Verslagen

Kindergemeenteraad op bezoek bij “Oefen je vitaal, 27 maart 2018

De kinderen van de Jozefschool bezochten het project

“Oefen je Vitaal”waar zij geld voor beschikbaar hebben gesteld .

Kindergemeenteraad, 21 februari 2018

In de kindergemeenteraad is de Vereniging van Senioren KBO – Hillegom gedeeld lste geworden met haar project “Oefen je Vitaal voor 65-plussers”.

Het te winnen bedrag was  2.000,– euro, waarvan 1283,– euro naar speeltuinvereniging Kindervreugd ging voor stoelen en tafels.

De KBO kreeg 717,– euro,  het door haar gevraagde bedrag.  De kinderen willen graag een keer komen kijken bij het project. Wat zeker zal gaan lukken.

Een mooi initiatief van onze scheidende voorzitter.

Themamiddag met koor Amigas, 15 februari 2018

Op donderdagmiddag 15 februari 2018 zaten er wederom ruim 80 mensen in de grote zaal van Bloemswaard klaar om te genieten van het Hillegomse koor Amigas. Het was het eerste optreden van het koor en dat was in het begin duidelijk te merken, maar naarmate de middag vorderde ging het steeds beter. De mensen in de zaal hadden het in ieder geval best naar hun zin. Je zag iedereen meezingen met de oude maar zeer sterke liedjes.

Een groot applaus was hun deel na afloop van het eerste optreden. 


Ga terug naar het overzicht