Verslagen

Openingsmiddag KBO, 20 september 2018

Muzikale opening van het nieuwe KBO-jaar

De zaal van Bloemswaard zat vol donderdagmiddag. De opening van het nieuwe seizoen van de KBO wilden zoveel mogelijk mensen meemaken. Voorzitter van Lierop was blij met de goede opkomst. Hij gaf even aan, dat het licht in de zaal vernieuwd is. Een verbetering, dit indirecte licht toont heel wat gezelliger. Daarna was de microfoon voor Jo Ann en Menno. Jo Ann is een zangeres met een breed repertoire en een warm geluid, dat prettig in het gehoor ligt. Het programma omvatte dan ook melodieën van allerlei soort. Jo Ann liep daarbij door de zaal en betrok het publiek zoveel mogelijk bij haar liedjes. Droomland is natuurlijk altijd een topper. En Que sera blijft bekend. Jo Ann zong het pittig en een van de KBO-leden stond op van de stoel en danste mee. 
Zelf meedoen wordt altijd gewaardeerd. Bij een vrolijk refrein klapte de hele zaal mee. Maar ook bij luisterliedjes als Mag ik dan bij jou waren er reacties. “Erg mooi!” zuchtte iemand uit de grond van haar hart.
Het bekende nummer Halleluja deed het heel goed. De zangeres gaf het een eigen interpretatie, maar ze zong het met veel expressie.
Er mochten ook nummers worden aangevraagd.  “Dat had ik straks willen vragen!” was de reactie, toen in het kader van het overlijden van Anneke Grönloh het lied Brandend zand, ooit een nummer 1 hit, ten gehore werd gebracht. Er kwam hartelijk applaus. Grönloh is zeker nog niet vergeten.
De KBO beleefde veel plezier aan de muzikale opening en de middag werd besloten met twee rondes bingo. 

Veronica Handgraaf

 

Zomerprogramma 2018

Dinsdag 10 juli 2018  

Op het programma stond een mooie wandeling over het landgoed Leyduin en Woestduin. Jammer genoeg waren er maar 7 deelnemers. Maar dat neemt niet weg dat het een aangename wandeling was. Na afloop hebben we met elkaar een drankje gebruikt in het Juffershuis  (Gasterij Leyduin). Al met al toch een fijne middag.

=================

 

 

 

Donderdag 12 juli 2018 

Met paard en wagen door de duinen is altijd een succes. 12 personen kunnen er mee op de kar van Paul v.d. Stap. Hij is een geboren verteller en weet ontzettend veel over de waterleidingduinen. Het weer was prachtig, precies goed niet te warm. Halverwege de rit         werden we voorzien van koffie of thee  met koekje.

Iedereen ging voldaan naar huis.

 

 

Zomerprogramma 2018

Woensdag 18 juli 2018

De bloemschikcursus ging helaas niet door. Te weinig aanmeldingen.

 

Vrijdag 27 juli 2018

Koffiedrinken bij de Soete Suikerbol. Het weer was bloedheet dus het bestuur van de KBO zat vol verwachting op het terras van de Soete Suikerbol. Wie zou er komen? Dat viel toch nog mee. Een aantal mensen had de hitte getrotseerd en bij de Soete Suikerbol waren ze zo attent om onmidelijk water op tafel te zetten. Het was een gezellige ochtend.

 

Donderdag 2 augustus 2018

Op 2 augustus heeft de uitgaansdag van de KBO naar Texel plaatsgevonden.                              Bij Bloemswaard stapte om 7.45 uur de eerste groep in en om 7.55 uur de tweede bij Zomerzorg, in totaal 55 personen. De chauffeur van Oskam “Paul” en Toos deden een welkomstwoord en gaven de nodige informatie. Via de Wijkertunnel en leuke dorpjes, waar de chauffeur veel over wist te vertellen, reden we richting Schagen. 

