test

Woord van de voorzitter, februari 2019

Geplaatst op 5 februari 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

De afgelopen weken heb ik op diverse nieuwjaarsrecepties al verschillende leden de hand mogen drukken en geproost op een voorspoedig 2019. Ook vanaf deze plaats wil ik u allen een heel gelukkig nieuwjaar wensen en vooral in goede gezondheid. Om je heen merk ik regelmatig dat mensen zeggen dat het niet gebruikelijk is om na half januari elkaar nog gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik vind het eigenlijk niet verkeerd als we elkaar het hele jaar door ‘alle goeds’ voor de komende tijd wensen.

 

2019… een heel bijzonder jaar voor onze vereniging. We worden met z’n allen 65 jaar jong. Tot voor een paar jaar dé leeftijd waarop je de eerste AOW-uitkering ontving. Nu is deze leeftijd door de regering ‘opgerekt’ met een paar jaar en heeft 65 z’n magische kracht een beetje verloren. Wij gaan er wel uitgebreid bij stilstaan met een jubileum theateruitvoering in april of mei. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het maartnummer leest u hiermee over.

 

Hillegom vergrijst net zoals vele plaatsen. Dat kan dus betekenen dat onze vereniging de komende jaren zal groeien. Maar dan moeten we wel onze inwoners ‘overhalen’ lid te worden van onze vereniging van senioren. Dat moeten we met elkaar doen. Dus kijk om u heen, attendeer mensen op onze maandelijkse themabijeenkomsten, nodig buurtbewoners en leeftijdgenoten uit om eens een keer een kijkje te komen nemen. Of kom met ideeën voor attractieve activiteiten voor jonge pensionado’s vanaf 65 jaar.

Het bestuur kan dit niet alleen. Nogmaals: we moeten het samen doen.

 

Het is al eerder aangekondigd. We gaan een enquête houden, waarin wij u vragen wat er onder onze leden leeft. Met de uitkomsten willen wij plannen gaan smeden voor de toekomst. Doe mee, want uw stem is belangrijk. Vul het formulier in, knip dit uit en lever het in bij één van de personen, waar u iedere maand ook de oplossing van de puzzel kunt brengen: Karin Zwetsloot, Gerda Warmerdam of Joke Mense.

 

Nog even terugblikkend naar de maand december. Aan de oproep in de Hillegommer voor een donatie uit het Meerlandenfonds heeft onze secretaris middels een korte e-mail gehoor gegeven. Begin december kregen wij bericht van De Meerlanden, dat we een ‘prijs’ gewonnen hadden. Vol verwachting toog een delegatie van het bestuur naar de uitreikingsbijeenkomst. Er werden bedragen toegekend tot een maximum van € 850,–. Ter besteding aan ons jubileum kregen wij een cheque van € 250,– uit dit fonds. ‘Toch mooi meegenomen’.

 

Op de oproep in ons vorige nummer voor een assistent(e) voor onze ledenadministratie heeft een zestal (!) leden gereageerd. In de ogen van het bestuur een mooie respons. Allen hartelijk dank voor hun reactie. Met één van de kandidaten zijn we inmiddels in gesprek om – na een inwerkperiode – op termijn de taken van onze ledenadministratie over te nemen.

 

19 december vierden we Kerst met 175 leden. Villa Flora was ‘tot de nok toe’ gevuld. Gestart werd met een prachtige kerstviering muzikaal ondersteund door het dameskoor van de Sint Jozef- en Martinusparochie, dat een groot aantal bekende kerstliederen ten gehore bracht. Na de lunch verzorgden ‘de Bollen Mina’s’ uit Lisse een feestelijk kerstconcert.

 

Van harte… Gelijktijdig met onze eerste themaviering van dit jaar op 17 januari was de uitreiking van de certificaten aan onze nieuwe ouderen-adviseurs door wethouder Fred van Trigt op het Gemeentehuis van Hillegom. Aan de zesdaagse cursus/training deed een vijftiental leden uit de Duin- en Bollenstreek mee. Van onze vereniging ons bestuurslid Joke Heemskerk en de heren Jan Clemens en Peter Dukker. Allen van harte gelukgewenst en wij hopen in de toekomst veel van hun nieuw vergaarde expertise gebruik te mogen maken.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Comments are closed.