Nieuws

Themamiddagen, 2020

Themamiddagen 2020

 

Bloemswaard:

 

Donderdag 16 jan.      13.00 uur   Lia Verheul van Winssem. De vrolijke noot.

Donderdag 20 febr.    13.00 uur   Harald Veenstra. Zanger

Donderdag 19 maart  13.00 uur   Marca Bultink lezing over Trekschuit en de Trekvaart.

Donderdag 16 april     13.00 uur   Jaarvergadering  en Rob Lut, babbeltrucs en loterij met mooie prijzen.

Woensdag   6 mei       13.00 uur   Mariazang

Donderdag 28 mei      13.00 uur   Hank Valley

Donderdag 18 juni      13.00 uur   De Zeekanters Shantykoor uit Noordwijk

Donderdag 17 sept.    13.00 uur   Combo Kos Nie Nix

Woensdag 1 oktober   13.00 uur   Kroonjarigen, HHK 6 leden uit het orkest

Woensdag  7   okt.      13.00 uur   Mariazang

Donderdag 15 okt.      13.00 uur   Jan Broekhuizen lezing over Tulpen uit Amsterdam.

Woensdag 25 nov.      13.00 uur   Sinterklaasmiddag

Vrijdag 18 dec.            11.30 uur kerstviering “Villa Flora”.

 

 

 

 

Theatervoorstelling, 27 februari 2020

Van de bestuurstafel, november 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

 

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, oktober 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

 

Van de bestuurstafel, september 2019

Maandag 5 augustus kwam het bestuur weer op ‘volle sterkte’ bijeen om na twee maanden ‘rust’ weer volop aan de KBO-activiteiten te werken.

 

Financiën

Besloten is om de leden, die na meerdere herinneringen hun contributie niet hebben betaald, van onze ledenlijst af te voeren. In sommige gevallen betreft het leden die niet meer zelf in staat zijn te reageren en waarvan de mantelzorgers of vertegenwoordigers onwetend zijn over deze situatie of niet de moeite nemen contact met ons op te nemen.

Daarnaast kan onze penningmeester, geassisteerd door onze boekhouder, melden dat alle lopende rekeningen zijn betaald. Inmiddels hebben op een klein aantal na al onze adverteerders hun factuur voor dit jaar overgemaakt.

 

Zomeractiviteiten

Ondanks dat het zomerprogramma nog in volle gang is, werd kort teruggeblikt op de reeds gehouden activiteiten.

  • De busreis naar de Weerribben was een groot succes: prachtig weer en een tjokvolle bus, mooie koffie- en dinerlocatie. De heer Ton Oskam zat persoonlijk achter het stuur en maakte er op de heenreis een sightseeing van door de Haarlemmermeer en de Oostvaardersplassen.
  • Het bezoek aan de Schelpentuin van John Warmerdam viel qua belangstelling van onze leden tegen. Het weer was tropisch, dus zijn kas ook! Middels een workshop konden allen met een zelf versierd glas of schelp huiswaarts keren. Het was meer dan de moeite waard.
  • Bij de Vrienden van Oud-Hillegom waren er 25 deelnemers. Het was een leuke en leerzame middag. Zie ook het verslag elders in dit blad.

 

Cursus-activiteiten najaar 2019

De data voor de cursus ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar zijn vastgesteld:

De dinsdagen 8 en 22 oktober, 5 en 19 november in een lokaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zijn vastgelegd. De kosten worden waarschijnlijk gesubsidieerd met een bijdrage via de RABO-club-support actie en bedragen bij een deelname van 12 personen € 10,– per persoon voor de totale cursus.

De iPad cursus start onder leiding van de heer N. Turk op maandag 30 september in Bloemswaard met daarna nog vijf cursusochtenden op 7, 14, 21 en 28 oktober en 4 november. Deelname kost per persoon, net als voorgaande keren, € 10,– voor de gehele cursus

 

Klusgroep

In de laatste twee uitgaven van ons Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Zoals vorige keer reeds gemeld heeft zich slechts één persoon opgegeven. Het bestuur gaat zelf een aantal ‘erkende klussers’ benaderen of er belangstelling is, want dat er behoefte bestaat aan zo’n werkgroep, is door onze enquête aangetoond.

