Verslagen

Het project “Oefen je vitaal”met de kinderen van de kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad op bezoek bij “Oefen je vitaal, 27 maart 2018

De kinderen van de Jozefschool bezochten het project

“Oefen je Vitaal”waar zij geld voor beschikbaar hebben gesteld .

KBO lijsttrekkersdebat, 15 maart 2018

KBO lijsttrekkersdebat trekt vrij veel publiek

Rond de 80 mensen kwamen opdagen in Bloemswaard voor het Lijsttrekkersdebat, georganiseerd door de Vereniging van Senioren KBO Hillegom. Even paniek, want rond kwart voor twee viel in Bloemswaard door een stroomstoring het licht uit. Maar gelukkig duurde dat probleem maar een minuut of tien. Gespreksleider Jos Draijer kon bijna precies op tijd de microfoon ter hand nemen. De KBO had vijf speerpunten genoemd. De lijsttrekkers konden daar, in samenspraak met de zaal, hun zegje over doen. Voor de PvdA zat er Teresa Cardoso Libeiro, voor de VVD Igor Buijck, D66 werd vertegenwoordigd door Sander Boschma, Fred van Trigt was er voor het CDA, voor de BBH Jan Grimbergen, voor Bloeiend Hillegom Ria Heemskerk en voor Groen Links Dick van Egmond. Strikt genomen niet allemaal lijsttrekkers, maar die hebben veel besognes deze week.
Bij het eerste punt: voldoende inkomen voor de Hillegomse ouderen, kwam de zaal nog niet erg uit de verf. Sander Boschma vond, dat armoedebeleid de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Fred van Trigt meende, dat vaak de inkomens die net over de grens zitten met de grootste problemen te maken krijgen. Ook de werkloosheid onder 55-plussers kwam ter sprake en de dure regio-taxi. Er werd op gewezen, dat je daar voor bezoek aan een specialist niet veel mee kunt. De marge, die genomen moet worden om op tijd te komen is wel erg groot. 
Wonen en zorg was een heet hangijzer. “Als je in een verzorgingshuis wordt opgenomen neem je je kist al mee,” meende KBO-voorzitter Nico Turk wrang. Overwaarde van huis gebruiken, om het huis aan te passen? En huurders dan? Uit Groot Veenenburg kwam de klacht, dat ouderen daar niet meer gezellig onder elkaar zijn, nu er veel buitenlanders in de vrijkomende woningen gehuisvest zijn. Terechte klacht, meende van Trigt. Dat is weliswaar beleid van Stek, maar de woningcorporatie kan daar wel op worden aangesproken. 
Uit wooncomplex Olympus vertelde iemand, dat de huur 200 tot 300 euro verhoogd wordt als iemand vertrekt, zodat de woning buiten de sociale huurwoningen valt. Daarvoor kan Stek ook op de vingers worden getikt.

Punt drie was veiligheid. Vraag: wie voelt zich onveilig op straat?

Als de vraag was geweest: ’s avonds of in het donker waren er ongetwijfeld heel veel vingers omhoog gegaan. Ouderen zijn niet altijd zo kwiek meer als in hun jongere jaren en voelen zich kwetsbaarder. Veiligheid heeft ook met handhaving te maken, meende Van Egmond. Niet fietsen in de Hoofdstraat op zaterdag bijvoorbeeld.
Waarom de BOA’s niet op zaterdag laten controleren? Die verdienen zich toch terug met de bekeuringen? meende een aanwezige. Hilariteit en instemming. Het ging niet helemaal op helaas, maar de zaal kwam aardig los.
Digitalisering, ook zo’n punt. De meeste lijsttrekkers meenden, dat communicatie ook niet-digitaal aangeboden moet worden. Al is digitalisering natuurlijk wel de toekomst. Van Trigt zei er behartenswaardige dingen over. Van Egmond meende, dat de krant met de gemeenteberichten in iedere bus moet vallen en daar mankeert het nog vaak aan.
En dan, zeer belangrijk voor senioren, de zingeving van het leven. Zeker voor wie niet mobiel is. Mensen haken af sinds de regiotaxi zo duur is geworden en zitten thuis. Computers kunnen helpen om niet te vereenzamen. 
Nico Turk memoreerde, dat de KBO computercursussen geeft, maar dat de huur van Bloemswaard voor deze non-profit organisatie 3500 euro per jaar bedraagt!
Dat ook de dokterspost weer ter sprake kwam lag voor de hand. Helaas komt dat van de Hillegomse huisartsen, niet van de gemeente. Het blijft een groot probleem.
De senioren konden aardig wat grieven op allerlei gebied naar voren brengen en er werd geluisterd en hopelijk later ook actie op ondernomen.

