Het Kompas

Woord van de voorzitter, juli/augustus 2019

 

Beste ‘clubvrienden’,

 

‘Uit de kunst’ was een heel passende reactie van KBO preses Frans van Lierop na afloop van de theatershow ‘Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse Lied’ in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom’, zo schreef correspondent Bas de Groot in het Hillegoms Nieuwsblad van 29 mei j.l.

Lovende woorden richting het bestuur van onze vereniging, waar we allen bijzonder blij mee waren. Het was een eclatant succes… boven alle verwachtingen… tweemaal een uitverkocht huis met in totaal 250 leden. Zij hebben kunnen genieten van een wervelende show met herkenbare liedjes, die op een speciale en humoristische wijze ten tonele werden gebracht. ‘Een schot in de roos’, zei iedereen, ‘Beslist voor herhaling vatbaar’. En dat gaat ook gebeuren. Volgens planning sluiten we ons jubileumjaar af in februari/maart volgend jaar, ook met een speciaal programma. De voorbereiding is inmiddels in volle gang.

Prachtig was dat we op 22 en 23 mei vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Leden, die anders niet aanwezig (kunnen) zijn op onze maandelijkse bijeenkomsten. En dan vooral ‘jonge’ senioren tussen de zestig en zeventig jaar, de doelgroep die wij graag bij onze activiteiten willen betrekken.

In het kader van ons jubileumjaar wil ik u attenderen op de openingsmiddag in september van het winterseizoen, met een voorstelling van de muzikale virtuoos Hans Baaij, een speciale verloting van GROTE prijzen onder de aanwezigen en een feestelijke aangeklede bingo.

Heeft u al eens gesproken met één van onze drie ouderenadviseurs?

Zij hebben in het najaar van 2018 een intensieve training gevolgd over een groot aantal onderwerpen, die specifiek betrekking hebben op onze vergrijzende samenleving. Heeft u een vraag: neem contact op, zij kunnen u wellicht helpen, verder helpen of in contact brengen met de juiste instanties.

In het najaar gaan alle ouderenadviseurs uit onze regio hun werkzaamheden evalueren, waarbij ook de groep ‘belastinginvullers’ (de z.g. huba’s) wordt betrokken.

Het Seniorenpodium wordt sinds een paar maanden versterkt door twee van onze bestuursleden: Joke Heemskerk en Jan Boot. Men is druk bezig nieuwe, onafhankelijke leden te werven. Na jaren van een toch wel enigszins ‘slapend’ bestaan wil onze vereniging helpen dit podium meer body te geven. Wij hopen dat binnen een jaar ‘spraakmakende wapenfeiten’ kunnen worden gemeld. Jammer is wel dat de adviesfunctie door de wethouder is afgezwakt: van een rechtstreekse adviseur richting het College naar een indirecte, via de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.

Qua bestuursvergaderingen slaan wij juli over en komen begin augustus weer bij elkaar.

Qua activiteiten zijn de zomermaanden extra druk, zoals u kunt lezen in het verderop opgenomen zomerprogramma. Organiseren we door het jaar onder andere op de derde donderdag onze themamiddag, in juli en augustus is het iedere week ‘raak’ met onder meer dagtochten en wandelingen. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten. Geef u dus tijdig op via het in deze Kompas afgedrukte inschrijfformulier.

Mocht u deze zomer op vakantie gaan?

Dan wens ik u, mede namens mijn medebestuursleden, heel fijne dagen of weken.

Mocht u thuisblijven? Nogmaals; kom dan naar onze zomeractiviteiten!

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, juli/augustus 2019

In mei en juni ben ik zoals gebruikelijk weer langs een aantal RK scholen gegaan voor catechese. In iedere groep vertel ik een Bijbelverhaal, laat ik via internet en filmpje of liedje zien en spreken we met elkaar hierover.

Vaak hoor ik van oudere leerkrachten of parochianen: “Vroeger kwam de pastoor of de kapelaan ook in de klas. Ik vond dat zo spannend altijd! Het waren prachtige verhalen!”

En dat is ook zo. Het zijn schitterende verhalen over Jezus en het zijn vaak heel spannende lezingen in het Oude Testament. Maar soms is het wel heel lastig om te zien dat het niet allemaal losstaande verhalen zijn, maar dat ieder verhaal dat in de Bijbel staat, iedere gebeurtenis dat staat beschreven een onderdeel is van een veel groter geheel!