 

Bingo

Na onze maandelijkse themabijeenkomst is het gebruikelijk dat deze worden afgesloten met twee ronden bingo of zo u wilt kienen. Het afgelopen jaar is gebleken dat er na een geslaagde presentatie, lezing of muziekmiddag na vieren nog even snel twee ronden moesten worden gespeeld, terwijl een aantal leden ‘in de startblokken’ stond om huiswaarts te keren.

Het bestuur heeft besloten met ingang van direct het aantal ronden te wijzigen. Na een muzikale voorstelling wordt er slechts één ronde gespeeld. Na andere bijeenkomsten blijven we tweemaal kienen. Ongeacht het aantal spellen blijft de ‘prijzentafel’ van ongeveer 50 prijsjes per themamiddag gelijk.

 

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden zijn wij van plan met een ‘eigen’ bus naar de Passiespelen 2020 te gaan. In ons volgende nummer krijgt u meer informatie.

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, juli/augustus 2019

Op de bestuursvergadering van 5 juni j.l. werden – zoals te doen gebruikelijk – de activiteiten van de afgelopen maand geëvalueerd. Uitvoerig werd stilgestaan bij het succes van onze jubileum theatervoorstellingen, wat in het voorwoord is vermeld.

 

Landelijke problematiek

Besproken werd het rapport ‘A Coalition of the Willing’ van de heer G.J. Jansen, oud Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, over de problematiek binnen de landelijke Unie KBO met daaraan gekoppeld de grote verschillen in standpunten tussen de provinciale besturen. In het voorwoord van juni-nummer van Het Kompas is hier al kort bij stilgestaan. Het bondsbestuur van Zuid-Holland heeft op de algemene ledenvergadering van 21 mei aan alle afdelingen gevraagd te reageren op de aanbevelingen uit dit rapport. De belangrijkste zijn:

  • Inzetten op versterking van de samenwerking en verdere integratie van de KBO met de PCOB op het niveau van de afdelingen, de provincies en op landelijk niveau.
  • Handhaven en versterken van de zelfstandige positie en herkenbaarheid van de lokale afdelingen.
  • Handhaven c.q. beter organiseren van de zelfstandige positie van de provinciale ouderenorganisaties ten behoeve van het faciliteren en ondersteunen van de lokale afdelingen.
  • Eén landelijke organisatie, vormgegeven als een samenwerkingsverband van provinciale organisaties.
  • Specifieke taken op landelijk niveau: het magazine, de website en belangenbehartiging van landelijke onderwerpen.
  • Afdelingen worden zelfstandige rechtspersonen.

In grote lijnen worden deze aanbevelingen door ons bestuur onderschreven, echter met dien verstande dat er twijfels zijn over de werkzaamheden van het provinciale bondsbestuur. Afgevraagd wordt wat de toegevoegde waarde van deze bestuurslaag is. Belangrijk vinden wij het onderlinge tweemaandelijkse overleg met de zeven afdelingen uit de buurt (de regio Duin- en Bollenstreek). Na afstemmings met de regio wordt getracht een eensluidend antwoord te geven richting de provincie.

Financiën

Verheugd is te melden dat van onze ruim 1.000 leden en donateurs nog maar zeven personen niet aan zijn of haar financiële verplichtingen hebben voldaan. Een geweldige score dankzij de inzet van onze contactpersonen in de afgelopen maanden, die alle leden persoonlijk hebben benaderd.

Inmiddels hebben al onze adverteerders de factuur voor 2019 ontvangen.

Zomeractiviteiten

De puntjes zijn op de i gezet. In dit blad treft u het overzicht en het inschrijfformulier aan.

De bus- en bootreis naar De Weerribben was al snel volgeboekt, vandaar dat het bestuur een tweede dagtocht organiseert naar Zeeland.