Veronica Handgraaf

Kindergemeenteraad, 21 februari 2018

In de kindergemeenteraad is de Vereniging van Senioren KBO – Hillegom gedeeld lste geworden met haar project “Oefen je Vitaal voor 65-plussers”.

Het te winnen bedrag was  2.000,– euro, waarvan 1283,– euro naar speeltuinvereniging Kindervreugd ging voor stoelen en tafels.

De KBO kreeg 717,– euro,  het door haar gevraagde bedrag.  De kinderen willen graag een keer komen kijken bij het project. Wat zeker zal gaan lukken.

Een mooi initiatief van onze scheidende voorzitter.

Themamiddag met koor Amigas, 15 februari 2018

Op donderdagmiddag 15 februari 2018 zaten er wederom ruim 80 mensen in de grote zaal van Bloemswaard klaar om te genieten van het Hillegomse koor Amigas. Het was het eerste optreden van het koor en dat was in het begin duidelijk te merken, maar naarmate de middag vorderde ging het steeds beter. De mensen in de zaal hadden het in ieder geval best naar hun zin. Je zag iedereen meezingen met de oude maar zeer sterke liedjes.

Een groot applaus was hun deel na afloop van het eerste optreden. 

Themamiddag met bingo, 18 januari 2018

Pech voor de KBO

Ondanks storm en regen stonden veel KBO-leden donderdag voor de zaal van Bloemswaard voor een gezellige middag. De bezoekers kregen meteen al te horen, dat het aangekondigde programma geen doorgang kon vinden. De Happy Music accordeonisten waren niet in staat om te komen. De helft van het duo lag op bed met een flinke griep. De andere helft, molenaar van beroep, durfde zijn molen niet te verlaten in verband met de zware storm die over Nederland raasde. Het bestuur zat met de handen in het haar, want op zo korte termijn was het niet mogelijk iets anders te regelen.
Maar de KBO-leden lieten zich niet kisten. Niemand maakte rechtsomkeert, want driemaal bingo en de onderlinge gezelligheid waren ook niet te versmaden.
Voorzitter Nico Turk vertelde, dat in de dertien jaar dat hij voorzitter is 101 themamiddagen hebben plaatsgevonden. Dit was pas de tweede maal, dat zoiets mislukte. En natuurlijk was dat geheel buiten iemands schuld

Er volgde spontaan applaus als waardering, voor wat de seniorenvereniging doet.
De voorzitter had nog meer interessants te melden. Oefen je vitaal was het afgelopen jaar een succes, met vijftien deelnemers. Verschillende mensen konden van tevoren maar met moeite hun eigen trap op en af. Dat was na de bewegingsoefeningen sterk verbeterd. KBO Nederland heeft toestemming gegeven de bewegingscursus nogmaals aan te bieden. Wie er mee wilde doen? Het enthousiasme was groot. Minstens tien handen schoten omhoog. Turk beloofde, de namen en adressen te komen noteren.
Daarna kwamen er “drie rustige bingo’s” en werd het doodstil in de zaal om geen nummertje te missen. Alleen het draaien van de molen en het afroepen van de getallen was nog hoorbaar. De KBO maakte er iets van,  al was het dan niet helemaal zoals verwacht.
Op vijftien maart wordt een verkiezingsmiddag georganiseerd, waarbij de politieke partijen komen uitleggen, wat zij van plan zijn voor de Hillegomse senioren te gaan betekenen.

 

Veronica Handgraaf

Kerstfeest KBO – Hillegom, 21 december 2017

KBO viert Kerst bij Villa Flora

De seniorenvereniging KBO – Hillegom vierde dit jaar op 21 december Kerstmis bij Villa Flora. De zaal was versierd met fraaie kerstbomen en kerststerren. Het feest begon met een kerkelijke viering en het dameskoor kwam in een verduisterde zaal binnen met brandende lichtjes. Een mooie entree op de muziek van “Stille Nacht”. Pastor Marjo Lommerse hield een korte overdenking over het kerstevangelie.  Daarna was het tijd voor de lunch en iedereen at graag van de soep, de belegde broodjes en het kerstbrood. Samen eten is zoveel leuker dan alleen. 

De middag had veel leuks te bieden, want ‘t Joppekoor uit Warmond begon intussen al met het klaarzetten van de apparatuur. Dertig heren, eigenlijk een zeemanskoor, maar ook zeelieden zingen kerstliederen. ‘t Joppekoor telt in totaal vijftig mannen, al zijn die niet allemaal aanwezig bij zo’n concert. Bij het openingslied “Away in a manger” bleek al, dat het koor veel volume in huis heeft. In de aanloop naar dit optreden was er overigens het een en ander mis gegaan. Een accordeonist viel uit, de gitarist kon ook niet. Gelukkig deed de invalster op accordeon, Irma Steenhoek, het onder de omstandigheden uitstekend. Twee accordeonisten, een trompettist en een keyboardspeler begeleidden bij bekende en onbekende liederen. Mooi was de samenklank in een meerstemmig “Leise rieselt der Schne”. Dan was er Kerstmis op zee: “een kerstboom van plastic staat in de kajuit.” Conclusie: het is voor een zeeman nooit zoals thuis. Indrukwekkend kwam The last refrain over, het lied van de Titanic “Nearer my God to thee”. 

