Direct aanmelden

Uw achternaam  dhr. mevr.
Uw voorletters
Geboortedatum Bijv. 28-03-1946
Uw adres Straat en nummer
  Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Ja, ik wil graag lid worden van KBO Hillegom. Neem contact met mij op.
Evt. aanvullende opmerkingen en/of vragen kunt u hiernaast kwijt.