Bij “De Vriendschap” in ’t Veld, stond de koffie klaar met heerlijk gebak, die zo’n dag niet mag ontbreken. Om 10.30 uur weer de bus in naar de boot van “Teso”, die om 12.00 uur zou vertrekken. Met 20 minuten waren we aan de overkant, op Texel, en stapte onze Gids “Marga” in. Zij is geboren en getogen op dit eiland, dus wist héél véél te vertellen.

Ze hebben er van alles, behalve een ziekenhuis. Ook hebben ze er wallen, maar daar is het een ander begrip dan bij ons, zij hebben tuinwallen. Er moest rond 1652 een perceelafscheiding worden bedacht. Sloten graven was niet mogelijk vanwege de lage waterstand, rasters zetten van hout kon ook niet, want er was amper hout, toen bedachten ze muurtjes van plaggen ofwel tuinwallen. Uit naastliggende percelen werd gras gestoken en die werden op een speciale manier opgestapeld, vervolgens opgevuld met grond, meestal zand. Om te voorkomen dat de schapen over de wallen sprongen en bij de buren gingen grazen, stak men er duindoorntakken in, slim bedacht.

Texel telt 7 dorpjes en is 25 km. lang en 8 km. breed. In sommige dorpjes was de weg bijna nog smaller dan de breedte van de bus, het ging dikwijls net aan! In De Koog in “De Pelikaan” stond weer een heerlijke lunch klaar en na nog een stukje gereden te hebben, konden we op eigen gelegenheid het dorp bekijken.  Het was inmiddels 15.00 uur en om 16.00 uur moesten we weer bij de bus zijn, om de boot van 17.00 uur te halen. 

Alles ging prima, keurig op tijd. Toen we op de boot gingen stapte de gids eruit en werd bedankt voor haar prima begeleiding en uitleg. Ook de terugreis verliep voorspoedig en om 19.00 uur waren we weer in Hillegom bij Bloemswaard.

Kortom: Een mooie dag, prima Chauffeur,

goed georganiseerd.

Bestuur en vrijwilligers bedankt.

 

Wil v.d. Linden.

 

 

==============

 

Vrijdag 10 augustus

Op het programma stond “Struinen door de duinen”, nu struinen werd het echt. Na veel zomerse dagen met nauwelijks of helemaal geen regen, begon deze vrijdag met regen in de ochtend. Je denkt dan steeds het gaat wel over en dat deed het ook. Afgesproken was om half twee vertrekken vanaf Panneland.  De groep bestond uit 18 personen en onze gids voor deze middag was Kees Langeveld. Na even een stortbui en dreigend onweer te hebben afgewacht, vertrokken wij om 13.40 uur. Kees nam ons onmiddelijk mee van het pad af en zijn verhaal begon al bij een boom met verharde paddestoelen. Normaal gesproken kijk je ernaar en loop je door., de uitleg maakt alles veel interessanter. Kees nam ons mee naar het eiland van Rolvers, het is niet echt een eiland maar ligt wel rondom in het water. We moesten echt door sluip door kruip door paadjes en hier en daar kreeg iemand een schram (korte broek) of scheurde een plastic regenjasje. Het uitzicht op het eiland was fenomenaal en dat allemaal zo dicht bij huis, je waande je in het buitenland. Kees vertelde onderweg veel over de flora en fauna in de duinen, over de damherten, die hier de dienst uitmaken en ervoor gezorgd hebben dat veel bloemen in de duinen verdwenen zijn.  In de groep liep ook nog iemand van 88 jaar mee, hulde aan haar.

Om precies 16.00 uur waren we weer terug bij Panneland met een groep zeer enthousiaste mensen. Het drankje achteraf ging er goed in. Kees werd bedankt voor zijn prachtige en duidelijke uitleg.

De KBO leden hadden een geweldige middag en hebben veel geleerd.

 

Afsluitingsmiddag KBO jaar, 21 juni 2018

Met meer dan 100 KBO leden werd het KBO werkjaar afgesloten. Iedereen gaat genieten van een welverdiende vakantie. Dit afscheid was met de Noortukse vissersvrouwen. 