Corry Weijers, de KBO-dichteres, las een gedicht over de kerststal voor. ’t Joppekoor kwam na de pauze terug voor nog een half uur muziek en liet onder meer “Een nieuwe morgen” en “Jingle Bells” horen.
Rond vier uur ging de KBO voldaan huiswaarts. De grauwe mistige dag was binnen niet opgevallen.

Veronica Handgraaf

Sinterklaasviering KBO – Hillegom, 29 november 2017

Sintviering KBO

Sint Nicolaas is niet alleen populair onder de kleintjes. Ook de Hillegomse senioren zien hem graag komen. Dat bleek woensdagmiddag wel. Zodra de deur van de zaal van Bloemswaard openging stroomden de KBO-leden binnen. Al gauw wist het bestuur nauwelijks meer, waar ze de mensen een stoel moesten aanbieden. Het lukte met moeite. Klokslag twee uur stond Sinterklaas in de deuropening met zijn twee trouwe pieten. Hij had bovendien, meldde voorzitter Turk, driehonderd pakjes meegebracht. “En dit is de enige echte Sint. Geen hulpsinterklaas!”
Sint Nicolaas nam in het kort even het KBO-jaar door, want er was weer heel wat gebeurd. De lezingen, de Mariazang, het zomerprogramma, de alternatieve modeshow, de Kroonjarigen en Marca Bultink’ s verhaal over de bloembollencultuur. Een goed jaar!
Dat Alie van der Weijden in Sint’s Grote Boek vermeld stond was geen wonder. Ze is al een eind in de 80, maar tot voor kort bracht ze op de fiets altijd de KBO-contactblaadjes rond. Nu vindt ze het mooi geweest. Piet Ied had een schitterend lied gemaakt en liet dat speciaal voor mevrouw van der Weijden horen. Dezelfde eer viel Nico Turk te beurt. Hij gaat stoppen als voorzitter. En dus werd er ook voor hem gezongen.
Zijn opvolger staat al klaar en nog twee andere bestuursleden ter versterking van het team, vertelde de heer Turk  dus de heer Turk kan straks met een gerust hart afscheid nemen. Hij laat de seniorenvereniging in goede handen achter.
Een van de pieten was op deze dag jarig en in haar lied klonk het: die piet is vijftig jaar, maar dat zie je niet aan haar!
Volgens traditie riep Sinterklaas de nummers van de eerste bingo af en daarna was het tijd voor de chocolademelk. De KBO vierde weer ouderwets gezellig Sinterklaas.

Veronica Handgraaf


Valpreventie, 8 november 2017, KBO-PCOB

Voorkomen is beter dan genezen

Vallen kan iedereen overkomen. Van de peuter van 2, die niet zo stevig op zijn voetjes staat tot de senior van 92, die weer met hetzelfde euvel kampt. Zelfs Paul de Leeuw (55) kwam deze week na een struikelpartij in zijn eigen afwasmachine terecht. Gelukkig viel de schade mee.

Maar bij ouderen zijn de gevolgen vaak ernstig. Een val kan leiden tot ziekenhuisopname, afhankelijkheid en minder sociale contacten. Vandaar, dat de Hillegomse Ouderenbonden KBO en PCOB woensdag 8 november een themamiddag Valpreventie aanboden. Elke tip om dergelijke narigheid te voorkomen is welkom. De toeloop was zo groot, dat de laatste bezoekers zelfs buiten de ingang moesten zitten. Het probleem leeft bij de ouderen.
Huisarts Jos Mulders legde het verband tussen medicatie en valpartijen. Wat ongetwijfeld zal kloppen, maar of het advies om “de helft van de medicijnen te schrappen” verstandig is blijft de vraag. Kritisch bekijken wat je gebruikt en aan dokter of specialist vragen of het niet minder kan is natuurlijk wel een goed idee. Evenals naar de oogarts gaan voor een goede bril, rustig opstaan om duizelingen te voorkomen, de nierfunctie regelmatig laten controleren. Een goed advies is ook, de bezem te halen door de ongebruikte medicijnen en die op te ruimen.
KBO-voorzitter Nico Turk wees op het bestaan van de KBO-activiteit Oefen je vitaal.  Bewegen kan veel ellende voorkomen. Zelfs als dat maar een beetje bewegen is, want alle beetjes helpen.

