Nieuws

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018



Lees hier alle nieuwsberichten

Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Lees hier alles over belangenbehartiging

Het Kompas

Woord van de voorzitter, juni 2018

VAN DE VOORZITTER  

Beste junior en senior KBO’ers,      

In de vorige editie van het Kompas heb ik aangegeven u enige inzage te geven in mijn leven en de activiteiten die ik tot nu toe doe en heb gedaan. Ik ben in 1950 geboren aan de Stationsweg en in 1959 – na een korte ‘tussenstop’ in de Hoogewerfstraat – verhuisden wij naar de Van den Endelaan, waar mijn ouders een type- en stenoschool annex kopieerinrichting runden. Niet alleen veel Hillegommers, maar ook jongelui uit omliggende gemeenten hebben nog steeds profijt van het met tien vingers ‘blind’ kunnen typen.

Toen ik op de middelbare school zat – het Triniteits Lyceum in Haarlem – hielp ik mijn vader al dagelijks in zijn bedrijf en het was in feite een vanzelfsprekende zaak dat ik na mijn schooltijd – als oudste van zeven kinderen – bij hem ging werken. Samen met mijn broer Ad bouwde ik onze drukkerij verder uit. Heel veel verenigingen en bedrijven hebben decennia lang gebruik gemaakt van onze diensten. Na in de jaren tachtig en negentig gevestigd te zijn geweest aan het Henri Dunantplein verhuisde onze drukkerij in 2002 naar een groot perceel aan de Arnoudstraat. Ongeveer tien jaar geleden kwam de digitalisering in een stroomversnelling, internet toepassingen ‘explodeerden’, smartphones rukten op….. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gebruik van papier verminderde drastisch, waardoor vanzelfsprekend veel drukkerijen moesten inkrimpen of ophielden te bestaan. Ook wij. Twee jaar geleden – na mijn pensionering – zijn onze werkzaamheden onder de naam Van Lierop Grafimedia ondergebracht bij een collega in Heemstede.

Zoals ik vorige keer al vertelde ben ik deze maand 45 jaar getrouwd met Annie, die werkzaam is geweest als pastor en geestelijk verzorger en die in mei de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.      Wij hebben een dochter en twee zoons en zes kleinkinderen in de leeftijd van 2 t/m 14 jaar.

In mijn jeugd heb ik vele jaren waterpolo gespeeld. Op mijn zestiende werd ik – waarschijnlijk omdat anderen bemerkten dat ik een aardige kijk had op de Nederlandse taal en over een aantal organisatorische kwaliteiten beschikte – secretaris van de Hillegomse Zwem Vereniging. In 1975 werd ik gevraagd om secretaris van Kring Gouwe Rijnstreek (het overkoepelend orgaan van alle zwemverenigingen in de provincie Zuid Holland) van de Koninklijke Nederlandse Zwembond te worden. In 1982 volgde mijn verkiezing tot voorzitter, een positie die ik tot halverwege de jaren negentig heb vervuld. Tot 2002 ben ik lid geweest van dit bestuur in aan waterpolo gerelateerde functies en heb ik zitting gehad in verscheidene commissies. Vanaf mijn achttiende ben ik ruim dertig jaar waterpoloscheidsrechter geweest, waarvan een groot aantal jaren op het hoogste niveau. Sinds 1988 ben ik lid van de Commissie van Beroep van de KNZB. Deze landelijke commissie behandelt strafzaken in hoger beroep. Nog steeds werk ik voor deze juridische commissie.

Naast mijn vrijwilligerswerk voor de Zwembond heb ik In de afgelopen decennia vele bestuursfuncties vervuld, zo stond ik aan de wieg van ‘De Duinpan’ in De Zilk en was ik onder meer voorzitter van Concordia ten tijde dat mijn zoons voetbalden en voorzitter van de Nederlandse Morgan Club, een autoclub van liefhebbers van dit Engelse automerk.

Toen mijn moeder en schoonmoeder ongeveer gelijktijdig in juni 2004 in het verpleeghuis Bernardus te Sassenheim werden opgenomen, ben ik al snel gevraagd zitting te nemen in de cliëntenraad en werd ik twee jaar daarna voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Marente, dat met veertien locaties voor intramurale verpleegzorg een belangrijke functie vervult in Rijn, Duin- en Bollenstreek. Dit doe ik nog steeds met veel plezier. Genoeg nu over mijzelf. Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van uw nieuwe voorzitter, die zich graag met de andere bestuursleden in wil zetten voor ALLE senioren van Hillegom.

Zomerprogramma 2018.                                                                                                                        

Net als voorgaande jaren organiseert de KBO Hillegom in de maanden juli en augustus een zomerprogramma met een wekelijkse activiteit. In het juli/augustusnummer van het Kompas dat in de laatste week van juni verschijnt is een overzicht opgenomen met daarbij een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven aan welke programma onderdelen u wenst deel te nemen. De uitgaansdag op 2 augustus met een bustocht naar Texel is om organisatorische reden reeds in dit nummer opgenomen. Reserveer snel want de ervaring heeft geleerd dat de bus gauw is volgeboekt.

Hartelijk groet en graag tot ziens bij onze activiteiten,

Frans van Lierop

Lees hier alle berichten van de voorzitter