Verslagen

Theatershow met Musicalgezelschap Franje, 27 februari 2020

TJOKVOLLE ZAAL IN DE KULTURELE RAAD.

KBO SLUIT JUBILEUMSEIZOEN LUISTERRIJK AF.

HILLEGOM – “Dit is een plek om lief te hebben” vertolkte het theatertrio ‘Franje’ afgelopen vrijdagavond een bekend liedje van cabaretier en volksentertainer Toon Hermans. De bomvolle zaal van de -nieuwe- Kulturele Raad, immers nu geëxploiteerd door de Stichting CultuurBeleving Hillegom, was niet voor de eerste maal een uitstekende entourage voor een door de seniorenclub georganiseerd muzikaal feestje.

KBO Hillegom sloot zo vlak na het carnaval een enerverend jubileumseizoen luisterrijk af. ‘Als je 65 bent geworden dan hebben de leden wel recht op een goede viering van dat heuglijke feit’ dacht het bestuur van de organisatie begin vorig jaar. En zo geschiedde. De theatervoorstelling die voornamelijk in het teken stond van de musical was er- op een paar lichte vocale haperingen na -weer een om in te lijsten. ‘Franje’ weet van wanten als het om vertolking van menigeen in het geheugen gegrifte wijsjes uit musicals. De evergreens uit The sound of music, Mary Poppins, Beauty and the beast en The Lion King kwamen goed aan bij de enthousiaste toehoorders. Zodra ‘Franje’ op het Nederlandse repertoire overstapte kwam de stemming er helemaal in. Voor in de zaal zat niet voor de eerste maal een select gezelschap dames en heren met wat beter geschoolde stemmen die uit volle borst meezongen. Dat werkte aanstekelijk op de rest van het publiek. En zo zongen alle 125 aanwezigen mee met ‘Twee motten’ van Doris’. ‘Vader gaat op stap’ van Toon Hermans ging er bij het publiek in als de spreekwoordelijke koek. ‘Telkens weer’ van Willeke Alberti werd zacht mee geneuried. ‘Hij gelooft in mij’ van André Hazes was één van de vocale hoogtepuntjes. De door Harry Bannink gecomponeerde liedjes uit ‘Ja zuster nee zuster’ van Annie M.G. Schmidt bleken de bezoekers toen de eerste tonen door de zaal gingen zich nog prima te kunnen herinneren. Tijdens de lange medley met bekende liedjes van Liesbeth list en Ramses Shaffy was de vocalist van ‘Franje’ enkele malen tekstueel het spoor bijster. “Dat was met Ramses soms ook het geval” zei een bezoekster met gevoel van understatement. “Ik hoop dat U het allemaal naar Uw zin hebt gehad” aldus KBO voorzitter Frans van Lierop in zijn afsluitende woordje. Aan de reacties in de zaal te horen was dat zeer zeker het geval. De KBO is overigens van plan om toekomstig meer van deze enerverende avonden te organiseren. “De interesse is er. Een geschikte accommodatie eveneens” aldus Frans van Lierop. “We gaan wat dat betreft dus door op de ingeslagen weg. Je hebt gezien en gehoord hoe leuk de mensen het vinden. En dat klinkt ons als bestuur ook als muziek in de oren”.

Bas de Groot

Themamiddag met Harald Feenstra, 20 februari 2020

Muzikaal weer naar school bij de KBO

 

“Muziek trekt altijd!” meent Frans van Lierop, voorzitter van de seniorenvereniging KBO, tevreden. De zaal zit vol voor het optreden van Harald Veenstra. Terug naar school met veel liedjes van vroeger.  En aan Veenstra is het wel toevertrouwd om liedjes en beelden tot een geheel te smeden. Drieëndertig jaar muzikant, onderwijsopleiding. Wie kan het beter over de schooltijd van vroeger hebben?

Of iemand “Daantje zou naar school toe gaan” nog kent? Natuurlijk, er wordt meteen massaal meegezongen. Wie niet al te ver weg zit kan de tekst ook meelezen. Veenstra zingt gezellig en pittig en praat makkelijk. De beelden volgen elkaar op: Snip en Snap, de Dikke en de Dunne, Ezeltje prik, een melkman met kratten vol melkflessen.

 

En ook de liedjes tuimelen door de zaal. Wie is Loesje, van Marcel Tielemans, Lou Bandy met Rats, kuch en bonen, Cheerio. Een feest van herkenning.

