Verslagen

Sinterklaasviering KBO – Hillegom, 27 november 2019

Drie Sinten tegelijk bij KBO

 

“We zitten vol!” KBO-voorzitter Frans van Lierop trekt zich nog net niet de haren uit het hoofd, maar veel scheelt het niet. Er is geen stoel meer vrij in de grote zaal van Bloemswaard en nog steeds staan er KBO-leden voor de deur. Van alle denkbare en ondenkbare plekken worden stoelen aangesleept en zo krijgt iedereen nog een plaats. Al zit menigeen best wat krapjes. Maar het is Sinterklaasfeest en dan is het altijd druk.

Het wachten is nu op de goedheiligman. ”Sinterklaasje, kom maar binnen!” heffen de aanwezigen aan. Maar er gebeurt iets onverwachts, Achter de Sint komt een tweede Sinterklaas binnen. Op rode hoge hakken nog wel. En het zal toch niet waar zijn? Jawel! Daar is nog een derde! Veel hilariteit.

Maar dat wordt moeilijk. Drie KBO-leden, Rita, Kees en Gerda moeten uit gaan maken, wie van de drie Sinterklazen de enige echte is. Daarvoor spelen ze het oude spel Wie van de drie.

Twee Sinten zeggen dat ze Sint Nicolaas zijn, nummer drie noemt zichzelf Sint Jan.

Kan Sint 2 vertellen, wat er voor bijzonders gebeurde met twee Pieten tijdens de intocht in Hillegom? Jawel, dat weet Sint. Er vond een echt huwelijksaanzoek plaats! Er volgen vragen over de blokkeer-Friezen, hoeveel pepernoten er in een ons zitten, waar de officiële aankomst plaatsvond en of de Sinten een relatie hebben gehad voor ze bisschop werden. Dat is “precair” meent Sint 2.

Weet Sint Nicolaas nog, waar hij vroeger stond om door de kinderen toegejuicht te worden? Het juiste antwoord is Trossèl, maar dat levert wat moeilijkheden op. De naam van het nieuwe paard weet Sint 2 wel meteen op te lepelen: “Eerst had ik Amerigo, maar die is met pensioen. Nu rijd ik op Ozosnel.”

Het is al gauw duidelijk: de enige echte Sint is Sint nummer twee. Sint Jan Boot en Sint Ied van Lierop komen niet door de screening heen.

Er is nog een verrassing: Sint 2 blijkt goed overweg te kunnen met de trombone en hij speelt de traditionele liedjes vloeiend mee met her orkestje. Intussen dansen Sint 1 en Sint 3 met elkaar. Een schouwspel, dat je ook niet dagelijks ziet.

Daarna wordt bingo gespeeld terwijl Sint Nicolaas de nummers afroept. De uitpuilende zaal beleefde veel plezier aan de Sintengrap en ook aan het gezellige samenzijn.

 

Gezamenlijke themamiddag KBO – PCOB, 14 november 2019

Omgaan met dementie

 

Donderdag 14 november organiseerde onze de KBO in samenwerking met de PCOB een themamiddag over ‘Omgaan met dementie’ in de Kulturele Raad. De ongeveer 60 aanwezigen kregen inzage in dementie en hoe daar mee om te gaan, wat kunnen we zeggen of beter van niet? Hoe kunnen we handelen? Ongeveer één op de vijf mensen krijgt dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende vormen van dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Mevrouw Karin Schokker, docent verpleegkunde, verzorgde een interessante en duidelijke presentatie en gaf inzage in deze vier verschillende vormen van dementie:

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, zo’n 60-70% van alle mensen die lijden aan dementie hebben de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer begint meestal tussen de 70 en 75 jaar, maar kan al op veel jongere leeftijd beginnen. Oorzaken van de ziekte van Alzheimer zijn de schadelijke eiwitten die tussen de zenuwcellen van de hersenen ontstaan. Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. De verschijnselen ontwikkelen zich heel geleidelijk, vaak zo geleidelijk dat het begin niet wordt opgemerkt.

Vasculaire dementie is – na de ziekte van Alzheimer – een veel voorkomende vorm van dementie. De mogelijke verschijnselen die optreden ontstaan door stoornissen in de bloedtoevoer naar de hersenen en zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die is aangedaan. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer staan de geheugen- en oriëntatiestoornissen minder op de voorgrond en treden doorgaans in een later stadium op. Het meest kenmerkende van vasculaire dementie is de combinatie van verminderd geestelijk functioneren en lichamelijke verschijnselen.