Extra activiteiten najaar 2019

Begin oktober start wederom ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar.

iPad cursus: bij voldoende belangstelling wordt ook deze cursus in het najaar georganiseerd onder leiding van de heer N. Turk. Een tweede cursus staat op het programma in het voorjaar van 2020.

Bijeenkomst dementie in samenwerking met het PCOB: 14 november in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom met als spreker mevr. Karin Schokker, expert op dit gebied.

Klusgroep

In de vorige Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Tot op heden heeft zich slechts één persoon aangemeld. Vandaar deze extra oproep.

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, juni 2019

Op de dag van de arbeid, 1 mei, kwam uw bestuur voor de eerste maal bijeen in de verbouwde vergaderruimte van het Parochiecentrum van de Sint Jozef en Martinus-parochie. Niet alleen het bestuur is verhuisd, ook voor ons archief diende een nieuwe plek gevonden te worden. Dank zij de medewerking van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom is ons archief opgeslagen in hun nieuwe onderkomen aan de Stationsweg. Het blijft wel ons eigendom.

 

Financiën

Inmiddels heeft het gros van onze leden aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldaan. Degenen, die nog niet hebben betaald, kunnen binnenkort een herinnering verwachten. Daarnaast verstuurt onze penningmeester de komende weken de rekeningen naar onze adverteerders. Versturen is in dit geval niet geheel de juiste benaming. Voor het contact met onze adverteerders brengt hij bij verschillende bedrijven Het Kompas met de factuur persoonlijk langs.

 

Mandaat ALV

Omdat wij in tegenstelling tot de KBO Zuid-Holland slechts eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering organiseren, heeft uw bestuur op 18 april van de vergadering het mandaat gekregen de contributie voor 2020 te verhogen met eenzelfde bedrag als de verhoging van de contributie-afdracht aan de provincie voor volgend jaar, welke hoogstwaarschijnlijk in de najaarsvergadering van Zuid-Holland aan de orde zal worden gesteld.

 

Overlegbijeenkomsten

Op 10 april is het halfjaarlijkse overleg gevoerd met de bestuurder van HOZO, mevrouw J. Ricke. Zoals altijd een informatieve bijeenkomst. Bijzonder agendapunt was dit keer ons verzoek een duidelijk overzicht te krijgen in de gehanteerde prijzen voor huur en consumpties in Bloemswaard. Onze vereniging maakt veel gebruik van de grote zaal en voor onze begroting is het van wezenlijk belang dat wij een goed inzicht hebben in het kostprijzenpakket van HOZO.

 

Een week later was er een overleg met het bestuur van het PCOB. Dit ging in eerste instantie over onze gezamenlijke themabijeenkomst over dementie op 14 november 2019 in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, die niet alleen open staat voor leden van de KBO en PCOB, maar voor alle Hillegommers. Over de verdeling van de kosten zijn afspraken gemaakt: tweederde komt voor onze rekening en eenderde betaalt het PCOB.

Voorts werd op deze vergadering gesproken over de fusieperikelen op landelijk niveau. Plaatselijk is een fusie nog ver weg; de KBO telt inclusief donateurs bijna 1050 personen, de PCOB heeft 80 leden. Daarnaast zijn er te veel fundamentele verschillen. Samenwerking uitbouwen zou wel een goede zaak zijn, want beide Hillegomse seniorenbonden vissen in dezelfde vijver. Zeker een punt van aandacht om gezamenlijk verder te onderzoeken.

Tot slot is het gewijzigde beleid van WelzijnsKompas Hillegom/Lisse, gesteund door de wethouder, inzake de invulling van Plein 28 aan de orde geweest. Aan twee senioren bridgeclubs en een klaverjasclub is de huur per 1 augustus opgezegd en dienen deze drie verenigingen op zoek te gaan naar een andere locatie in Hillegom. Het voormalige Pluspunt werd een twintig jaar geleden opgericht speciaal voor de oudere Hillegommers. Voor onze doelgroep een centraal gelegen accommodatie. In de nabije toekomst wenst men Plein 28 meer open te stellen voor jeugd- en educatiedoeleinden. Middels het Seniorenpodium zullen de KBO en PCOB hun ongenoegen kenbaar maken naar de gemeente en dan met name de wethouder. Hopelijk kan er een oplossing worden gevonden.

