbaar en soms hoeft het niet. De gedachten zijn gevormd en nog liever vandaag dan morgen naar Onze Lieve Heer. Maar wij blijven ons best doen. De dankbaarheid voor het leven blijft overheersen. En het sterven is een proces, net als het geboren worden. Soms is er tijd voor nodig. Soms duurt het langer dan gedacht en soms korter. Als er geen hulpmiddelen worden gebruikt dan gaat de mens op Zijn tijd. De Heer heeft de levensadem aan het begin van een mensenleven ingeblazen en als het zover is zal Hij ook weer deze ook weer terugnemen.

 

Voor enkele diepere gedachten heb ik het boekje van “De Profeet” van Kahlil Gibran opgezocht. Gibran heeft het in onderstaande aanhaling over de godsdienst.

 

“Het dagelijks leven is uw godsdienst en uw tempel. Brengt telkens als ge hem betreedt al wat ge hebt mee. De ploeg, het aambeeld, de hamer en de luit. Wat ge hebt vervaardigd als gebruiks- en als kunstvoorwerpen.  Want al dromend stijgt ge niet uit boven uw prestaties en valt ge niet dieper dan uw mislukkingen.

En brengt alle mensen mee. Want al biddend, stijgt ge niet hoger dan hun gevoelens van hoop en zinkt ge niet dieper dan hun wanhoop.

 

Om God te leren kennen hoeft ge geen raadsels op te lossen. Kijkt om u heen en ge ziet Hem spelen met uw kinderen.

Werpt een blik op het hemelruim en ge ziet Hem wandelen in de wolk. Zijn armen uitstrekken in het weerlicht en neerdalen in de regen.

Ge ziet Hem glimlachen in de bloemen en ziet Zijn opgeheven handen wuiven in de bomen.”

 

Kahlil Gibran werd in 1883 in Libanon geboren. Hij was zowel dichter als filosoof en schilder. Zijn dichtwerken zijn in meer dan twintig talen verschenen. Hij overleed in 1931. In zijn werken zijn een groot geloof en diepe wijsheid te vinden.

 

Voor nu wens ik u rustige maanden toe in goede gezondheid en vrede.

Marie van Rooden

Woord van de voorzitter, december 2017 – januari 2018

Beste mensen,

 

Enkele weken geleden heb ik alle politieke partijen in Hillegom aanbevelingen (onze speerpunten) voor hun verkiezingsprogramma doen toekomen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Bij elk van de vijf speerpunten heb ik oplossingen en mogelijkheden aangedragen.

 

Speerpunt 1 Voldoende inkomen voor ouderen

De gemiddelde koopkracht van gepensioneerden is jarenlang, tijdens de economische crisis, achteruitgegaan. Sinds kort is de achteruitgang tot stilstand gekomen, maar de achterstand is nog niet ingehaald. De gemeente heeft veel mogelijkheden om armoedebeleid te voeren.

 

Speerpunt 2 Integrale aandacht voor wonen en zorg   

Goede ouderenzorg betekent: goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Goede zorg betekent ook preventie, versterken van de kracht van senioren zelf, een integrale aanpak en persoonlijke aandacht.

Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en zal blijven groeien, mede door de sluiting van verzorgingshuizen. Maak het daarom voor senioren mogelijk om daadwerkelijk langer thuis te kunnen wonen. Daar zijn voldoende betaalbare en passende woningen voor senioren voor nodig, nu en in de toekomst. Deze woningen moeten levensloopbestendig zijn, of worden gemaakt.

 

Speerpunt 3 Een veilige gemeente

Een zorgzame samenleving begint met veiligheid. De tendens van langer thuis wonen vraagt dat we scherp moeten letten op de veiligheid van senioren. Hoe inbraak- en brandveilig zijn de woningen? Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt, zodat senioren zich op hun gemak voelen en kunnen meedoen? Ouderen wonen het liefst in gewone woonwijken, maar maak deze wel veilig, toegankelijk en seniorvriendelijk.

 

Speerpunt 4 Digitalisering zonder uitsluiting

Senioren willen volwaardig aan onze digitale samenleving kunnen deelnemen.

Digitalisering kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze samenleving en op het leven van ouderen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat senioren door deze ontwikkelingen uitgesloten worden en dat hun zelfredzaamheid afneemt.

 

Speerpunt 5 Aandacht voor zingeving

Bij het ouder worden blijkt de kwaliteit van het leven essentieel. Ouderen willen van betekenis blijven, gezien worden en hun lief en leed delen met anderen. Deze zaken helpen bij het voorkómen van eenzaamheid. Veel ouderen willen zich nuttig maken voor anderen. Dit moet mogelijk zijn en blijven.

 

 

Dames en heren,

Namens de bestuursleden en alle vrijwilligers van

de Vereniging van Senioren KBO Hillegom,

wens ik u een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten

voorspoedig 2018

 

Met vriendelijke groet,

N. Turk

Gedachtegoed, december 2017 en januari 2018

Gedachtegoed

 

Voor de maand december en januari 2018 mag ik wat op papier voor u zetten.