Frontotemporale dementie (FTD) ontstaat in het voorste gedeelte van de hersenen. Stoornissen in deze hersengebieden geven vooral problemen met het gedrag, emoties, taal of motoriek. Eén van de meest opvallende kenmerken van FTD is dat deze ziekte al op relatief jonge leeftijd voorkomt.

Lewy body dementie begint met kleine veranderingen in het doen en laten. Vooral problemen met de aandacht vallen op. Later krijgen personen met deze vorm van dementie te maken met verwardheid en gedragsveranderingen. Ook kan hij of zij last krijgen van depressiviteit, wanen en hallucinaties. De mate van deze verschijnselen is variabel; het kan van dag tot dag erg verschillen. Iemand met Lewy body dementie heeft vaak ook verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals trillingen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Meestal ontstaan deze verschijnselen in een later stadium van de dementie.

De interactieve presentatie van mevrouw Schokker maakte veel vragen los bij de aanwezigen.

60 tot 70% van mensen die de diagnose dementie hebben gekregen wonen nog thuis en gaan in eerste instantie naar de dagopvang. Pas in een later stadium is opname in een verpleegtehuis vaak onafwend-baar. Gemiddeld heeft men nog tien jaar te leven na het vaststellen van de ziekte.

Dementie heeft een enorme impact op het leven van de partner, familieleden en vrienden.

Vragen stellen aan mensen met dementie is niet leuk, want men kan geen correct antwoord geven. ‘Vragen is plagen, testen is pesten’ is een stelling die veel inbreuk maakt op de gemoedstoestand van dementerenden. Het korte termijn geheugen is verdwenen. Familieleden en of mantelzorgers moeten niet vragen, maar dingen voordoen. Daarnaast zijn positieve invloeden onder meer fijne sfeer en muziek en terugkijken naar ieders jeugdjaren. Alle aanwezigen gingen huiswaarts met waardevolle informatie, die eenieder direct kan gebruiken in de eigen omgeving.

Feest met Kroonjarigen KBO, 3 oktober 2019

Drie 101-jarigen bij Kroonjarigenfeest

Het is traditie bij de seniorenvereniging KBO Hillegom, dat eenmaal per jaar alle Kroonjarigen in het zonnetje worden gezet. Wie 75, 80, 85 of 90 wordt krijgt een uitnodiging voor een gezamenlijke feestmiddag. Boven de 90 is het ieder jaar feest. Daar kunnen mevrouw Van Marcus, mevrouw Joosten en de heer Van Schie van meepraten. Zij werden alle drie dit jaar 101! Gezonde lucht in Hillegom, zou men kunnen concluderen.
Natuurlijk werd aan deze drie eeuwelingen even apart aandacht geschonken. Ze zaten naast elkaar vooraan, terwijl de hele zaal Lang zullen ze leven voor hen zong. Ook voor zichzelf overigens, want van de ongeveer 150 aanwezigen was zo ongeveer de helft zelf feesteling. Te beginnen bij “de jonkies”, de 75-jarigen. In een gezelschap met mensen, die over een eeuw oud zijn kom je op die leeftijd pas kijken. Er waren overigens ook heel wat vitale 90-jarigen.
De gebakjes stonden bij het binnenkomen al klaar. Na de koffie en thee kwam het koor FF Anders uit Velserbroek de middag opluisteren met Nederlandstalige zang.
Een groot koor.
Niet alle zangers en zangeressen waren aanwezig, maar toch stonden er al rond de 40 mensen. Zoals dirigent André Jansen vertelde: er wordt gezongen met aparte arrangementen; inderdaad anders dan gemiddeld. Er kwamen bekende melodieën langs, zoals One Way Wind, vertaald als Westenwind, Waterlooplein, De Vlieger van André Hazes, Hello Mary Lou en Droomland. Jammer, dat het mooie nummer Pastorale , eertijds van Liesbeth Liszt en Ramses Shaffy, een beetje uit de hand liep. Het koor heeft een goede klank, maar zingt wat te weinig op adem. Het is wel aanstekelijk, omdat de zangers er zelf duidelijk plezier in hebben.
Leuk was het imiteren van het geluid van regen met wrijven in de handen en vingerknippen. Natuurlijk volgde daarop Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam.
Vanzelfsprekend waren er in de pauze ook een borreltje en een hapje voor de Kroonjarigen. De KBO is zuinig op zijn jarige leden en hoopt ze nog lang bij de themamiddagen en feestelijkheden te zien.