Natuurlijk herinneren de senioren het zich nog goed; twee aan twee in de rij de school in als de bel gegaan is. Klompjes in de gang, armen over elkaar. Een vorm van discipline, die je nu niet meer tegenkomt.

En dan die oude schoolliedjes; Alles in de wind, ‘k heb mijn wagen volgeladen, ik moet dwalen. Ik zei d’r van Jaap, Ik stond laatst voor een poppenkraam.

Nel, op deze dag  jarig, blijkt heel goed een hondje na te kunnen doen, zodat onze Mopje een extra cachet krijgt.

Ulevellen? “Dat is een smous!” beweert iemand vooraan. Dat is een woord dat bij Veenstra niet bekend overkomt. Maar blijkbaar gaat het toch over hetzelfde snoepje.  Er moet getrakteerd worden! Jarig Jetje, drie coupletten, maar iedereen zingt met kennelijk genoegen mee.

Modernere liedjes? Nou, die van Kinderen voor kinderen natuurlijk. Waarna het publiek losbarst in een ode aan het Onbewoonde eiland en Waanzinnig gedroomd.

Harald Veenstra heeft over geestdrift van zijn publiek bepaald niet te klagen. En de KBO beleeft een leuke middag met een spelletje bingo als afsluiting.

Veronica Handgraaf

Themamiddag met Lia Verheul, donderdag 16 januari 2020

Op deze eerste themamiddag in het nieuwe jaar had de KBO als gast, mevrouw Lia Verheul.  In de aankondiging stond een muzikale middag. Geen idee wat deze middag brengen zou. Na afloop wisten we dat wel. Grandioos het was een middag met veel herkenbare liedjes en veel lachen.

Lia begon met het opnoemen van de vele plichten die het vrouw zijn met zich meebrengt. Nou dat hebben de KBO vrouwen geweten, veel was herkenbaar ook de liedjes die zij gekoppeld had aan de plichten, o.a. “af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe“, We gaan naar Zandvoort al aan de zee”etc.

Op een groot scherm verschenen de liedjes zodat die meegezongen konden worden.

Ook de visie van de man kwam om de hoek kijken en die bleek heel anders te zijn. 

Ongeveer 70 KBO leden bezochten deze middag en gingen na afloop met een dikke smile op hun gezicht naar huis. Fijne middag, lekker gelachen waren de reacties.

 

Kerstfeest KBO, vrijdag 20 december 2019

Zoals ieder jaar was het weer druk bij de KBO-Kerstversiering in Villa Flora. De viering begon met een kerkdienst met als thema: O nacht vol licht.  De stemmige sfeer werd meteen voelbaar na het inzetten van het Stille Nacht. Veel leden spraken na afloop waarderend over de overweging van pastor Annie van Lierop-Wagenaar. “Mooi. Dat bleef tenminste dichtbij ons eigen leven!” Er was veel zang en muziek.  Burgemeester van Erk met zijn echtgenote en wethouder Van Trigt waren aanwezig en zongen mee met de oude kerstliederen.

Koffie en thee gingen er daarna wel in. Er volgden soep, broodjes en kerstbrood en er werd onderling geanimeerd gepraat.

Het koor Ladies Melody uit Noordwijkerhout , opgericht in 2004, kwam in de middag voor sfeer zorgen met een uitgebreid kerstrepertoire. Het koor is opgericht in 2004 en bij optredens zijn er meestal rond de 35 zangeressen aanwezig, aangevuld met een aantal accordeonisten en een contrabas.

Maar eerst had burgemeester van Erk nog iets te zeggen. Hij prees de prettige sfeer en de actuele overdenking. “We zoeken verbinding met elkaar, ook als Hillegoms gemeentebestuur. Houd elkaar vast!”

Een keur aan bekende en minder bekende kerstliederen volgde. Midden in de winternacht, Joy tot the world , Silver bells. Dreaming of a white Christmas. Erg leuk was het Amerikaanse lied Shine on. Bij Jingle Bells gingen de kerstmutsen op en werd enthousiast met sleebelletjes gerinkeld.

Twee keer kwamen de in rode tunieken gehulde dames voor het voetlicht en intussen genoot de KBO van een drankje.

Eeen heel geslaagd en sfeervol feest.

Sinterklaasviering KBO – Hillegom, 27 november 2019

Drie Sinten tegelijk bij KBO

 

“We zitten vol!” KBO-voorzitter Frans van Lierop trekt zich nog net niet de haren uit het hoofd, maar veel scheelt het niet. Er is geen stoel meer vrij in de grote zaal van Bloemswaard en nog steeds staan er KBO-leden voor de deur. Van alle denkbare en ondenkbare plekken worden stoelen aangesleept en zo krijgt iedereen nog een plaats. Al zit menigeen best wat krapjes. Maar het is Sinterklaasfeest en dan is het altijd druk.