De verhalen in het Oude Testament werken allemaal toe naar dat moment waarop Jezus de wereld in komt, en de verhalen in het Nieuwe Testament vertellen over hoe dit gebeurde en wat zijn leerlingen daarna meemaakten. Het hangt allemaal met elkaar samen.

Soms zou ik wensen dat het met de wereld waarin we leven net zo zou zijn. Beter dan ik weet u hoe vroeger mensen meer op elkaar betrokken waren, zeker in een dorp. Iedereen kende elkaar, als er iets gebeurde wisten vel mensen dat en werd er vanuit de straat, de parochie of kennissenkring actie ondernomen. Sommigen hebben dat ervaren als heel benauwend: er was een grote sociale controle! Maar de andere kant is ook waar, mensen wisten van elkaar. En of dat nu goed was of niet, vandaag leven we in een heel andere tijd. Vandaag de dag zijn mensen vooral bezig met werk en carrière. Ouders werken allebei, kinderen gaan naar voorschoolse opvang, tussentijdse opvang en naschoolse opvang en tussen door zitten ze op school, sport, clubs…. Tsja, we verliezen elkaar bijna uit het oog.Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen zich min of meer opsluiten in hun eigen digitale wereld. Via internet komen ze digitaal nog “onder de mensen”. Maar de buren….kennen we vaak nauwelijks.

Nogmaals, ik zeg niet dat het beter of slechter is dan vroeger, maar het is wel heel anders. En in die veranderende wereld zijn er veel mensen die meer en meer op zichzelf zijn teruggeworpen en die eenzaam zijn.

Ook ik heb geen idee hoe dit te doorbreken is en hoe we als mensen anno 2019 weer meer oog krijgen voor elkaar. Wel zie ik om mij heen hoeveel mensen steeds meer behoefte krijgen aan contact met elkaar: mensen spreken steeds meer af om wat op een terras te gaan drinken, gezellig met mensen om je hen. Steeds meer mensen organiseren activiteiten die mensen bij elkaar wil brengen. Steeds meer mensen besluiten om voor een bepaalde tijd of periode de mobiele telefoon even opzij te leggen om iemand te bezoeken.

Het is maar een kleine verandering, maar ik geloof vast dat we steeds weer een beetje meer “normaliseren” en elkaar opzoeken. Dan zal het leven van ons allemaal niet meer los zand zijn, maar zullen we met elkaar verbonden zijn en een gemeenschap vormen. Eigenlijk net zoals die verhalen in de Bijbel allemaal anders zijn, hun eigen karakter hebben, en toch één geheel vormen.

Misschien mogen we aan onze Goede God vragen om ons een duwtje in de goede richting te geven om dit weer de normaalste zaak van de wereld te laten zijn!

 

Diaken Iwan Osseweijer

Woord van de voorzitter, juni 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

‘Meer bewegen voor ouderen’ en ‘Oefen je vitaal’, zomaar een tweetal programma’s waarmee men zijn of haar conditie op peil kan houden en zeker verbeteren. Daar kan ik aan toevoegen: Helpen je kinderen met verhuizen. Afgelopen twee weken heb ik praktisch alle dagen mijn dochter en haar gezin geholpen met hun verhuizing naar een andere woning in Apeldoorn. In plaats van elke dag op en neer te rijden – toch iedere keer een autorit van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug – samen met mijn echtgenote een vakantiehuisje gehuurd in de omgeving van Apeldoorn.

Alle dagen hebben wij geklust, geschilderd, schoongemaakt en verhuisd, terwijl een aannemer met een aantal verbouwingen c.q. aanpassingen bezig was. En zij hadden maar vier weken de tijd tussen de oplevering van hun oude woning en de zeer snelle verkoop en overdracht van het huidige huis. Het was dus aanpoten….. met de hulp van ouders. Voor mij stonden de KBO-activiteiten dus op een laag pitje. En omdat mijn oudste zoon met zijn gezin van drie kleine kinderen ook op hetzelfde park een bungalow hadden gehuurd elke avond een paar uur zwemmen. Vond ik als zwemliefhebber zeker geen straf. U begrijpt wel… bekaf iedere dag en vele kilo’s afgevallen. Maar ik ben blij dat wij dit als vitale zestigers nog kunnen.

