test

Woord van de voorzitter, juli/augustus 2019

Geplaatst op 2 juli 2019

 

Beste ‘clubvrienden’,

 

‘Uit de kunst’ was een heel passende reactie van KBO preses Frans van Lierop na afloop van de theatershow ‘Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse Lied’ in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom’, zo schreef correspondent Bas de Groot in het Hillegoms Nieuwsblad van 29 mei j.l.

Lovende woorden richting het bestuur van onze vereniging, waar we allen bijzonder blij mee waren. Het was een eclatant succes… boven alle verwachtingen… tweemaal een uitverkocht huis met in totaal 250 leden. Zij hebben kunnen genieten van een wervelende show met herkenbare liedjes, die op een speciale en humoristische wijze ten tonele werden gebracht. ‘Een schot in de roos’, zei iedereen, ‘Beslist voor herhaling vatbaar’. En dat gaat ook gebeuren. Volgens planning sluiten we ons jubileumjaar af in februari/maart volgend jaar, ook met een speciaal programma. De voorbereiding is inmiddels in volle gang.

Prachtig was dat we op 22 en 23 mei vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Leden, die anders niet aanwezig (kunnen) zijn op onze maandelijkse bijeenkomsten. En dan vooral ‘jonge’ senioren tussen de zestig en zeventig jaar, de doelgroep die wij graag bij onze activiteiten willen betrekken.

In het kader van ons jubileumjaar wil ik u attenderen op de openingsmiddag in september van het winterseizoen, met een voorstelling van de muzikale virtuoos Hans Baaij, een speciale verloting van GROTE prijzen onder de aanwezigen en een feestelijke aangeklede bingo.

Heeft u al eens gesproken met één van onze drie ouderenadviseurs?

Zij hebben in het najaar van 2018 een intensieve training gevolgd over een groot aantal onderwerpen, die specifiek betrekking hebben op onze vergrijzende samenleving. Heeft u een vraag: neem contact op, zij kunnen u wellicht helpen, verder helpen of in contact brengen met de juiste instanties.

In het najaar gaan alle ouderenadviseurs uit onze regio hun werkzaamheden evalueren, waarbij ook de groep ‘belastinginvullers’ (de z.g. huba’s) wordt betrokken.

Het Seniorenpodium wordt sinds een paar maanden versterkt door twee van onze bestuursleden: Joke Heemskerk en Jan Boot. Men is druk bezig nieuwe, onafhankelijke leden te werven. Na jaren van een toch wel enigszins ‘slapend’ bestaan wil onze vereniging helpen dit podium meer body te geven. Wij hopen dat binnen een jaar ‘spraakmakende wapenfeiten’ kunnen worden gemeld. Jammer is wel dat de adviesfunctie door de wethouder is afgezwakt: van een rechtstreekse adviseur richting het College naar een indirecte, via de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.

Qua bestuursvergaderingen slaan wij juli over en komen begin augustus weer bij elkaar.

Qua activiteiten zijn de zomermaanden extra druk, zoals u kunt lezen in het verderop opgenomen zomerprogramma. Organiseren we door het jaar onder andere op de derde donderdag onze themamiddag, in juli en augustus is het iedere week ‘raak’ met onder meer dagtochten en wandelingen. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten. Geef u dus tijdig op via het in deze Kompas afgedrukte inschrijfformulier.

Mocht u deze zomer op vakantie gaan?

Dan wens ik u, mede namens mijn medebestuursleden, heel fijne dagen of weken.

Mocht u thuisblijven? Nogmaals; kom dan naar onze zomeractiviteiten!

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Comments are closed.