Het wachten is nu op de goedheiligman. ”Sinterklaasje, kom maar binnen!” heffen de aanwezigen aan. Maar er gebeurt iets onverwachts, Achter de Sint komt een tweede Sinterklaas binnen. Op rode hoge hakken nog wel. En het zal toch niet waar zijn? Jawel! Daar is nog een derde! Veel hilariteit.

Maar dat wordt moeilijk. Drie KBO-leden, Rita, Kees en Gerda moeten uit gaan maken, wie van de drie Sinterklazen de enige echte is. Daarvoor spelen ze het oude spel Wie van de drie.

Twee Sinten zeggen dat ze Sint Nicolaas zijn, nummer drie noemt zichzelf Sint Jan.

Kan Sint 2 vertellen, wat er voor bijzonders gebeurde met twee Pieten tijdens de intocht in Hillegom? Jawel, dat weet Sint. Er vond een echt huwelijksaanzoek plaats! Er volgen vragen over de blokkeer-Friezen, hoeveel pepernoten er in een ons zitten, waar de officiële aankomst plaatsvond en of de Sinten een relatie hebben gehad voor ze bisschop werden. Dat is “precair” meent Sint 2.

Weet Sint Nicolaas nog, waar hij vroeger stond om door de kinderen toegejuicht te worden? Het juiste antwoord is Trossèl, maar dat levert wat moeilijkheden op. De naam van het nieuwe paard weet Sint 2 wel meteen op te lepelen: “Eerst had ik Amerigo, maar die is met pensioen. Nu rijd ik op Ozosnel.”

Het is al gauw duidelijk: de enige echte Sint is Sint nummer twee. Sint Jan Boot en Sint Ied van Lierop komen niet door de screening heen.

Er is nog een verrassing: Sint 2 blijkt goed overweg te kunnen met de trombone en hij speelt de traditionele liedjes vloeiend mee met her orkestje. Intussen dansen Sint 1 en Sint 3 met elkaar. Een schouwspel, dat je ook niet dagelijks ziet.

Daarna wordt bingo gespeeld terwijl Sint Nicolaas de nummers afroept. De uitpuilende zaal beleefde veel plezier aan de Sintengrap en ook aan het gezellige samenzijn.

 

Gezamenlijke themamiddag KBO – PCOB, 14 november 2019

Omgaan met dementie

 

Donderdag 14 november organiseerde onze de KBO in samenwerking met de PCOB een themamiddag over ‘Omgaan met dementie’ in de Kulturele Raad. De ongeveer 60 aanwezigen kregen inzage in dementie en hoe daar mee om te gaan, wat kunnen we zeggen of beter van niet? Hoe kunnen we handelen? Ongeveer één op de vijf mensen krijgt dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende vormen van dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Mevrouw Karin Schokker, docent verpleegkunde, verzorgde een interessante en duidelijke presentatie en gaf inzage in deze vier verschillende vormen van dementie:

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, zo’n 60-70% van alle mensen die lijden aan dementie hebben de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer begint meestal tussen de 70 en 75 jaar, maar kan al op veel jongere leeftijd beginnen. Oorzaken van de ziekte van Alzheimer zijn de schadelijke eiwitten die tussen de zenuwcellen van de hersenen ontstaan. Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. De verschijnselen ontwikkelen zich heel geleidelijk, vaak zo geleidelijk dat het begin niet wordt opgemerkt.

Vasculaire dementie is – na de ziekte van Alzheimer – een veel voorkomende vorm van dementie. De mogelijke verschijnselen die optreden ontstaan door stoornissen in de bloedtoevoer naar de hersenen en zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die is aangedaan. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer staan de geheugen- en oriëntatiestoornissen minder op de voorgrond en treden doorgaans in een later stadium op. Het meest kenmerkende van vasculaire dementie is de combinatie van verminderd geestelijk functioneren en lichamelijke verschijnselen.

Frontotemporale dementie (FTD) ontstaat in het voorste gedeelte van de hersenen. Stoornissen in deze hersengebieden geven vooral problemen met het gedrag, emoties, taal of motoriek. Eén van de meest opvallende kenmerken van FTD is dat deze ziekte al op relatief jonge leeftijd voorkomt.