 

Veel van onze activiteiten organiseren wij voor 75-plussers. Langzaamaan proberen wij ook voor jongere senioren evenementen te plannen, maar die moeten er dan wel zijn en ook willen deelnemen. Want net gepensioneerden hebben nog zoveel om het hand. Oppassen op de kleinkinderen, lekker individueel sporten, meer reizen middels langere vakanties en/of weekendjes weg. Dus overdag vaak geen tijd om deel te nemen aan onze activiteiten. Om deze doelgroep te bereiken is het beslist noodzakelijk, dat wij naast onze ‘overdagbijeenkomsten’ een avondprogramma gaan aanbieden. Ik heb er al over geschreven in onze vorige editie van Het Kompas, maar ik blijf het herhalen. Jongere senioren moeten we bij onze club betrekken middels het organiseren van aantrekkelijke evenementen of bijvoorbeeld met een groep naar een theatervoorstelling of museum gaan. Als uzelf reeds op een respectabele leeftijd bent, dan zijn uw kinderen rond de zestig en spoor dan hen dan aan lid te worden van onze vereniging. Dan blijven we samen vitaal.

 

Als ik dit voorwoord schrijf zijn wij als bestuur druk bezig de puntjes op de i te zetten voor onze jubileum voorstellingen op 22 en 23 mei. Ruim 250 personen mogen wij verwelkomen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, een kwart van ons ledenbestand. In ons volgende nummer zult u beslist een verslag aantreffen van deze festiviteiten.

 

Eind april heeft onafhankelijk adviseur Mr. G.J. Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel, een lijvig rapport uitgebracht over de toekomst van onze landelijke organisatie. ‘Immers, KBO en PCOB wensen een goede integratie van de ouderenorganisaties door bundeling van krachten en door elkaar te versterken met het doel een belangrijke dienende rol te kunnen vervullen voor ouderen in de samenleving. Dit betekent dat alle betrokken organisaties die moeten willen en bereid moeten zijn zich hiervoor maximaal in te zetten’, aldus de heer Jansen in het voorwoord van zijn verslaglegging. Hopelijk kan zijn advies bijdragen aan een door- of herstart van een constructieve discussie over het bestuurlijk model. Op elk niveau zijn de KBO en de PCOB verschillend georganiseerd. Voor een goede samenwerking moeten in de praktijk veel formele hindernissen worden genomen.

Op provinciaal en landelijk niveau wordt zijn rapport op aankomende vergaderingen besproken door de leden. Afgelopen jaar is er veel onenigheid geweest tussen afdelingen, provinciale besturen onderling en de landelijke Unie. Voor onze afdeling Hillegom is handhaven en versterken van de zelfstandige positie en herkenbaarheid  prioriteit nummer één. Op landelijk niveau dient er één organisatie te zijn, die wordt vorm gegeven door een samenwerkingsverband van provinciale organisaties. In feite zijn het spannende tijden voor de KBO en PCOB. Hoewel we gezamenlijk al een maandelijks magazine hebben, moeten er nog vele hindernissen worden genomen om in de toekomst samen op te trekken.

 

Inmiddels is een commissie vanuit de Regio Duin- en Bollenstreek een bijeenkomst aan het voorbereiden in het kader van het programma ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Het doel is binnen de afdelingen van het KBO van Hillegom, De Zilk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Noordwijk, en de PCOB-afdelingen van Hillegom en Lisse standpunten te bespreken ten aanzien van gewenste ontwikkelingen onder het motto: ‘Hoe creatief kunnen we samen zijn? Waar kiezen we voor?’ Zodra een en andere vorm krijgt, houd ik u op de hoogte.

 

Tot slot…. De busreis naar de Weerribben op 18 juli was snel volgeboekt. Maar we hebben een tweede bustocht gepland op 28 augustus. In het volgende nummer volgen de details, evenals van onze andere zomeractiviteiten.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, juni 2019

Woord van de voorzitter, mei 2019

 

 

Wat hebben we de afgelopen weken veel reacties gekregen over onze jubileum-aankondiging

in de vorm van een persoonlijke afgegeven Begonia. Een schot in de roos, dat door vele leden enorm op prijs werd gesteld. Hiermee werd het startschot gegeven aan ons jubileumjaar.

Het vaandel van de KBO, dat in vroeger jaren veelvuldig werd gebruikt, hangt tussen andere vaandels van Hillegomse organisaties bij de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Ter gelegenheid van ons jubileum werd het getoond op onze jaarvergadering.

De tekst Rerum Novarum (Van een omwenteling) is een in 1891 door Paus Leo 

XIII geschreven encycliek. De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk. Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven, werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd.