 

Activiteiten

Vanzelfsprekend is de organisatie rondom onze twee jubileum-theatervoorstellingen op 22 en 23 mei besproken. De leden die zich hebben aangemeld, ontvingen eind april de toegangskaarten. Daarnaast mogen we een aantal gasten verwelkomen, waaronder leden van het College van B&W.

Vervolgens is de definitieve versie van ons zomerprogramma besproken. Dit programma wordt in het volgende nummer van ons verenigingsblad met een inschrijfformulier afgedrukt. Hieronder alvast de geplande data:

18 juli              Bus- en boottocht Weerribben (opgenomen in het meinummer en inmiddels volgeboekt)

24 juli              Bezoek schelpentuin John Warmerdam

31 juli              Rondleiding Kwekerij Veelzorg, de nieuwe locatie de Stichting Vrienden van Oud Hillegom

9 augustus    Duinwandeling onder leiding van Kees Langeveld

14 augustus    Bezoek historisch Alkmaar

28 augustus    Bustocht Zeeland

 

Klusgroep

Een wens, die voortkwam uit onze enquête, was de oprichting van een ‘eigen’ KBO-klusgroep voor het verrichten van allerlei kleine werkzaamheden in en rond de woning. Een eerste aanzet is een oproep aan onze leden zich aan te melden in deze klusgroep zitting te nemen. Dan kunnen wij samen met de geïnteresseerden onderzoeken hoe wij een en ander vorm gaan geven. Meldt u zich bij mij aan? Alvast bedankt.

 

Frans van Lierop

Vanuit het bestuur, mei 2019

De bestuursvergadering van 4 maart 2019 werd voor de laatste maal gehouden in het Theresiahuis achter de Jozefkerk. Zoals bekend is de deze kerk met de belendede percelen – in de volksmond het Jozefpark genoemd – verkocht aan ontwikkelaar Renward en zullen ter plekke in de komende jaren (zorg)appartementen en woningen worden gerealiseerd. Vanaf mei wordt een vergaderruimte gehuurd in de pastorie van de St. Jozef en Martinuskerk, waar we onze maandelijkse bestuursvergadering zullen houden.

Financiën

Gelukkig is onze penningmeester John Hellburg weer terug van zijn jaarlijkse vakantie van twee maanden naar zijn geboortestreek op de Antillen. Het is hem van harte gegund. Tijdens zijn afwezigheid werden onze financiële zaken behartigd door de overige bestuursleden, gelukkig  – zoals altijd – ondersteund door onze ‘boekhouder’ Jan van Schie.

Het bestuur gaat onderzoeken of we in het vervolg gebruik kunnen maken van één bank, dit om de kosten te drukken. Nu bankieren wij bij de Rabo en de ING. Daarnaast wordt gedacht om op verzoek van verschillende leden over te gaan op een jaarlijkse automatische incasso van de contributie. Ondanks dat met hulp van onze contactpersonen nog velen contant betalen, bemerken wij dat bankbetalingen steeds meer plaats vinden en mensen het prettig vinden als financiële zaken automatisch worden geregeld zoals bijvoorbeeld bij energie-, huur- en telefoonrekeningen.

Zomerprogramma

Een door het bestuur samengestelde commissie heeft inmiddels een concept gemaakt voor het zomerprogramma en daarin al een aantal suggesties verwerkt zoals onder meer die zijn aangedragen door de recent gehouden enquête. De uitslag van deze enquête leest u elders in deze Kompas.

Succesnummers zoals de gebruikelijke dagtocht en de duinwandeling zijn vanzelfsprekend weer opgenomen.

In he juninummer wordt een inschrijfformulier opgenomen voor alle zomeractiviteiten. Let daarnaast vooral op de aanmelding voor de bustocht naar De Weerribben waarvoor vroegtijdig het aantal deelnemers bekend moet zijn.