Lewy body dementie begint met kleine veranderingen in het doen en laten. Vooral problemen met de aandacht vallen op. Later krijgen personen met deze vorm van dementie te maken met verwardheid en gedragsveranderingen. Ook kan hij of zij last krijgen van depressiviteit, wanen en hallucinaties. De mate van deze verschijnselen is variabel; het kan van dag tot dag erg verschillen. Iemand met Lewy body dementie heeft vaak ook verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals trillingen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Meestal ontstaan deze verschijnselen in een later stadium van de dementie.

De interactieve presentatie van mevrouw Schokker maakte veel vragen los bij de aanwezigen.

60 tot 70% van mensen die de diagnose dementie hebben gekregen wonen nog thuis en gaan in eerste instantie naar de dagopvang. Pas in een later stadium is opname in een verpleegtehuis vaak onafwend-baar. Gemiddeld heeft men nog tien jaar te leven na het vaststellen van de ziekte.

Dementie heeft een enorme impact op het leven van de partner, familieleden en vrienden.

Vragen stellen aan mensen met dementie is niet leuk, want men kan geen correct antwoord geven. ‘Vragen is plagen, testen is pesten’ is een stelling die veel inbreuk maakt op de gemoedstoestand van dementerenden. Het korte termijn geheugen is verdwenen. Familieleden en of mantelzorgers moeten niet vragen, maar dingen voordoen. Daarnaast zijn positieve invloeden onder meer fijne sfeer en muziek en terugkijken naar ieders jeugdjaren. Alle aanwezigen gingen huiswaarts met waardevolle informatie, die eenieder direct kan gebruiken in de eigen omgeving.

Feest met Kroonjarigen KBO, 3 oktober 2019

Drie 101-jarigen bij Kroonjarigenfeest

Het is traditie bij de seniorenvereniging KBO Hillegom, dat eenmaal per jaar alle Kroonjarigen in het zonnetje worden gezet. Wie 75, 80, 85 of 90 wordt krijgt een uitnodiging voor een gezamenlijke feestmiddag. Boven de 90 is het ieder jaar feest. Daar kunnen mevrouw Van Marcus, mevrouw Joosten en de heer Van Schie van meepraten. Zij werden alle drie dit jaar 101! Gezonde lucht in Hillegom, zou men kunnen concluderen.
Natuurlijk werd aan deze drie eeuwelingen even apart aandacht geschonken. Ze zaten naast elkaar vooraan, terwijl de hele zaal Lang zullen ze leven voor hen zong. Ook voor zichzelf overigens, want van de ongeveer 150 aanwezigen was zo ongeveer de helft zelf feesteling. Te beginnen bij “de jonkies”, de 75-jarigen. In een gezelschap met mensen, die over een eeuw oud zijn kom je op die leeftijd pas kijken. Er waren overigens ook heel wat vitale 90-jarigen.
De gebakjes stonden bij het binnenkomen al klaar. Na de koffie en thee kwam het koor FF Anders uit Velserbroek de middag opluisteren met Nederlandstalige zang.
Een groot koor.
Niet alle zangers en zangeressen waren aanwezig, maar toch stonden er al rond de 40 mensen. Zoals dirigent André Jansen vertelde: er wordt gezongen met aparte arrangementen; inderdaad anders dan gemiddeld. Er kwamen bekende melodieën langs, zoals One Way Wind, vertaald als Westenwind, Waterlooplein, De Vlieger van André Hazes, Hello Mary Lou en Droomland. Jammer, dat het mooie nummer Pastorale , eertijds van Liesbeth Liszt en Ramses Shaffy, een beetje uit de hand liep. Het koor heeft een goede klank, maar zingt wat te weinig op adem. Het is wel aanstekelijk, omdat de zangers er zelf duidelijk plezier in hebben.
Leuk was het imiteren van het geluid van regen met wrijven in de handen en vingerknippen. Natuurlijk volgde daarop Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam.
Vanzelfsprekend waren er in de pauze ook een borreltje en een hapje voor de Kroonjarigen. De KBO is zuinig op zijn jarige leden en hoopt ze nog lang bij de themamiddagen en feestelijkheden te zien.

Veronica Handgraaf

Openingsmiddag KBO, 19 september 2019

KBO HILLEGOM RICHT HET VIZIER OP BABY BOOMERS.