Veronica Handgraaf

Openingsmiddag KBO, 19 september 2019

KBO HILLEGOM RICHT HET VIZIER OP BABY BOOMERS.

Zeer geslaagde seizoen opening grootste seniorenclub Hillegom

Tot ruim na het geplande openingstijdstip probeerden laatkomers een plekje te vinden in de reeds volle grote zaal van woonzorgcentrum Bloemswaard. Het noopte de aanwezige KBO kaderleden om in allerijl nog meer stoelen naar binnen te slepen.

De teller bleef uiteindelijk steken op zo’n 180 bezoekers. Daarmee kende de seizoensopening 2019/2020 van de met ruim 1000 leden grootste seniorenvereniging van Hillegom een opkomst als nooit te voren. “We zitten flink boven het aantal mensen dat er om veiligheidsreden  er in mogen, maar voor deze speciale gelegenheid knijpt de brandweer een oogje toe” zei KBO voorzitter Frans van Lierop in zijn openingstoespraakje. “Ik zie tussen alle aanwezigen eigenlijk maar enkele mensen die we kunnen rekenen tot de jongere senioren” aldus van Lierop. “Babyboomers die rond hun AOW leeftijd zitten. We hebben daar als KBO te weinig van. We zijn echter een actieve club en we zijn in het kader van het 65 jarig bestaan, vast van plan om dat aantal jongere ouderen binnen ons ledenbestand fors op te krikken. U kunt, dat bent u van ons gewend, dit seizoen wederom een groot aantal activiteiten verwachten. De animo hiervoor is er vanuit uw gelederen hebben we gemerkt. Ons beweeg initiatief ‘Oefen je vitaal’ zit qua deelname al vol en zo zijn er meer activiteiten die in de smaak vallen. Daarover veel meer in ons KBO ledenblad Het Kompas. Voor nu wens ik u allen een fantastische middag!”. Waarna Van Lierop toetsenist/vocalist Hans Baaij ruim baan gaf om met liedjes uit de oude doos, wijsjes uit de jaren zestig en meer recente meezingers de aanwezigen in de zaal aangenaam te verpozen. Ondertussen zorgden bestuursleden en overige vrijwilligers ervoor dat de inwendige mens niet werd vergeten. Nog een flinke klus met al die dorstige kelen in een zaal waarin de temperatuur allengs steeg. Zodra iedereen zijn/haar drankje voor zich had werd met zijn allen nog eens getoast op 65 jaar KBO en op een voorspoedige toekomst. Aan de oproep van preses van Lierop en entertainer Hans Baaij om ‘de dansvloer op te gaan’ wilden een flink aantal bezoekers  inmiddels best wel gehoor geven, al bood de ruimte tussen de in de zaal opgestelde tafels daar eigenlijk te weinig gelegenheid voor. Enthousiastelingen die op de maat van alweer een evergreen graag ritmisch wilden bewegen vormden met zijn allen op een goed moment echter toch een polonaise rij die zich al slingerend tussen de stoelen door een weg baande door de zaal. Aan gezelligheid en prima sfeer was tijdens deze drukbezochte bijeenkomst dus bepaald geen gebrek. Na nog een rondje kienen en een loterij kwam er rond de klok van 16.30 een einde aan het feestgedruis. Met dank aan het keukenteam van Bloemswaard, bestuur, vrijwilligers en niet in de laatste plaats muzikale gast Hans Baaij, kan de KBO een grandioze seizoenopening in de verenigingsannalen bijschrijven.

Bas de Groot

 

Bustocht rondje Zeeland, 28 augustus 2019

Een rondje Zeeland.

 

Wij stapten om 8.15 uur in bij Zomerzorg en gingen de rest van de mensen ophalen bij Bloemswaard. De Hillegommerbrug was nog gesloten en Paul, de chauffeur, ging een toeristische route rijden richting De Zilk via de 206 naar Katwijk en Wassenaar. Daarna richting Den Haag om te kijken of de vlag op het paleis van Koning Willem uithing maar Hij was niet thuis.