 

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van 18 april konden we terugblikken op een succesvol jaar 2018. Ondanks een kleine terugval in het aantal leden en donateurs van ongeveer 3% hebben we het boekjaar afgesloten met een beperkt negatief exploitatieresultaat van € 492,–, ontstaan door een tweetal incidentele uitgaven. Door een lichte verhoging van de contributie voor

2019 is de begroting voor dit jaar ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De viering van ons 65-jarig jubileum heeft hier geen invloed op, want wij hebben jaren gespaard en bezitten een ‘reservepotje’ van bijna € 4.800,–  voor de kosten van dit jubileum, dat we – grotendeels gratis – voor onze leden en donateurs organiseren.

Onder applaus werd op voordracht van de kascommissie aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Het jaarverslag, zoals altijd uitstekend verzorgd door onze secretaris, gaf een goed beeld van ons verenigingsjaar. Een uitgebreid overzicht van onze vergaderingen, de georganiseerde activiteiten en een inzage in de belangenbehartiging, die wij in verschillende gremia voor onze leden uitvoeren. Verrassend is ook dat meer leden regelmatig een ‘kijkje’ nemen op onze website, waar veel informatie is te vinden.

Op de vergadering zijn onze bestuursleden Toos van Loon en Marry van der Hulst voor een volgende periode herkozen en werd José Bon benoemd, die als nieuw bestuurslid onze ledenadministratie gaat ondersteunen. U weet, dit is geen sinecure, want de maandelijkse mutaties zijn groot en moeten zorgvuldig worden bijgehouden.

Speciale aandacht op de ledenvergadering was voor onze in februari gehouden enquête. Het heeft uw bestuur veel informatie opgeleverd. Vooral de suggesties voor verschillende activiteiten geeft stof tot nadenken en daarna uitvoeren. Dat doen wij graag, maar extra hulp van de leden – als daarom wordt gevraagd – zal soms onontbeerlijk zijn. Wij rekenen op uw steun!

Wij gaan er zeker toe over naast ons vertrouwde middagthemabijeenkomsten een enkele avondmeeting te organiseren om op deze manier ook een aantal jongere senioren er toe te bewegen eens een kijkje te komen nemen bij de KBO-activiteiten, want wij zijn er voor iedereen boven de 55/60 jaar. De themabijeenkomsten worden hoofdzakelijk bezocht door 80-plussers, die graag een muziekmiddag of interessante lezingen willen bijwonen afgesloten met een bingo. Dit houden wij er zeker in.

In dit nummer wil ik extra aandacht vragen voor onze bus/bootreis naar De Weerribben op donderdag 18 juli. Om teleurstelling te voorkomen adviseer ik u zich zo snel mogelijk aan te melden. Het principe is: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Afgelopen jaren is gebleken dat wij verschillende leden teleur moesten stellen.

Tot slot wens ik u allen heel veel plezier bij de komende activiteiten, ontmoet u graag bij de jubileum-voorstellingen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom of andere op stapel zijnde bijeenkomsten in de komende maanden. Hopelijk krijgen we weer net zo’n mooie zomer met hoge temperaturen als afgelopen jaar en kunnen we buiten genieten in onze tuin of op balkon.

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, mei 2019

DIT HUIS

De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t Woord aan ons geschiedt

       God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons dit lied

Dit huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan

       waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn;

       de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis een plaats zijn waar de hemel open gaat,

       waar Gij ons met Uw eng’ len troost, waar Gij U vinden laat?

Onthul dan ons uw aangezicht, Uw naam die met ons gaat,

       en heilig ons hier met Uw licht, Uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw bestaan van ’t Woord waarin Gij spreekt,

       en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht

       die, wie hier schuilen, verder leidt tot alles is volbracht.

                                                                         (W. Vogel)

 

Als het koor bij het begin van de viering dit mooie lied zingt, gebeurt er wat. Pastor, lector en misdienaars komen binnen. We zingen afwisselend, mannen en vrouwen. Het lied geeft meteen een goede sfeer. We zoeken verbinding, er is daar een uitgestoken hand in licht en Woord en Brood en troost, én in elkaar. Samen in dit huis van hout en steen.

Dit huis.. ik denk aan de Jozefkerk waar pasgeleden de allerlaatste dingen weg gingen, .. dit huis van hout en steen dat zoveel sporen draagt: voetstappen, herinneringen. .. waar nog de wolk gebeden hangt van mensen, van u wellicht. Als die muren toch eens konden spreken.. Daar is zo veel gevierd. Lief en leed gedeeld, trots en schaamte. De sacramenten, hoogfeesten en de gewone dagen. Heilzame ontmoetingen van mensen met God en met elkaar. De laatste jaren werd daar uitgedeeld van de voedselbank, en werden zo mensen bemoedigd.

