Nieuws

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018Lees hier alle nieuwsberichten

Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Lees hier alles over belangenbehartiging

Het Kompas

Woord van de voorzitter, mei 2018

Beste junior en senior KBO’ers,   

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Twaalf jaar lang werd u op de eerste pagina van ons verenigingsorgaan verrast met een openingsartikel van Nico Turk. Op zijn ‘eigen wijze’ wist hij iedere maand u een inzage te geven in komende activiteiten of een actueel onderwerp onder de loep te nemen. Het zal voor mij geen eenvoudige taak worden dit op dezelfde wijze te continueren. Het is slechts één van de taken, die van mij worden verwacht.

 

Op een verjaardagsfeestje eind augustus vorig jaar kwam ik in gesprek met een gerespecteerd KBO-lid die mij terloops vertelde dat de vereniging van senioren al geruime tijd op zoek was naar een voorzitter, als opvolger van Nico, die in april 2018 zijn functie wenste neer te leggen. Hij vroeg of dit niet iets voor mij zou zijn. Omdat ik niet direct een negatief antwoord gaf, had ik de volgende ochtend Nico aan de telefoon, die een informatief gesprek met mij wilde hebben. Dezelfde middag zat hij al bij mij thuis in de tuin ‘aan de koffie’. Beslist met de gedachte ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’. ‘Ach Frans’, zo vertelde Nico, ‘het is maar één vergadering in de maand en om de twee maanden een regiobijeenkomst, dat valt reuze mee’. Vervolgens heb ik er een weekje over nagedacht en toegezegd het te willen proberen. Vanaf november ben ik gaan meedraaien in het bestuur.

 

Langzamerhand kwam ik er wel achter dat het niet bij een enkel ‘vergaderingetje’ zou blijven.          De twee a-viertjes, waarin het profiel, de taakomschrijving en de functie-eisen van de voorzitter staan opgenomen, werden mij in december ter hand gesteld. Het profiel en de functie-eisen waren voor mij geen verrassing, wel de uitvoerige taakomschrijving met 18 punten, waarbij de inzet van de voorzitter wordt verwacht. Toch iets anders dan die enkele vergadering per maand. Deze lijst heb ik de afgelopen tijd op Nico geprojecteerd en ik heb diep respect gekregen voor de wijze waarop hij daar invulling aan heeft gegeven. En met verve. Nico was altijd en overal aanwezig, pakte persoonlijk bijna alle problemen aan en gaf invulling aan de vele ontwikkelingen op het gebied van de organisatiestructuur voor ouderen in onze samenleving. Natuurlijk deed hij dat niet alleen. Hij wist  zich steeds gesteund door een groep zeer actieve  bestuursleden. Zonder deze gezamenlijke inspanning is het niet mogelijk de KBO-Hillegom zo goed te laten functioneren. Dat is voor mij ook een reden, waarom ik uw voorzitter ben geworden. 19 april 2018 ben ik gekozen en benoemd voor een eerste termijn van drie jaar. Ik hoop dat ik de verwachtingen waar kan maken.

 

In mijn aanhef spreek ik over junior en senior KBO-leden. Mijn grote wens is om mensen die net met pensioen zijn gegaan, dus de 67-plussers, meer bij de club te betrekken, met name bij de activiteiten. Afgelopen weken kwam ik her en der in Hillegom personen tegen, die zeggen wel lid te zijn van de KBO, maar zich nog veel te jong voelen om actief deel te nemen aan onze bijeenkomsten en evenementen. Net als ik leeftijdgenoten rond de 67 jaar en recent gestopt met werken. 25-30 jaar geleden was je op die leeftijd een ‘bejaarde’, nu ben en voel je je een actieve senior. Vanzelfsprekend wil ik me inzetten voor de gehele club, maar de komende tijd proberen iets meer te betekenen voor alle – dus zowel junior als senior – leden.

 

In de volgende editie van het Kompas zal ik u enige inzage geven in mijn leven en de activiteiten die ik tot nu toe doe en heb gedaan. Alvast een korte inzage: ik ben een geboren en getogen Hillegommer, de zoon van Sinterklaas en al bijna 45 jaar getrouwd met Annie. Wij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Samen met mijn broer heb ik een drukkerij gehad, die tot eind 2016 was gevestigd aan de Arnoudstraat.

 

Hartelijke groet,

Frans van Lierop

Lees hier alle berichten van de voorzitter