Hierna richting het Zuiden via de Keteltunnel en de Benelux tunnel richting de Hoekse Waard in Zuid-Beijerland. De koffie met gebak kregen we bij het Partycentrum “ de Eendrachtshoeve”  Dit ging er wel in na de lange zit.

Na de koffie gingen wij weer op weg via de brug over het Schelde-Rijnkanaal. In deze omgeving staan ontzettend veel windmolens. Omdat dit zo’n grote open vlakte is, is het de moeite om ze te plaatsen.

Hierna ging de tocht langs de Rappers-sluizen die wel 40 X per dag opengaan  voor alle schepen die er door moeten. Dan over de Grevelingendam die in 1968 klaar was. Deze verbindt Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland.

We komen langs Bruinisse. Hier zien we een open water waar veel zwarte tonnen in het water hangen. Hier groeien de mosselen aan plankjes onder water en later worden ze er af gehaald.  Dan komt Brouwershaven in zicht en we staan even stil bij een klein Zeeuws dorpje dat “Zonne Maire” heet en eindelijk komt Kerkwerve in zicht waar een lunch klaar stond met een  heerlijke grote kroket (in plaats van soep). Dit smaakte iedereen heel goed en het was keurig verzorgd.

Om 13.15 stapten we weer in voor de rest van de middag.

Met een omweg via de Zeeland-brug en Neeltje Jans. Dit alles is wel heel indrukwekkend en moet een enorm zware klus geweest zijn in die tijd.

We reden uiteindelijk naar Renesse waar iedereen uitstapte om de benen te strekken en een ijsje, biertje of wijntje te gebruiken. Het was weer warmer geworden dus iedereen liet het zich goed smaken !!!

Het is een heel oude badplaats waar veel Duitse gasten naar toe gingen en dat is nog steeds duidelijk te merken.

Om 16.20 uur moesten we weer in de bus zitten en ging het alleen over de snelweg in rap tempo weer richting Hillegom waar wij om 18.15 weer bij Bloemswaard aan kwamen.

Paul was een uitstekende chauffeur voor zo’n lange bus met 56 zitplaatsen.

Hij wist veel te vertellen over alles waar we langsreden en wat er bijzonder was. Hij had heel veel humor en dat is altijd erg leuk. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad, maar het was best een hele lange zit vond ik, maar wel de moeite waard.

 

Greet van der Elst.

 

KBO wandeling door Alkmaar, 14 augustus 2019

Bezoek Alkmaar

Met een gemengde groep van 19 personen (waarvan de oudste een krasse 92-jarige) vertrokken we nieuwsgierig naar Alkmaar. Gelukkig niet in een stilte coupé, we moesten elkaar nog een beetje leren kennen! Prima verbinding, dat hadden Frans en Joke goed uitgezocht!

Even opletten bij het uitchecken en dan op naar Grandcafé Klunder, in Theater De Vest voor een heerlijk kopje koffie en een niet minder lekker gebakje. Dat smaakte wel of zoals menigeen zei: “Daar was ik wel aan toe “.

Voor de stadswandeling werden we in 2 groepen gesplitst en zo kwamen wij in de handen van Peter de Rover. Je kan bedenkingen hebben bij zijn naam, maar hij deed zijn werk voortreffelijk!

Hij vertelde ons allerlei wetenswaardigheden en weetjes, bracht ons naar het hofje Van Splinter waar 8 ongehuwde dames wonen. Het zag keurig en verzorgd uit.

Een spreuk viel mij op bij een dame: “Zolang mijn baas doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk!” Waarvan akte. We zagen IJssalon Laan, een begrip in Alkmaar en omstreken, en ik kan zeggen, nog steeds heerlijk. Ik heb natuurlijk even geproefd met Jeanne.

Via veel leuke, gezellige kleine straatjes en hier en daar een terras, neen ontzettend veel terrassen – het was ook heerlijk weer – kwamen we bij “De Waag”. Er was geen kaasmarkt vandaag, zodat we alles rustig konden bekijken en bewonderen.