Dit huis van hout en steen.. ik denk aan de Notre-Dame die (nu ik dit schrijf) gisteravond door een grote brand werd getroffen. Kathedraal van Parijs, gewijd aan `Onze Dame’ Maria, patrones van Frankrijk. We weten nog niet hoe groot de schade is; wel zag ik biddende en huilende mensen in de straten, en een meeleven uit heel de wereld. Er werd al meteen geld toegezegd, en een plan gemaakt voor herstel. Want ook deze, grote, kerk is veel méér dan hout en stenen.

In deze huizen wordt God gezocht, en gevónden: zijn Naam over de mensen, opgewekt tot een nieuw bestaan. In deze huizen ervaren we iets van de hemel, een vergezicht van vrede. Hoe kostbaar is zo’n huis van hout en steen, hoe erg om te verliezen.

Ik denk aan de Jozef-en-Martinuskerk, de viering van St. Jozef, de patroon: veel kinderen met hun ouders, jonge, oud(er)e en nieuwe mensen. Wat is er veel te zien in die kerk, zo hoog, zo groot. En wat wordt er veel gedaan: jongeren die vastten en meteen ook actief spullen inzamelden voor het project van Els Koop in Brazilië. De parochiële caritas (PCI) die de kosten van de verzending betaalt. Een paar weken later, Palmzondag, zijn er door veel kinderen palmpaasstokken gemaakt. Ze vertellen over de Goede Week voor Pasen en worden daarom naar mensen gebracht met een vriendelijk woordje. Palmtakjes worden gezegend om mee naar huis te nemen. Zegen over alles en allen, dat zij en wij zelf `levende stenen’ worden van de Kerk. Opnieuw ontstaan sporen, worden er  herinneringen gemaakt en nieuwe voetstappen gezet.

Nu is het Pasen, tot en met Pinksteren; gevolgd door hoogfeesten. Tijd van de 1e H. Communie overal. Met het licht op de Paaskaars om de mensen en de wereld te heiligen. Ik wens u een mooie tijd toe.

Anneke Beenakker-Voorn

Woord van de voorzitter, april 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

Het is zondag 10 maart als ik dit voorwoord schrijf, exact de datum waarop 65 jaar geleden onze vereniging is opgericht. Het voorlopig bestuur bestond uit de heren C. Broekhof (voorzitter), G. Fõrrer (secretaris) en D. Hageman (penningmeester). Eén van de eerste taken bestond uit het zoeken van een geestelijk adviseur. Dit nam enige maanden in beslag omdat de beoogd kapelaan door het bisdom werd over geplaatst, waarna de nieuw benoemde kapelaan Van der Laan van de St. Jozef parochie het adviseurschap op zich nam.

De belangrijkste taak van het bestuur was het maandelijks ophalen van de contributie. De eerste contactpersoon deed dus al snel zijn intrede om het bestuur te ondersteunen. Voorzitter Broekhof schrijft: ‘De heer J. Boot heeft zich dan beschikbaar gesteld om in de Martinus Parochie contributie op te halen. Bravo Jan, en schrijf er zoo tusschen neus en lippen maar eens een paar leden bij’. Momenteel is Jan Boot onze vice-voorzitter…. Het zal toch niet?

 

De wens was het bestuur snel uit te breiden tot een volwaardig team van zeven leden. En dat lukte eind 1954 begin 1955. Men werd nog niet benoemd maar ‘aangezocht’. De voorlopige samenstelling was als volgt: C. Broekhof (voorzitter), G. Fõrrer (secretaris), C.P. Weijers (penningmeester), J. Heeres (tweede voorzitter), C. van Leeuwen (tweede secretaris), P. Zonneveld (tweede penningmeester), A. Minck (commissaris) en C. v.d. Voorn (toegevoegd lid namens de K.A.B.). Op de eerste officieel beschreven notulen van de bestuurs vergadering van 25 maart 1955 ten huize van secretaris G. Fõrrer worden de functies bekrachtigd en gingen de mannen aan de slag. U leest het goed: mannen; in tegenstelling tot nu nog geen vrouw in het bestuur te bekennen.