Zeer geslaagde seizoen opening grootste seniorenclub Hillegom

Tot ruim na het geplande openingstijdstip probeerden laatkomers een plekje te vinden in de reeds volle grote zaal van woonzorgcentrum Bloemswaard. Het noopte de aanwezige KBO kaderleden om in allerijl nog meer stoelen naar binnen te slepen.

De teller bleef uiteindelijk steken op zo’n 180 bezoekers. Daarmee kende de seizoensopening 2019/2020 van de met ruim 1000 leden grootste seniorenvereniging van Hillegom een opkomst als nooit te voren. “We zitten flink boven het aantal mensen dat er om veiligheidsreden  er in mogen, maar voor deze speciale gelegenheid knijpt de brandweer een oogje toe” zei KBO voorzitter Frans van Lierop in zijn openingstoespraakje. “Ik zie tussen alle aanwezigen eigenlijk maar enkele mensen die we kunnen rekenen tot de jongere senioren” aldus van Lierop. “Babyboomers die rond hun AOW leeftijd zitten. We hebben daar als KBO te weinig van. We zijn echter een actieve club en we zijn in het kader van het 65 jarig bestaan, vast van plan om dat aantal jongere ouderen binnen ons ledenbestand fors op te krikken. U kunt, dat bent u van ons gewend, dit seizoen wederom een groot aantal activiteiten verwachten. De animo hiervoor is er vanuit uw gelederen hebben we gemerkt. Ons beweeg initiatief ‘Oefen je vitaal’ zit qua deelname al vol en zo zijn er meer activiteiten die in de smaak vallen. Daarover veel meer in ons KBO ledenblad Het Kompas. Voor nu wens ik u allen een fantastische middag!”. Waarna Van Lierop toetsenist/vocalist Hans Baaij ruim baan gaf om met liedjes uit de oude doos, wijsjes uit de jaren zestig en meer recente meezingers de aanwezigen in de zaal aangenaam te verpozen. Ondertussen zorgden bestuursleden en overige vrijwilligers ervoor dat de inwendige mens niet werd vergeten. Nog een flinke klus met al die dorstige kelen in een zaal waarin de temperatuur allengs steeg. Zodra iedereen zijn/haar drankje voor zich had werd met zijn allen nog eens getoast op 65 jaar KBO en op een voorspoedige toekomst. Aan de oproep van preses van Lierop en entertainer Hans Baaij om ‘de dansvloer op te gaan’ wilden een flink aantal bezoekers  inmiddels best wel gehoor geven, al bood de ruimte tussen de in de zaal opgestelde tafels daar eigenlijk te weinig gelegenheid voor. Enthousiastelingen die op de maat van alweer een evergreen graag ritmisch wilden bewegen vormden met zijn allen op een goed moment echter toch een polonaise rij die zich al slingerend tussen de stoelen door een weg baande door de zaal. Aan gezelligheid en prima sfeer was tijdens deze drukbezochte bijeenkomst dus bepaald geen gebrek. Na nog een rondje kienen en een loterij kwam er rond de klok van 16.30 een einde aan het feestgedruis. Met dank aan het keukenteam van Bloemswaard, bestuur, vrijwilligers en niet in de laatste plaats muzikale gast Hans Baaij, kan de KBO een grandioze seizoenopening in de verenigingsannalen bijschrijven.

Bas de Groot

 

Bustocht rondje Zeeland, 28 augustus 2019

Een rondje Zeeland.

 

Wij stapten om 8.15 uur in bij Zomerzorg en gingen de rest van de mensen ophalen bij Bloemswaard. De Hillegommerbrug was nog gesloten en Paul, de chauffeur, ging een toeristische route rijden richting De Zilk via de 206 naar Katwijk en Wassenaar. Daarna richting Den Haag om te kijken of de vlag op het paleis van Koning Willem uithing maar Hij was niet thuis.

Hierna richting het Zuiden via de Keteltunnel en de Benelux tunnel richting de Hoekse Waard in Zuid-Beijerland. De koffie met gebak kregen we bij het Partycentrum “ de Eendrachtshoeve”  Dit ging er wel in na de lange zit.

Na de koffie gingen wij weer op weg via de brug over het Schelde-Rijnkanaal. In deze omgeving staan ontzettend veel windmolens. Omdat dit zo’n grote open vlakte is, is het de moeite om ze te plaatsen.

Hierna ging de tocht langs de Rappers-sluizen die wel 40 X per dag opengaan  voor alle schepen die er door moeten. Dan over de Grevelingendam die in 1968 klaar was. Deze verbindt Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland.