Jubileum

Natuurlijk werd stilgestaan bij de grote inschrijving voor ons jubileumtheaterprogramma in mei. Niemand had gerekend op zo’n grote respons. Gelukkig hebben we twee avonden (op 22 en 23 mei) kunnen vastleggen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zodat ruim een kwart van onze leden aanwezig kan zijn. Het blijkt overduidelijk dat avondbijeenkomsten geen probleem zijn voor onze clubleden. Of is het ook zo dat alles gratis is, behalve de eventuele consumpties na afloop. Een dezer dagen ontvangt u de toegangskaart(en) of heeft u deze inmiddels al ontvangen. Mocht u onverhoeds verhinderd zijn, geef dit dan door aan onze secretaris, dan kunnen wij anderen een plezier doen, want er is een behoorlijke wachtlijst.

Belangenbehartiging / Seniorenpodium

De bijeenkomst van het Seniorenpodium in april waarin Joke Heemskerk en Jan Boot onze nieuwe vertegenwoordigers zijn, geeft hoop voor de toekomst. Voorlopig zijn Cees Diepeveen en Ton Kalkman aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris. Daarnaast wordt nog gezocht naar een uitbreiding met twee onafhankelijke leden. In tegenstelling tot voorheen wordt het Seniorenpodium een adviescollege voor de Adviesraad Sociaal Domein in plaats van rechtstreekse advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Joke Heemskerk is op persoonlijke titel ‘adspirant’ lid van de ASD.

Ouderenadviseurs

Onze recent gecertificeerde ouderenadviseurs zijn druk aan de slag met het inventariseren van de werkzaamheden en er is een voorzichtige afstemming geweest met WelzijnsKompas Hillegom/Lisse. Vanuit de regionale stuurgroep ouderadviseurs zijn formulieren opgesteld over een groot aantal gestelde vragen en onderwerpen. Onze adviseurs zijn hiermee al volop aan de slag.

Verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is opgezegd. Recentelijk werd ons op een gemeentelijke informatieavond medegedeeld, dat wij via de gemeente goed verzekerd zijn voor het geval dat onze vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Het levert de KBO een besparing op van € 200,–.

Seniorenbus

Regelmatig krijgen wij vragen over het plaatselijke taxivervoer. Zoals bekend is WelzijnsKompas gestopt met zijn bus en beschikt HOZO over een eigen busje, waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt als u in het bezit bent van een HOZO-pas. Vanwege de sterke toename van het aantal gebruikers overweegt HOZO een tweede bus aan te schaffen. Daarnaast kent onze gemeente de Regiotaxi. Ter informatie is een artikel van het ISD opgenomen over het gebruik van deze taxi zonder WMO-indicatie.

 

Frans van Lierop

 

In memoriam Bert Glas

 

Op maandag 9 april is op 82-jarige leeftijd overleden ons lid Bert Glas en een trouwe bezoeker van onze verenigingsactiviteiten.

Jarenlang is Bert een gewaardeerd contactpersoon geweest van onze vereniging en in deze hoedanigheid bij velen van u op bezoek geweest. Ondanks zijn afnemende gezondheid heeft Bert nog geholpen het aprilnummer van Het Kompas bij u te bezorgen en is hij betrokken geweest bij de overhandiging van onze ‘jubileum Begonia’. Wij bedanken hem voor zijn grote inzet en stellen het op prijs dat zijn vrouw Annie heeft toegezegd zijn taken over te nemen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd.

 

Namens het bestuur Vereniging van Senioren KBO Hillegom

Frans van Lierop

 

 

Regio Taxi

Vanuit het bestuur, april 2019

De bestuursvergadering van 6 maart 2019 werd gehouden ten kantore van onze vice-voorzitter Jan Boot. In één van de bedrijfshallen stonden onze 800 Begonia’s op een aantal grote karren, klaar voor verspreiding na afloop. Het was voor ons de aftrap van het jubileumjaar.