 

Jubileumjaar 2019

Terug naar het heden. 65 jaar Vereniging van Senioren KBO Hillegom, zoals we tegenwoordig officieel heten. In de vorige Kompas heb ik al aangekondigd dat alle leden in de week voor 10 maart een attentie en een uitnodigingskaart met daarop een kort overzicht van de geplande feestelijke activiteiten zouden ontvangen. Met behulp van onze contactpersonen hebben wij alle leden kunnen verblijden met een prachtig bloeiende Begonia. Dit werd zeer gewaardeerd. Iedereen was verrast. Zonder de ‘transporthulp’ van C.S. Weijers / Tuberbulb en de inzet van onze contactpersonen was dit niet binnen tweeënhalve dag gelukt. Ga er maar aan staan: bij 800 adressen (één per lidmaatschapsadres) een plant overhandigen. Je krijgt er positieve energie van, mede door het persoonlijk contact, gevolgd door een praatje met soms een kopje koffie of thee. Dan waren de contactpersonen wel heel lang bezig. Maar dat deden ze graag. Een contactpersoon constateerde op de helft van haar route dat ze planten te kort kwam. Zij had zich vergist in het aantal per adres. Terughalen dus. Vond ze helemaal niet erg, want dan had ze ‘dubbel’ contact.

 

Op de uitnodigingskaart was aangekondigd dat wij In het kader van ons jubileumjaar een theatervoorstelling op woensdagavond 22 mei a.s. organiseren in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Binnen een dag was dit evenement volgeboekt. Met vereende krachten heeft het bestuur binnen een dag kunnen regelen dat ook op donderdagavond 23 mei dezelfde voorstelling wordt gegeven, zodat we nogmaals een groep van 120 mensen kunnen plezieren. Omdat onze activiteiten altijd overdag plaats vinden was het voor ons een beetje ‘koffiedik kijken’ of een avondbijeenkomst wel zou lukken. Het tegendeel bleek dus waarheid.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan ons jubileum op andere dagen te beginnen met onze algemene ledenvergadering op 18 april a.s. De uitnodiging en jaarverslagen zijn in dit nummer afgedrukt. Tot dan.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Woord van de voorzitter, maart 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

Afgelopen week kreeg ik van onze secretaris het eerste notulenboek van onze vereniging in handen. In sierlijk en leesbaar handschrift schrijft de eerste voorzitter, de heer C. Broekhof, op het titelblad: ‘Notulenboek van de R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Hillegom, opgericht de 10 maart 1954 in het K.A.B. Gebouw’.

 40 leden telde de vereniging bij de oprichtingsvergadering, waarop door een vertegenwoordiger van het ‘hoofdbestuur’ uit Rotterdam de noodzaak werd aangegeven om als katholieken ook echt ‘R.K. georganiseerd’ te zijn en dat men zich niet moest aansluiten bij ‘de Neutralen’. Eind van dat jaar groeide het ledental naar 87.

Op 15 mei 1954 was de eerste contactmiddag. ‘Er werd een kopje thee geschonken en de heer Oud stelde zich beschikbaar om een filmpje te draaien. Het gebouw van de K.A.B. was aardig bezet en naar de gegevens die werden opgevangen viel het noch al aardig in de smaak van de leden’, aldus de toenmalig voorzitter. Wie heeft niet van hem gehoord, onze filmende en fotograferende bakker Frans Out, die dus in ons oprichtingsjaar al actief was voor de K.B.O.

De volgende activiteit in dat jaar was het Sint Nicolaasfeest. De zaal was bijna te klein en men dacht er al aan in het vervolg Treslong af te huren! Er staat niet bij wie toen in het pak van Sinterklaas is gekropen, maar ik vermoed wel wie.

De contributie werd in 1954 vastgesteld op 40 cent per maand voor echtparen en 25 cent voor alleenstaande personen. Maandelijks werd dit door de bestuursleden opgehaald. 8 cent per lid diende te worden afgestaan aan het hoofdbestuur. Als je dit vergelijkt met de huidige maatstaven – € 25,– per lid en een afdracht van € 15,– – was dat toen een heel bedrag. Gelukkig kreeg onze vereniging al in het eerste jaar subsidie van de gemeente van 50 cent per lid en stelde de K.A.B. zijn lokaal gratis beschikbaar voor de ontspanningsmiddagen.

Tot zover een klein stukje historie uit het eerste jaar van onze vereniging. Ik ga verder lezen in het notulenboek en zal in de komende uitgaven van ons Kompas trachten leuke wetenswaardigheden op te sporen en u daarvan deelgenoot te maken.

 

Jubileumjaar 2019

Wat gaan wij doen in ons jubileumjaar?