En nu op naar “De Heeren van Sonoy” voor een heerlijke lunch, die opgevrolijkt werd met  de vangpogingen door het personeel van een jonge kauw! Dat mislukte steeds, waarna hij ons rustig in de gaten hield vanaf een kroonluchter in het restaurant.

Daarna hadden we vrij!

Wij kozen met een groep voor de rondvaart. Heel interessant, maar wat me van de rondvaart het meeste is bijgebleven: BUKKEN, BRUGGEN en dat liefst 23 keer. Maar we hadden het snel onder de knie en bukten als de besten!

Moe, wat word je moe van dat slenteren,en voldaan kwam een ieder op tijd bij het station. Een heerlijke en gezellige dag met prachtig weer. Pas terug in Hillegom begon het te regenen.

Dit was mijn eerste indruk na ons bezoek aan Alkmaar. Rest mij nog te vertellen, als bijna oud-Alkmaarse, dat het een mooie stad is, veel prachtig onderhouden huizen met veel geschiedenis. Ik werd overvallen door nostalgie bij het zien van de prachtige stoffenwinkel – nog steeds even mooi – de Bloemenschuit, Huize Lol in de Hekelstraat enz. enz.

 

Rita Koppes

KBO er op uit met duingids Kees Langeveld, 9 augustus 2019

Zomerprogramma KBO, wandelen met duingids Kees Langeveld

 

Vrijdagmiddag 9 augustus hadden zich 17 KBO’ers verzameld bij de ingang van de Oase van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Hoewel het weer bij alle zomerprogramma’s tot nu toe geen spelbreker was, leek het er nu even op. In de ochtend een paar stevige buien en op weg naar de duinen regende het ook nog. We begonnen dus met regen, maar iedereen had hier rekening mee gehouden.

Kees begon zijn wandeling bij het bezoekerscentrum “De Oranjekom”. Vanuit de ramen binnen in het gebouw hadden we prachtig uitzicht op het waterbekken.

Het bezoekerscentrum is gevestigd in een voormalig pompstation. Dit station pompte vroeger het water vanuit het duin naar het waterzuiveringsterrein Leyduin. De pompen staan er nog. In de vloer kunt u door een doorzichtige plaat de grote buizen in de kelder zien liggen. Van 1932 tot 1986 heeft de Oranjekom dienstgedaan als pompstation. Sinds 2008 is het in gebruik als bezoekerscentrum. Er zijn tijdens de verbouwing van het pompstation naar bezoekerscentrum details behouden gebleven. Het gebouw is industrieel erfgoed met een hoge monumentenwaarde.

Kroonprins Willem van Oranje stak op 11 november 1851 de eerste spade in de grond van het kanaal (de spade is nog te bezichtigen).

Het kanaal moest het duinwater naar de verzamelvijver leiden. De vijver werd Oranjekom genoemd.

Na het verhaal in het bezoekerscentrum begon de eigenlijke wandeling, ondertussen was het redelijk droog geworden en konden de regenjassen in de rugzak.

Kees vertelde over de vele damherten, die ondertussen een plaag geworden zijn in de duinen. Het is begonnen met het uitzetten van 7 damherten en inmiddels lopen er naar schatting 3000 damherten rond. De reeën zijn daardoor nagenoeg verdwenen.

Besloten is om de damherten af te schieten, uiteindelijk moet er een populatie van 800 damherten overblijven.

Onze weg voerde langs een stuk betonnen waterloop wat in stand gehouden is om te laten zien hoe het voorheen was. De rest is gedempt omdat er veel water weglekte en onder de grond vervangen door plastic buizen. Het duinlandschap veranderde daardoor. Het water is ontzettend helder. Op onze wandeltocht werd er diverse keren gestopt om iets te vertellen over de natuur en de omgeving en vooral over planten en dieren. Zo zagen we de blauwvleugelsprinkhaan, zelf zouden we die nooit gezien hebben door zijn schutkleur. Maar als hij wegvliegt zie je zijn bijzondere blauwe vleugels.

Deze blauwvleugelsprinkhaan zie je vooral bij het duinviooltje. We zagen wijnslakken en in het water komen ook nog oesterschelpen voor. Op de vlier zagen we het judas oor (een bruinachtig bewegend iets). Kees vertelde overal een prachtig verhaal bij.