In de laatste maand van het jaar is het voor veel mensen een drukke maand en in januari wacht ons een kale maand zo na alle feestdagen.

Zo hebben wij ook nog vier verjaardagen te vieren in de familie, naast alle andere festiviteiten.

Toch is het grootste feest wat wij vieren de geboorte van het kleine kind Jezus in een stal te Bethlehem. Gods Zoon, een kind van Gods liefde voor ons om zijn liefde door te geven.

Als we in de kerstviering het verhaal van de geboorte van dat kleine bijzondere kind horen wat gaat er dan door u heen?

Ik ben ooit in Bethlehem geweest in de geboorte kerk en keek toen over de velden heen en zag mij de herders in het veld voor mij.

Als de herders de engel zien en zijn boodschap horen, worden zij weggeroepen uit waar zij mee bezig zijn.
Ergens uit weg geroepen worden kan soms storend zijn. Als je net ergens geconcentreerd mee bezig bent. Soms kan het ook wel prettig zijn. Zo werden de herders gestoord in hun werkzaamheden. Zij hielden de wacht bij hun kudde. Maar als de engel en het engelenkoor weg is, maken ze zich helemaal niet meer druk om de kudde. Ze willen zien wat er gebeurd is. Ze zijn nieuwsgierig.
Want wat er bij hen is gebeurd, is niet alleen dat ze  even uit hun werkzaamheden gehaald zijn, even een verzetje om de lange nacht enigszins te doorbreken. Nee, de herders worden in hun bezigheid gestoord, omdat zij iets van Gods werkelijkheid ervaren. In hun bezigheden komt er een boodschapper van God.
En daardoor is niet alleen die nacht meer hetzelfde, maar heel hun leven veranderd op dat moment. Ze gaan op weg om de Zoon van God te zien. Heel hun leven zullen ze terugdenken aan die nacht, dat de hemel openging, en die engel verscheen. Als je op deze manier wordt gestoord, wordt onderbroken in je dagelijkse bezigheden kan dat ook spannend zijn.
Voor de herders in ieder geval, want zij worden bevreesd. De engel moet hen gerust stellen.
Ook voor ons kan het spannend zijn als op die manier de werkelijkheid van God in ons leven komt. Als ons dagelijks leven onderbroken wordt. En op wat voor manier! Want de boodschap van de engel is dat er iets bijzonders gebeurt. De engel is een boodschapper van God. De herders zijn nu buiten, buiten de veilige muren van de stad, buiten in het bedreigende donker, waar dieven en roofdieren actief zijn, zo ontvangen ze de boodschap: ga maar kijken naar dat Kind dat geboren is!’ Zo worden ook wij uit ons leven geroepen en zingen wij: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven.
Het kan zijn, dat u net als de herders daar blij mee bent. Om even uit het dagelijkse ritme te zijn. Om de sfeer van Kerst te proeven. Het tilt ons boven ons dagelijks bestaan uit.
Het maakt deze dagen bijzonder. En wellicht is dat waarom u naar Kerst hebt uitgezien. De vreugde die bij dit feest hoort. Een andere sfeer – even alle dagelijkse dingen aan de kant.
Ook kan er een dankbaarheid zijn. Dankbaarheid, dat Hij vanuit de hoge hemel wilde neerdalen in ons midden.

Maar het kan ook zijn, dat u er tegen op gezien hebt. Omdat u niet zo van feest houdt. Dat kan om verschillende reden. Het kan zijn dat dit afgelopen jaar een heel ingrijpend jaar is geweest. En dat in deze tijd van Kerst, van bezinning, alles weer boven komt. Een eerste keer, dat iemand die u dierbaar was, er niet bij is. Dan zal de vreugde eerder een ingetogen vreugde zijn. Of de sfeer van Kerst doet u juist pijn, omdat het in uw hart niet zo sfeervol is. Omdat uw hart koud aanvoelt, er geen enkele vreugde in doordringt. Ook als zou er naar verlangen. Voor uw gevoel zou u eerder bij de schapen achterblijven dan met de herders mee te gaan naar de stal.
Was het maar 4 januari. Waren alle feestelijkheden maar achter de rug. Luister naar de engel die zegt: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap, ”Het is een boodschap van Godswege. Het is de stem van de engel, de boodschap van God, die u er uit haalt. God roept u op om met Hem vooruit te kijken, niet om te vergeten maar om Zijn Licht te zien om aan te verwarmen en zo weer verder te kunnen met uw leven.

Zo worden wij uit onze dagelijkse sleur gehaald en net als de herders in beweging gebracht. Op naar dat Kind te gaan. Om bij dat Kind te knielen. Om te zien, met eigen ogen dat er hoop is voor alles in de wereld.

En als dan alle feest dagen voorbij zijn en de kale maand januari op u staat te wachten, met misschien wel een winters karakter. Blijf in beweging na het mooie feest van Licht, van Zijn geboorte en geniet van de stilte en rust van deze maand om zijn boodschap van liefde op te laden en te delen me degene die u tegenkomt in uw leven.

 

Ik wens U een Zalig Kerstfeest en een Zalig en mooi Nieuwjaar.                                 Marjo Lommerse


Ga terug naar het overzicht