In de eerste volle week van maart ontvangen alle leden een attentie en een uitnodigingskaart met daarop een kort overzicht van de geplande feestelijke activiteiten. Het belangrijkste item hierbij is de theatervoorstelling op woensdagavond 22 mei a.s. in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, de voormalige Kulturele Raad en wie nog verder teruggaat in de tijd: de Johannes jongensschool. Tussen haakjes: ‘Ook ik heb zes jaar lager onderwijs gehad op deze school, begonnen bij juffrouw Jansen en geëindigd bij de heer Olvers, die zo’n prachtige bijnaam had.’

De voorstelling gaat terug naar de jeugdjaren van veel van onze leden en wordt verzorgd door het theatergezelschap van Charlotte Welling & Trio Dobbs met het programma ‘De Vergeten Zangeressen van het vaderlandse lied’ dat gaat over o.a. de zestiger jaren van de vorige eeuw. Anekdotes worden muzikaal omlijst met liedjes uit ‘vervlogen jaren’. De avond is geheel gratis voor onze leden en donateurs, begint om 19.45 uur en eindigt om ongeveer 22.30 uur. Het is beslist noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt, bij voorkeur digitaal op ons e-mailadres:

kbo-hillegom@hotmail.com of telefonisch bij onze secretaris, telefoon 0252 516538.

Er kunnen maximaal 120 personen in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving. Het is voor het eerst dat wij een avondbijeenkomst organiseren, dus het is voor het bestuur ‘een beetje koffiedik kijken’ hoe groot de interesse is. Mocht de komende weken blijken dat de belangstelling overweldigend is, dan plannen wij een extra avondvoorstelling.

Naast deze theatervoorstelling besteden wij extra aandacht aan ons jubileum op de algemene leden-vergadering in april, de openingsmiddag in september en sluiten wij af met een voorstelling in februari-maart 2020. Samen met mijn medebestuursleden hopen wij dat de viering een groot succes wordt.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, maart 2019

Houdt alsjeblieft vol !

 

Ik las een sprookje over een boer tijdens een overstroming.

De dijken begeven het en het land loopt onder water.

De boer zit koud en bibberend in de regen op zijn dak als er een bootje langs komt. De mensen in de boot roepen: “Kom er is nog plaats : we brengen je veilig aan land.”  Maar de boer schudt het hoofd en zegt: “nee. dat hoeft niet . God zal mij redden. ”

Het water stijgt nog hoger. Er komt een bootje langs. Ze gooien hem een touw toe.

Maar de boer weigert opnieuw.  God zal mij redden. Het water blijft stijgen Opnieuw een bootje. Opnieuw weigert de boer mee te gaan. En in de nacht verdrinkt hij.

Kwaad komt hij bij God. “Dat is me toch wat moois. Zeg ik tegen iedereen: God zal me redden. En U laat me in de steek.” God kijkt hem aan en zegt: “ik begrijp je niet . k heb drie keer  …..  een bootje langs gestuurd.”

 

Wat is nou de essentie van dit verhaal?

Ik denk het volgende: God laat zijn liefde heel vaak via mensen zien.

Anders is het voor ons te hoog gegrepen.

God laat zijn liefde via mensen zien. Dus via u en mij.

Wij mogen als het ware Gods handen en voeten zijn.

 

In  het evangelie vertelt Jezus een gelijkenis over een zaaier die uitgaat om te zaaien.

Het zaad komt op goede plekken terecht, maar  ook op slechte.  (Mt 13,1-23)

In de uitleg van het verhaal staat de goede of slechte grond voor het hart van een mens. Valt het woord van God daar in goede aarde?

 

Maar er zit een nog een kant aan het verhaal, denk ik.

Het verhaal gaat niet alleen over goede of slechte grond. Het verhaal gaat ook over de zaaier. De zaaier.  Wie is dat?  In de eerste plaats is dat Jezus zelf.

Daarnaast is de zaaier eigenlijk iedereen die het woord van God verspreidt.

Iedereen die het goede wil. Die iets van liefde en geluk  wil versprei­den in een wereld waar zoveel narigheid is. Het evangelie wil die mens een beetje moed geven, juist in onze tijd. Het evangelie zegt tegen de mens die toch het goede wil zaaien: Geef alsjeblieft niet op. Ook al zie je geen resultaat. Ook al valt er veel in slechte grond.

 

Dus u die Gods zaad uitstrooit. U Die toch maar het goede in de ander probeert te zien. U die niet meteen een oordeel klaar hebt. Houdt alsjeblieft vol.

U die altijd klaar gestaan hebt voor anderen. Voor wie niets teveel was.

Houdt alsjeblieft vol.

 

Het christelijk geloof is in wezen een heel optimistisch geloof.