Voordat de vergadering begon had het bestuur een gesprek met onze plaatselijke redacteuren van de verschillende nieuwsbladen: Annemiek Cornelissen, Bas de Groot en Veronica Handgraaf. Hun artikel heeft u beslist gelezen of gezien of facebook. Omdat het anders dan anders was, verliep de bestuursvergadering enigszins ‘geordend’ chaotisch. Alle contactpersonen hadden aangegeven graag te willen helpen met het ‘uitventen’ van onze Begonia’s, sommigen geassisteerd door een bestuurslid. Dankzij de overzichten en schema’s die Gerda Warmerdam had opgesteld, is de verspreiding daarna soepel verlopen.

 

Lidmaatschapskaarten

Gerda en ‘haar’ contactpersonen hebben het sinds half februari ook druk met het bezorgen van de lidmaatschapskaarten en het innen van de contributies voor zover dit niet via de bank is gebeurd. Steeds meer leden betalen via internet, enerzijds uit gemak, anderzijds uit veiligheidsoverwegingen. Diverse malen kreeg een contactpersoon de vraag mee of we niet over willen gaan tot automatische incasso. Het bestuur gaat dit onderzoeken en/of het financieel haalbaar is voor volgend jaar.

 

Enquête

1 maart was de sluitingsdatum van onze enquête, zoals afgedrukt in de vorige Kompas. 48 leden hadden de moeite genomen het formulier in te vullen, een respons van 5%, in onze ogen een prachtig resultaat. In de komende weken gaan wij de antwoorden verwerken en komen met een overzicht op onze jaarvergadering van 18 april a.s.

 

Jaarvergadering

De in dit blad afgedrukte agenda en de jaarverslagen zijn door het bestuur vastgesteld en zullen worden behandeld op 18 april. Ondanks dat haar kandidatuur nog moet worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering was mevr. José Bon op de bestuursvergadering aanwezig; het is de bedoeling dat zij de werkzaamheden van onze ledenadministratie gaat ondersteunen.

 

Zomerprogramma

Mede aan de hand van de suggesties vanuit de enquête werd een eerste aanzet gemaakt met de invullen van activiteiten in de zomermaanden juli en augustus. Vanzelfsprekend een eendaagse busreis, een stadsbezoek en een duinwandeling. In ons volgende nummer en op de jaarvergadering hopen wij het definitieve programma te presenteren.

 

KBO-PCOB vernieuwt

Sinds september 2017 is er een groot aantal bijeenkomsten geweest op landelijk en regionaal niveau over het stappenplan ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Tot op heden met als enig zichtbaar resultaat het maandelijkse KBO-PCOB-magazine. Organisatorisch kent de KBO de landelijke Unie inclusief de ledenraad met 2 vertegenwoordigers per provincie, daarnaast de provinciale besturen met een onderverdeling in regio’s en tot slot de afdelingen. In feite dus vier bestuurslagen. PCOB heeft een landelijk bestuur en afdelingen, twee lagen dus. Belangrijkste wijziging van het landelijk KBO-bestuur is het voorstel tot opheffen van de provinciale bonden en omvorming naar regionale of provinciale platforms. Dit heeft tot grote weerstand opgeroepen bij een viertal provincies. Zij willen geen opheffing van de provinciale besturen en stellen dat op dit moment een fusie met de PCOB onwenselijk is. Onze provincie sluit zich hierbij aan.

De onderlinge bestuurlijke verdeeldheid op landelijk en provinciaal niveau is groot. Extra vergaderingen zijn belegd om uit de impasse te komen, maar dat is voorlopig nog niet zo, temeer daar recentelijke de voorzitter van de Unie KBO met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd.

 

Plaatselijk zijn KBO en PCOB afdelingen al samengegaan. Bijvoorbeeld in Noordwijk. In Hillegom hebben wij jaarlijks overleg met de PCOB. Op deze bijeenkomst is nog nooit gesproken over een eventuele fusie. Nieuwe ontwikkelingen zullen wij u zeker melden.

 

Ouderenadviseurs

Ook door onze enquête hebben we een breder inzicht gekregen in de vragen die men aan onze nieuwe ouderenadviseurs wil stellen of die nader moeten worden uitgewerkt. Regelmatig zult u dus in de Kompas op de hoogte worden gehouden.

 

Frans van Lierop


Ga terug naar het overzicht