Na een wandeling van 11/2 uur stopten wij bij een duinhut voor een drinkpauze. Kees had al die tijd in zijn rugzak drinken en stroopwafels voor ons meegesjouwd.Na de rustpauze vervolgden we onze weg, we zagen heksenboter op een oude boomstronk, een geelachtige smurrie, die er vandaag zit en morgen zomaar weer verdwenen kan zijn. De boomstronken en afgevallen takken dienen voor allerlei soorten insecten. Wat Kees vertelde is te veel om op te schrijven, maar de KBO is zeker van plan om volgend jaar weer zo’n wandeling te organiseren en als u nieuwsgierig geworden bent kunt u daaraan meedoen. De enthousiaste verhalen van Kees Langeveld zullen nog lang in ons geheugen blijven.

Het was een prachtige wandeling, waarin we weer veel opgestoken hebben over een gebied wat bijna in onze achtertuin ligt.

 

Karin Zwetsloot

 

 

KBO bij de Vrienden van Oud Hillegom, 31 juli 2019

In het kader van het zomerprogramma brachten leden van de KBO een bezoek aan de Vrienden van Oud Hillegom. Onderstaand een verslag van Veronica Handgraaf.

KBO bij Vrienden van Oud Hillegom

Na weken droogte vielen er woensdagmiddag plotseling zware buien. Maar de KBO liet het niet afweten en kwam met 25 belangstellenden toch langs aan de Stationsweg, waar de Vrienden van Oud Hillegom nu hun honk hebben. Een prachtige historische locatie, ooit het kantoor van Veelzorg en de Hyacinten Holkamer. Gidsen Bert Kunne en Alphons Maas hadden veel te vertellen.
Bert Kunne, oud-voorzitter van de Vrienden en bedenker van de Zomeravondwandelingen, onderhoudt de vitrines in de Holkamer. Tegenwoordig vinden in dit zaaltje groeps-bijeenkomsten plaats.
Kunne wees op de draaginsignes, gemaakt uit het schouderblad van een koe. Een kloosterling vervaardigde ze voor alle leden van hun wandelclub. Een steen met een afbeelding van de kuise Suzanna, een Bijbels verhaal, stamt van het landgoed Elsbroek. Ooit een mooi landgoed, waar de familie Six de zomer doorbracht. Er staan bellen uit de kloosterkapel van Mariaoord, van een Hillegomse school en van het weeshuis in de Kerkstraat. Verder is er een wijnfles van de VOC. Geldelijke waarde? Daar maken de Vrienden zich niet druk om. De historische waarde is groot.
Alphons Maas leidde intussen het andere deel van de groep rond in het voormalige kantoor. De oude bureaus staan er nog en er hangen foto’s van de familie Veldhuyzen van Zanten aan de muur, te beginnen met Rutgerd. Op de zolder is het archief. Een steile trap met stevige leuningen leidt er naartoe. Een blikvanger is een vaandel van de vrouwenbond.
Maas laat ook allerlei fotoboeken van de Vrienden zien en daar komt altijd veel herkenning aan te pas. Voor de groepen wisselen is er nog koffie en thee. KBO-voorzitter Frans van Lierop bedankt daarbij van harte voor de vriendelijke ontvangst. De KBO-leden beleefden veel plezier aan deze zomer activiteit.
Op vrijdag 9 augustus leidt Kees Langeveld vanuit duiningang de Oase de KBO-leden rond.

