Nieuws

Meerlandenfonds 13 december 2018

 

De KBO Hillegom  kreeg een uitnodiging van het Meerlandenfonds voor de prijsuitreiking op 13 december 2018, er werd niet vermeld wat de prijs inhield. De KBO had een aanvraag ingediend voor haar jubileum in 2019.

Met kloppend hart togen Marry v.d. Hulst, Toos van Loon en Karin Zwetsloot (bestuursleden) naar Noordwijkerhout, waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Het was een hele happening, te beginnen met koffie en een petit fourtje. Klokslag 15.00 uur begon de uitreiking, wij wisten niet dat er zoveel gemeenten gebruik maakten van de Meerlanden. Van iedere gemeente was er een wethouder aanwezig om de prijs persoonlijk uit te reiken in ons geval was dit wethouder Fred van Trigt.

De spanning steeg ten top, Hillegom zat ongeveer in de middenmoot qua uitreiking. Diverse bedragen waren al de revue gepasseerd.

De KBO kreeg 250,– euro uitgereikt door de heer Van Trigt.

Dank aan het Meerlandenfonds dat ieder jaar weer geld beschikbaar heeft voor vele verenigingen.

 

 

 

 

Van de bestuurstafel, december 2018

Zorg en Zekerheid voor jong en oud

Sinterklaasfeest, 28 november 2018

Kerstviering KBO, 19 december 2018

Nieuws van de bestuurstafel, oktober 2018

Op de bestuursvergadering van 5 september 2018 zijn de activiteiten van de afgelopen zomermaanden geëvalueerd. Besloten is de succes-uitjes te continueren. Duidelijk is dat de voorkeur van onze leden uitgaat naar een compleet verzorgd dagprogramma. Dat gaan we zeker volgend jaar uitbreiden met bijvoorbeeld een bootdagtocht naast de busdagtocht in de zomermaanden.

Ingesloten in het KBO-PCOB Magazine van september zat een ‘bedelbrief’ met acceptgiro van de Unie KBO. Het betrof een landelijke actie vrijwillige bijdrage – samen sterk tegen eenzaamheid. Deze brief is bij uw bestuur niet in goede aarde gevallen. Het bestuur vindt het ongepast om bedelbrieven in het Magazine mee te sturen en dat zal aan het hoofdbestuur kenbaar worden gemaakt. Dit soort zaken dient geregeld te worden via onze contributie-afdracht aan onze landelijke organisatie. Wist u trouwens dat wij van uw jaarlijkse contributie van € 24,– meer dan de helft afdragen (€ 15,–)?

Vanwege kostenstijgingen waren wij genoodzaakt de bijdragen aan onze activiteiten licht te verhogen naar € 4,–. Hiervan is reeds melding gemaakt in ons vorige nummer. Ook aan een verhoging van de bijdrage van partners aan de bijeenkomst met Kroonjarigen valt niet te ontkomen. De nieuwe prijs wordt € 6,–.

Besproken zijn ook de komende activiteiten, waaronder het Sinterklaasfeest op 28 november, de Kerstviering op 19 december, die net als vorig jaar in Villa Flora zal worden gehouden en de Nieuwjaarsbijeenkomst met onze contactpersonen op 4 januari in ‘De Duinpan’.

Het bestuur stelt vast dat de gemiddelde leeftijd van onze leden steeds hoger wordt. Niet alleen daarom is het belangrijk dat er aanwas komt van jonge senioren. Wij willen daarom een wervingsactie houden om nieuwe leden te werven om zodoende ons ledenbestand vitaal te houden. Vandaar dat we hier extra aandacht voor vragen op de achterzijde van ons blad Het Kompas en maandelijks een aanmeldingsformulier op de laatste pagina opnemen. Kijk eens goed in uw omgeving naar potentiële kandidaten. In het kader hiervan denkt het bestuur hard na over nieuwe activiteiten en daar hebben wij uw hulp voor nodig. Geef suggesties door aan het bestuur, dan kunnen wij bezien hoe wij deze in kunnen gaan inplannen.

Op initiatief van WelzijnsKompas Hillegom Lisse is er eind augustus een Week van de Ontmoeting (van 27 september t/m 5 oktober) aangekondigd. In plaats van de week van de eenzaamheid is er nu sprake van de ontmoeting. Een flyer wordt binnenkort verspreid met een opsomming van activiteiten. De KBO doet hieraan niet mee. Wij hebben onze maandelijkse ontmoetingen middels de thema-middagen en daarnaast bestaat er al een eetcafé waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zijn er enkele buurtkamers. Wellicht kunnen deze buurtkamers uitgebreid worden, maar dat vergt een gedegen voorbereiding.

Verder maakt uw bestuur zich zorgen over de landelijke ontwikkelingen met het KBO-PCOB en dan met name over het centraliseren van de financiële administratie en de ledenadministratie. De afdeling willen hun zelfstandigheid behouden en beslist niet dat onze overkoepelende organisatie gebruik gaat maken van ons adressenbestand, met name de e-mailadressen, voor commerciële doeleinden.

Tenslotte zijn de advertentietarieven voor 2019 vastgesteld. Wij zijn verheugd dat we een aantal nieuwe adverteerders mochten verwelkomen.

 

Frans van Lierop

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Het project “Oefen je vitaal”met de kinderen van de kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad op bezoek bij “Oefen je vitaal, 27 maart 2018

De kinderen van de Jozefschool bezochten het project

“Oefen je Vitaal”waar zij geld voor beschikbaar hebben gesteld .

Afscheid Nico Turk als voorzitter KBO Hillegom, 19 april 2018


Ga terug naar het overzicht