Het project “Oefen je vitaal”met de kinderen van de kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad op bezoek bij “Oefen je vitaal, 27 maart 2018

De kinderen van de Jozefschool bezochten het project

“Oefen je Vitaal”waar zij geld voor beschikbaar hebben gesteld .

KBO lijsttrekkersdebat, 15 maart 2018

KBO lijsttrekkersdebat trekt vrij veel publiek

Rond de 80 mensen kwamen opdagen in Bloemswaard voor het Lijsttrekkersdebat, georganiseerd door de Vereniging van Senioren KBO Hillegom. Even paniek, want rond kwart voor twee viel in Bloemswaard door een stroomstoring het licht uit. Maar gelukkig duurde dat probleem maar een minuut of tien. Gespreksleider Jos Draijer kon bijna precies op tijd de microfoon ter hand nemen. De KBO had vijf speerpunten genoemd. De lijsttrekkers konden daar, in samenspraak met de zaal, hun zegje over doen. Voor de PvdA zat er Teresa Cardoso Libeiro, voor de VVD Igor Buijck, D66 werd vertegenwoordigd door Sander Boschma, Fred van Trigt was er voor het CDA, voor de BBH Jan Grimbergen, voor Bloeiend Hillegom Ria Heemskerk en voor Groen Links Dick van Egmond. Strikt genomen niet allemaal lijsttrekkers, maar die hebben veel besognes deze week.
Bij het eerste punt: voldoende inkomen voor de Hillegomse ouderen, kwam de zaal nog niet erg uit de verf. Sander Boschma vond, dat armoedebeleid de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Fred van Trigt meende, dat vaak de inkomens die net over de grens zitten met de grootste problemen te maken krijgen. Ook de werkloosheid onder 55-plussers kwam ter sprake en de dure regio-taxi. Er werd op gewezen, dat je daar voor bezoek aan een specialist niet veel mee kunt. De marge, die genomen moet worden om op tijd te komen is wel erg groot. 
Wonen en zorg was een heet hangijzer. “Als je in een verzorgingshuis wordt opgenomen neem je je kist al mee,” meende KBO-voorzitter Nico Turk wrang. Overwaarde van huis gebruiken, om het huis aan te passen? En huurders dan? Uit Groot Veenenburg kwam de klacht, dat ouderen daar niet meer gezellig onder elkaar zijn, nu er veel buitenlanders in de vrijkomende woningen gehuisvest zijn. Terechte klacht, meende van Trigt. Dat is weliswaar beleid van Stek, maar de woningcorporatie kan daar wel op worden aangesproken. 
Uit wooncomplex Olympus vertelde iemand, dat de huur 200 tot 300 euro verhoogd wordt als iemand vertrekt, zodat de woning buiten de sociale huurwoningen valt. Daarvoor kan Stek ook op de vingers worden getikt.

Punt drie was veiligheid. Vraag: wie voelt zich onveilig op straat?

Als de vraag was geweest: ’s avonds of in het donker waren er ongetwijfeld heel veel vingers omhoog gegaan. Ouderen zijn niet altijd zo kwiek meer als in hun jongere jaren en voelen zich kwetsbaarder. Veiligheid heeft ook met handhaving te maken, meende Van Egmond. Niet fietsen in de Hoofdstraat op zaterdag bijvoorbeeld.
Waarom de BOA’s niet op zaterdag laten controleren? Die verdienen zich toch terug met de bekeuringen? meende een aanwezige. Hilariteit en instemming. Het ging niet helemaal op helaas, maar de zaal kwam aardig los.
Digitalisering, ook zo’n punt. De meeste lijsttrekkers meenden, dat communicatie ook niet-digitaal aangeboden moet worden. Al is digitalisering natuurlijk wel de toekomst. Van Trigt zei er behartenswaardige dingen over. Van Egmond meende, dat de krant met de gemeenteberichten in iedere bus moet vallen en daar mankeert het nog vaak aan.
En dan, zeer belangrijk voor senioren, de zingeving van het leven. Zeker voor wie niet mobiel is. Mensen haken af sinds de regiotaxi zo duur is geworden en zitten thuis. Computers kunnen helpen om niet te vereenzamen. 
Nico Turk memoreerde, dat de KBO computercursussen geeft, maar dat de huur van Bloemswaard voor deze non-profit organisatie 3500 euro per jaar bedraagt!
Dat ook de dokterspost weer ter sprake kwam lag voor de hand. Helaas komt dat van de Hillegomse huisartsen, niet van de gemeente. Het blijft een groot probleem.
De senioren konden aardig wat grieven op allerlei gebied naar voren brengen en er werd geluisterd en hopelijk later ook actie op ondernomen.