Veronica Handgraaf


KBO bezoekt schelpentuin van John Warmerdam, 24 juli 2019

KBO zorgt voor zomerse activiteiten

Het duurt best een poos voor het nieuwe KBO-seizoen weer begint. Senioren zitten in deze periode door vakantie van familie en vrienden vaker in hun eentje. De seniorenvereniging KBO Hillegom zorgt dus voor wekelijkse zomeractiviteiten. Op woensdag 24 juli was dat een bezoek aan de Schelpenkas van Warmerdam aan de Hyacintenlaan.
Daar kregen de deelnemers een rondleiding na de ontvangst met koffie of thee en een gebakje. Daarna mochten ze ook zelf aan de slag en er valt veel moois te maken met vetplanten, schelpen, glazen en allerlei versiering. Dat was uiteraard niet gratis, maar er is van tevoren ingeschreven, dus iedereen wist waar hij of zij aan toe was. 
Ook de voorzitter van de Hillegomse KBO, Frans van Lierop, was met zijn echtgenote aanwezig en knutselde mee. Iedereen ging met een leuk stukje eigen creatief werk naar huis. 
Er staan nog meer activiteiten op de lijst. Op 31 juli gaan de mensen van de KBO naar Veelzorg aan de Stationsweg. Daar is het honk van de Vrienden van Oud Hillegom gevestigd en ook daar volgt een rondleiding. Veelzorg, een authentiek bollencomplex, kon blijven bestaan doordat er appartementen zijn gerealiseerd. Die kunnen natuurlijk alleen van de buitenzijde bewonderd worden. Het gedeelte van de Vrienden, onder meer het oude kantoor en de Holkamer, mag wel bezichtigd worden.
Op vrijdag 9 augustus gaat duingids Kees Langeveld een rondleiding geven in het duingebied. Halverwege wordt een rustpauze ingelast. Dan is er nog een wandeling in de mooie stad Alkmaar op 14 augustus en de bustocht rondje Zeeland op 28 augustus. Voor al deze activiteiten is al tevoren ingeschreven, maar soms valt er iemand af en kan een deelnemer toch nog een plaatsje krijgen. Voor informatie: Marry van der Hulst, telefoon 0252 520590. Het bestuur van de KBO doet ook in de zomertijd belangeloos zijn best, iedereen een prettige tijd te bezorgen. Een compliment daarvoor is zeker op zijn plaats.
Veronica Handgraaf

 

KBO brengt bezoek aan de Weerribben, 18 juli 2019

Verslag van de uitgaansdag KBO, 18 juli naar de  “Weerribben”.

Met een volle bus (56 personen) van Oskam en Ton als chauffeur, vertrokken we rond 8.45 uur vanaf Zomerzorg, waarvan er al een aantal leden bij Bloemswaard waren ingestapt. Via Nieuw Vennep, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam, ringweg Almere, Oostvaardersplassen reden we richting Lelystad waar bij Hajé de koffie met gebak klaar stond. Het was een prachtige route, vooral langs de Oostvaardersplassen met z’n eilandjes en héél véél vogels. In Lelystad zagen we elektriciteitsmasten met ooievaarsnesten erin. In een mast zaten zelfs 7 nesten. Onderweg reden we over een speciale rotonde voor lange voertuigen, “dus ook voor ons”, zei de chauffeur en ging hier rechtdoor overheen. Gelukkig was het gras vlak, hilariteit alom. Hij vertelde ook dat de schapen die op de dijk liepen heel blij waren, en waarom?

Omdat ze vroeger lam geweest zijn”. 

Om 13.00 uur arriveerden we in Ossenzijl, waar in “De Klugt” weer een heerlijk diner klaarstond. Gedeeltelijk werd het op de tafels geserveerd en kon je het zelf aanvullen met een uitgebreid buffet, voor elk wat wils. Na het diner kon je lopend of met de bus naar de haven, waar om 15.15 uur de boot zou vertrekken voor een vaartocht door de “Weerribben-Wieden”. Met een speciaal gebouwde platbodem konden we door kleine en ondiepe slootjes varen, waar soortgelijke of grotere rondvaartboten niet mogen of kunnen komen, en ging dwars door de riet- en hooilanden en moerasbossen. Ook daar is de vos al gesignaleerd helaas. De vuurvlinder is goed in opkomst, je zag dan ook hier en daar stokken staan, waar ze geen riet mochten snijden vanwege de vuurvlinder. Prachtige waterlelies en beschermde bloemsoorten zijn er ook volop, ook slangen, ratten, vissen etc. het zit er allemaal. Een prachtige route en de Schipper kon het heel goed en leuk vertellen, op een fijne manier.   

De bus vertrok om 17.15 uur richting Hillegom. Toos bedankte de chauffeur voor de informatie onderweg en dat hij eer voor gezorgd had dat we weer goed in Hillegom waren aangekomen. Inmiddels was het 18.45 uur en stapte de eerste groep bij Bloemswaard uit en later bij Zomerzorg de laatste mensen.

Het weer kon die dag niet beter, maar op de terugweg begon het een beetje te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken die hebben meegewerkt aan deze geslaagde dag.

Wil van der Linden.


Ga terug naar het overzicht