Sabine van der Weele, fysiotherapie en bewegingslessen, stelde zeer realistisch, dat veel klachten normaal zijn bij het ouder worden. Ogen, spierkracht, coördinatie, alles kan verminderen. Wat natuurlijk niet betekent, dat het onverstandig is om te voorkomen in plaats van te genezen. “Niet alles kan tot op hoge leeftijd op peil gehouden worden. Maar bewustwording van wat je wel kunt doen helpt.”
Behalve medicatie, een goede bril, zo nodig een hulpmiddel bij het lopen ried ze aan, het huis eens goed onder de loep te nemen. Geen kleedjes of snoeren, waar je makkelijk over valt, een stevig trapje met een beugel als je een hogere plank moet bereiken. Pas op met een natte badkamervloer. En vooral geen HAAST. Juist door nog even snel iets te willen doen gaat het regelmatig mis. De meeste ongelukken gebeuren thuis.
De op de praktijk gerichte tips waren duidelijk waardevol voor de toehoorders. om veel ellende te voorkomen. Zelfs als dat maar een beetje bewegen is, want alle beetjes helpen.

 

Veronica Handgraaf

 

Themamiddag Bollenschuren o.l.v. Marca Bultink, 19 oktober 2017

KBO geniet van Bollendorp Hillegom

De leden van de KBO houden wel van een stukje plaatselijke of regionale historie. Voor de lezing van Marca Bultink met de titel Bollendorp Hillegom zat de zaal bij Bloemswaard weer vol. Marca had dan ook veel interessants te vertellen en het mooie beeldmateriaal maakte haar lezing nog belangwekkender.

Van een dorpje tegen de duinrand groeide Hillegom uit tot een bollendorp van formaat. Ooit waren er tussen de 1000 en 1500 bollenschuren in de streek en die is dan ruim genomen. Tweehonderd daarvan stonden in Hillegom. De meeste in één plaats. Daarvan zijn er hier nog 85 over.
Rond Hillegom stonden ook ooit twaalf buitenplaatsen. Ze droegen bekende namen, zoals De Oosteinde, Horstendaal, Elsbroek en Treslong. Alleen het Hof van Hillegom is nog over. Vooruitgang vraagt vaak een hoge prijs. De eerste bollenbedrijven werden gevestigd rond 1830. De grote bloei kwam tussen 1860 en 1900.
Kleine partijtjes bollen werden aanvankelijk gedroogd op zolder, zoals alle landbouwproducten. Maar de teelt groeide en de schuren ook.
Voor 1925 was er nog geen elektra en moesten grote deuren tegenover elkaar worden opengezet voor het drogen van de bollen. Die waren niet meer nodig, toen er elektrische hulpmiddelen kwamen en dus werden de deuren deels dichtgemetseld.
Marca vertelde niet alleen de historie van de bollen, ze schonk ook aandacht aan alles dat er mee te maken had. Aan het tweede of derde leven van verschillende bollenschuren, waardoor ze behouden bleven. Appartementen, een zorgwoon-complex, een kantoor, een bed and breakfast: op allerlei manieren wordt nog steeds geprobeerd het bollenerfgoed te bewaren. Zonder herbestemming zijn de gebouwen verloren. De streek heeft er al veel zien verdwijnen. En dan zijn er nog de schaftschuurtjes, die ook steeds meer ten offer vallen, de bollenvilla’s, arbeiderswoningen, stookhuisjes. Overal vertelt het landschap zijn historische verhaal.
Er was de bedrijvigheid om de bollensector heen. Er moesten posters en catalogi worden gedrukt, er kwamen postorderbedrijven. Aanvankelijk werden er manden gemaakt voor het vervoer, later kisten. Er waren vijf of zes mestbedrijven. De Hillegomse Haven gonsde van de bedrijvigheid, want al die bollen moesten worden getransporteerd. Stapels kisten stonden te wachten en de kinderen speelden er omheen. Niet altijd ongevaarlijk, met de Haven er achter.
En natuurlijk probeerden de bollendorpen het toerisme te bevorderen. Die toeristen moesten ergens eten en overnachten. Het een grijpt in het ander. In 1947 vond het eerste Bloemcorso plaats, dat nu jaarlijks nog steeds rond een miljoen bezoekers trekt. De Bollenstreek kent veel verhalen. Marca Bultink vertelde ze, al is natuurlijk nooit alles in korte tijd te benoemen. Maar de KBO beleefde veel plezier aan de herkenning van wat hun dorp heeft gemaakt tot wat het nu is.

Veronica Handgraaf

 


Ga terug naar het overzicht