test

Woord van de voorzitter, april 2019

Geplaatst op 29 maart 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

Het is zondag 10 maart als ik dit voorwoord schrijf, exact de datum waarop 65 jaar geleden onze vereniging is opgericht. Het voorlopig bestuur bestond uit de heren C. Broekhof (voorzitter), G. Fõrrer (secretaris) en D. Hageman (penningmeester). Eén van de eerste taken bestond uit het zoeken van een geestelijk adviseur. Dit nam enige maanden in beslag omdat de beoogd kapelaan door het bisdom werd over geplaatst, waarna de nieuw benoemde kapelaan Van der Laan van de St. Jozef parochie het adviseurschap op zich nam.

De belangrijkste taak van het bestuur was het maandelijks ophalen van de contributie. De eerste contactpersoon deed dus al snel zijn intrede om het bestuur te ondersteunen. Voorzitter Broekhof schrijft: ‘De heer J. Boot heeft zich dan beschikbaar gesteld om in de Martinus Parochie contributie op te halen. Bravo Jan, en schrijf er zoo tusschen neus en lippen maar eens een paar leden bij’. Momenteel is Jan Boot onze vice-voorzitter…. Het zal toch niet?

 

De wens was het bestuur snel uit te breiden tot een volwaardig team van zeven leden. En dat lukte eind 1954 begin 1955. Men werd nog niet benoemd maar ‘aangezocht’. De voorlopige samenstelling was als volgt: C. Broekhof (voorzitter), G. Fõrrer (secretaris), C.P. Weijers (penningmeester), J. Heeres (tweede voorzitter), C. van Leeuwen (tweede secretaris), P. Zonneveld (tweede penningmeester), A. Minck (commissaris) en C. v.d. Voorn (toegevoegd lid namens de K.A.B.). Op de eerste officieel beschreven notulen van de bestuurs vergadering van 25 maart 1955 ten huize van secretaris G. Fõrrer worden de functies bekrachtigd en gingen de mannen aan de slag. U leest het goed: mannen; in tegenstelling tot nu nog geen vrouw in het bestuur te bekennen.

 

Jubileumjaar 2019

Terug naar het heden. 65 jaar Vereniging van Senioren KBO Hillegom, zoals we tegenwoordig officieel heten. In de vorige Kompas heb ik al aangekondigd dat alle leden in de week voor 10 maart een attentie en een uitnodigingskaart met daarop een kort overzicht van de geplande feestelijke activiteiten zouden ontvangen. Met behulp van onze contactpersonen hebben wij alle leden kunnen verblijden met een prachtig bloeiende Begonia. Dit werd zeer gewaardeerd. Iedereen was verrast. Zonder de ‘transporthulp’ van C.S. Weijers / Tuberbulb en de inzet van onze contactpersonen was dit niet binnen tweeënhalve dag gelukt. Ga er maar aan staan: bij 800 adressen (één per lidmaatschapsadres) een plant overhandigen. Je krijgt er positieve energie van, mede door het persoonlijk contact, gevolgd door een praatje met soms een kopje koffie of thee. Dan waren de contactpersonen wel heel lang bezig. Maar dat deden ze graag. Een contactpersoon constateerde op de helft van haar route dat ze planten te kort kwam. Zij had zich vergist in het aantal per adres. Terughalen dus. Vond ze helemaal niet erg, want dan had ze ‘dubbel’ contact.

 

Op de uitnodigingskaart was aangekondigd dat wij In het kader van ons jubileumjaar een theatervoorstelling op woensdagavond 22 mei a.s. organiseren in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Binnen een dag was dit evenement volgeboekt. Met vereende krachten heeft het bestuur binnen een dag kunnen regelen dat ook op donderdagavond 23 mei dezelfde voorstelling wordt gegeven, zodat we nogmaals een groep van 120 mensen kunnen plezieren. Omdat onze activiteiten altijd overdag plaats vinden was het voor ons een beetje ‘koffiedik kijken’ of een avondbijeenkomst wel zou lukken. Het tegendeel bleek dus waarheid.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan ons jubileum op andere dagen te beginnen met onze algemene ledenvergadering op 18 april a.s. De uitnodiging en jaarverslagen zijn in dit nummer afgedrukt. Tot dan.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Comments are closed.