Een geloof dat alle narigheid ziet om ons heen en dan zegt: “En toch.”

ja, er is heel veel kwaad.   En toch…

En toch heeft het goede, heeft de liefde het laatste woord.

En toch….. heeft God het laatste woord.  En daarom is het goede dat we doen nooit tevergeefs. Houdt alsjeblieft vol.

 

Pastoor Franken

Woord van de voorzitter, februari 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

De afgelopen weken heb ik op diverse nieuwjaarsrecepties al verschillende leden de hand mogen drukken en geproost op een voorspoedig 2019. Ook vanaf deze plaats wil ik u allen een heel gelukkig nieuwjaar wensen en vooral in goede gezondheid. Om je heen merk ik regelmatig dat mensen zeggen dat het niet gebruikelijk is om na half januari elkaar nog gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik vind het eigenlijk niet verkeerd als we elkaar het hele jaar door ‘alle goeds’ voor de komende tijd wensen.

 

2019… een heel bijzonder jaar voor onze vereniging. We worden met z’n allen 65 jaar jong. Tot voor een paar jaar dé leeftijd waarop je de eerste AOW-uitkering ontving. Nu is deze leeftijd door de regering ‘opgerekt’ met een paar jaar en heeft 65 z’n magische kracht een beetje verloren. Wij gaan er wel uitgebreid bij stilstaan met een jubileum theateruitvoering in april of mei. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het maartnummer leest u hiermee over.

 

Hillegom vergrijst net zoals vele plaatsen. Dat kan dus betekenen dat onze vereniging de komende jaren zal groeien. Maar dan moeten we wel onze inwoners ‘overhalen’ lid te worden van onze vereniging van senioren. Dat moeten we met elkaar doen. Dus kijk om u heen, attendeer mensen op onze maandelijkse themabijeenkomsten, nodig buurtbewoners en leeftijdgenoten uit om eens een keer een kijkje te komen nemen. Of kom met ideeën voor attractieve activiteiten voor jonge pensionado’s vanaf 65 jaar.

Het bestuur kan dit niet alleen. Nogmaals: we moeten het samen doen.

 

Het is al eerder aangekondigd. We gaan een enquête houden, waarin wij u vragen wat er onder onze leden leeft. Met de uitkomsten willen wij plannen gaan smeden voor de toekomst. Doe mee, want uw stem is belangrijk. Vul het formulier in, knip dit uit en lever het in bij één van de personen, waar u iedere maand ook de oplossing van de puzzel kunt brengen: Karin Zwetsloot, Gerda Warmerdam of Joke Mense.

 

Nog even terugblikkend naar de maand december. Aan de oproep in de Hillegommer voor een donatie uit het Meerlandenfonds heeft onze secretaris middels een korte e-mail gehoor gegeven. Begin december kregen wij bericht van De Meerlanden, dat we een ‘prijs’ gewonnen hadden. Vol verwachting toog een delegatie van het bestuur naar de uitreikingsbijeenkomst. Er werden bedragen toegekend tot een maximum van € 850,–. Ter besteding aan ons jubileum kregen wij een cheque van € 250,– uit dit fonds. ‘Toch mooi meegenomen’.

 

Op de oproep in ons vorige nummer voor een assistent(e) voor onze ledenadministratie heeft een zestal (!) leden gereageerd. In de ogen van het bestuur een mooie respons. Allen hartelijk dank voor hun reactie. Met één van de kandidaten zijn we inmiddels in gesprek om – na een inwerkperiode – op termijn de taken van onze ledenadministratie over te nemen.

 

19 december vierden we Kerst met 175 leden. Villa Flora was ‘tot de nok toe’ gevuld. Gestart werd met een prachtige kerstviering muzikaal ondersteund door het dameskoor van de Sint Jozef- en Martinusparochie, dat een groot aantal bekende kerstliederen ten gehore bracht. Na de lunch verzorgden ‘de Bollen Mina’s’ uit Lisse een feestelijk kerstconcert.

 

Van harte… Gelijktijdig met onze eerste themaviering van dit jaar op 17 januari was de uitreiking van de certificaten aan onze nieuwe ouderen-adviseurs door wethouder Fred van Trigt op het Gemeentehuis van Hillegom. Aan de zesdaagse cursus/training deed een vijftiental leden uit de Duin- en Bollenstreek mee. Van onze vereniging ons bestuurslid Joke Heemskerk en de heren Jan Clemens en Peter Dukker. Allen van harte gelukgewenst en wij hopen in de toekomst veel van hun nieuw vergaarde expertise gebruik te mogen maken.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop


Ga terug naar het overzicht