Veronica Handgraaf

Kindergemeenteraad, 21 februari 2018

In de kindergemeenteraad is de Vereniging van Senioren KBO – Hillegom gedeeld lste geworden met haar project “Oefen je Vitaal voor 65-plussers”.

Het te winnen bedrag was  2.000,– euro, waarvan 1283,– euro naar speeltuinvereniging Kindervreugd ging voor stoelen en tafels.

De KBO kreeg 717,– euro,  het door haar gevraagde bedrag.  De kinderen willen graag een keer komen kijken bij het project. Wat zeker zal gaan lukken.

Een mooi initiatief van onze scheidende voorzitter.

Themamiddag met koor Amigas, 15 februari 2018

Op donderdagmiddag 15 februari 2018 zaten er wederom ruim 80 mensen in de grote zaal van Bloemswaard klaar om te genieten van het Hillegomse koor Amigas. Het was het eerste optreden van het koor en dat was in het begin duidelijk te merken, maar naarmate de middag vorderde ging het steeds beter. De mensen in de zaal hadden het in ieder geval best naar hun zin. Je zag iedereen meezingen met de oude maar zeer sterke liedjes.

Een groot applaus was hun deel na afloop van het eerste optreden. 

Themamiddag met bingo, 18 januari 2018

Pech voor de KBO

Ondanks storm en regen stonden veel KBO-leden donderdag voor de zaal van Bloemswaard voor een gezellige middag. De bezoekers kregen meteen al te horen, dat het aangekondigde programma geen doorgang kon vinden. De Happy Music accordeonisten waren niet in staat om te komen. De helft van het duo lag op bed met een flinke griep. De andere helft, molenaar van beroep, durfde zijn molen niet te verlaten in verband met de zware storm die over Nederland raasde. Het bestuur zat met de handen in het haar, want op zo korte termijn was het niet mogelijk iets anders te regelen.
Maar de KBO-leden lieten zich niet kisten. Niemand maakte rechtsomkeert, want driemaal bingo en de onderlinge gezelligheid waren ook niet te versmaden.
Voorzitter Nico Turk vertelde, dat in de dertien jaar dat hij voorzitter is 101 themamiddagen hebben plaatsgevonden. Dit was pas de tweede maal, dat zoiets mislukte. En natuurlijk was dat geheel buiten iemands schuld

Er volgde spontaan applaus als waardering, voor wat de seniorenvereniging doet.
De voorzitter had nog meer interessants te melden. Oefen je vitaal was het afgelopen jaar een succes, met vijftien deelnemers. Verschillende mensen konden van tevoren maar met moeite hun eigen trap op en af. Dat was na de bewegingsoefeningen sterk verbeterd. KBO Nederland heeft toestemming gegeven de bewegingscursus nogmaals aan te bieden. Wie er mee wilde doen? Het enthousiasme was groot. Minstens tien handen schoten omhoog. Turk beloofde, de namen en adressen te komen noteren.
Daarna kwamen er “drie rustige bingo’s” en werd het doodstil in de zaal om geen nummertje te missen. Alleen het draaien van de molen en het afroepen van de getallen was nog hoorbaar. De KBO maakte er iets van,  al was het dan niet helemaal zoals verwacht.
Op vijftien maart wordt een verkiezingsmiddag georganiseerd, waarbij de politieke partijen komen uitleggen, wat zij van plan zijn voor de Hillegomse senioren te gaan betekenen.

 

Veronica Handgraaf


Ga terug naar het overzicht