We komen langs Bruinisse. Hier zien we een open water waar veel zwarte tonnen in het water hangen. Hier groeien de mosselen aan plankjes onder water en later worden ze er af gehaald.  Dan komt Brouwershaven in zicht en we staan even stil bij een klein Zeeuws dorpje dat “Zonne Maire” heet en eindelijk komt Kerkwerve in zicht waar een lunch klaar stond met een  heerlijke grote kroket (in plaats van soep). Dit smaakte iedereen heel goed en het was keurig verzorgd.

Om 13.15 stapten we weer in voor de rest van de middag.

Met een omweg via de Zeeland-brug en Neeltje Jans. Dit alles is wel heel indrukwekkend en moet een enorm zware klus geweest zijn in die tijd.

We reden uiteindelijk naar Renesse waar iedereen uitstapte om de benen te strekken en een ijsje, biertje of wijntje te gebruiken. Het was weer warmer geworden dus iedereen liet het zich goed smaken !!!

Het is een heel oude badplaats waar veel Duitse gasten naar toe gingen en dat is nog steeds duidelijk te merken.

Om 16.20 uur moesten we weer in de bus zitten en ging het alleen over de snelweg in rap tempo weer richting Hillegom waar wij om 18.15 weer bij Bloemswaard aan kwamen.

Paul was een uitstekende chauffeur voor zo’n lange bus met 56 zitplaatsen.

Hij wist veel te vertellen over alles waar we langsreden en wat er bijzonder was. Hij had heel veel humor en dat is altijd erg leuk. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad, maar het was best een hele lange zit vond ik, maar wel de moeite waard.

 

Greet van der Elst.

 

KBO wandeling door Alkmaar, 14 augustus 2019

Bezoek Alkmaar

Met een gemengde groep van 19 personen (waarvan de oudste een krasse 92-jarige) vertrokken we nieuwsgierig naar Alkmaar. Gelukkig niet in een stilte coupé, we moesten elkaar nog een beetje leren kennen! Prima verbinding, dat hadden Frans en Joke goed uitgezocht!

Even opletten bij het uitchecken en dan op naar Grandcafé Klunder, in Theater De Vest voor een heerlijk kopje koffie en een niet minder lekker gebakje. Dat smaakte wel of zoals menigeen zei: “Daar was ik wel aan toe “.

Voor de stadswandeling werden we in 2 groepen gesplitst en zo kwamen wij in de handen van Peter de Rover. Je kan bedenkingen hebben bij zijn naam, maar hij deed zijn werk voortreffelijk!

Hij vertelde ons allerlei wetenswaardigheden en weetjes, bracht ons naar het hofje Van Splinter waar 8 ongehuwde dames wonen. Het zag keurig en verzorgd uit.

Een spreuk viel mij op bij een dame: “Zolang mijn baas doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk!” Waarvan akte. We zagen IJssalon Laan, een begrip in Alkmaar en omstreken, en ik kan zeggen, nog steeds heerlijk. Ik heb natuurlijk even geproefd met Jeanne.

Via veel leuke, gezellige kleine straatjes en hier en daar een terras, neen ontzettend veel terrassen – het was ook heerlijk weer – kwamen we bij “De Waag”. Er was geen kaasmarkt vandaag, zodat we alles rustig konden bekijken en bewonderen.

En nu op naar “De Heeren van Sonoy” voor een heerlijke lunch, die opgevrolijkt werd met  de vangpogingen door het personeel van een jonge kauw! Dat mislukte steeds, waarna hij ons rustig in de gaten hield vanaf een kroonluchter in het restaurant.

Daarna hadden we vrij!

Wij kozen met een groep voor de rondvaart. Heel interessant, maar wat me van de rondvaart het meeste is bijgebleven: BUKKEN, BRUGGEN en dat liefst 23 keer. Maar we hadden het snel onder de knie en bukten als de besten!

Moe, wat word je moe van dat slenteren,en voldaan kwam een ieder op tijd bij het station. Een heerlijke en gezellige dag met prachtig weer. Pas terug in Hillegom begon het te regenen.

Dit was mijn eerste indruk na ons bezoek aan Alkmaar. Rest mij nog te vertellen, als bijna oud-Alkmaarse, dat het een mooie stad is, veel prachtig onderhouden huizen met veel geschiedenis. Ik werd overvallen door nostalgie bij het zien van de prachtige stoffenwinkel – nog steeds even mooi – de Bloemenschuit, Huize Lol in de Hekelstraat enz. enz.

 

Rita Koppes


Ga terug naar het overzicht