test

Van de bestuurstafel, maart 2019

Geplaatst op 27 februari 2019

De afgelopen weken is het bestuur druk bezig geweest met de organisatie van de activiteiten rondom ons 65-jarig jubileum. Eind januari werd er zelfs een extra bestuursvergadering belegd om alle plannen in goede banen te leiden en ik mag gerust stellen dat het ‘aardig’ is gelukt, zoals u in mijn voorwoord al hebt kunnen lezen.

 

Jaarcijfers 2018. Onze administrateur ‘op de achtergrond’, de heer Jan van Schie had de cijfers over 2018 reeds geheel op orde. Door afwezigheid van onze penningmeester, die – zoals ieder jaar – in de wintermaanden februari en maart bij zijn familie vertoeft en de zon opzoekt op zijn geboorte-eiland Curacao, was het de taak van uw voorzitter de exploitatierekening en balans 2018 en de begroting 2019 met het bestuur door te nemen. De uitkomsten toonden weinig verschillen met voorgaande jaren. Wel maken wij ons enigszins zorgen over de terugloop van het aantal leden van 1062 naar 1022, hoofdzakelijk veroorzaakt door overlijden en verhuizingen. Een leesbare versie, zoals beloofd op de ledenvergadering van vorig jaar, wordt gepubliceerd in het aprilnummer, gelijktijdig met de uitnodiging voor deze vergadering.

 

Onze themamiddagen voor dit jaar zijn al geruime tijd vastgesteld, het zomerprogramma staat nog in de steigers. We wachten de uitslag van de enquête af, waarin een vraag over de zomeractiviteiten was opgenomen en u tot 1 maart kon aangeven waar uw interesse naar uitgaat. We hopen dit in ons volgende nummer te publiceren. De onderdelen wandelen door de duinen, een busreis en een stedentrip staan zeker op het programma.

In de vorige ‘Van de bestuurstafel’ is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Seniorenpodium en de Adviesraad Sociaal Domein. Wij hadden gehoopt u in dit nummer al meer over de ontwikkelingen te kunnen vertellen, maar helaas… dat neemt nog wel een paar maanden tijd in beslag.

Ouderenadviseurs

Voortvarend zijn onze nieuwe ouderenadviseurs aan het werk gegaan. In de Hillegommer heeft een verslag gestaan van de feestelijke uitreiking door wethouder Van Trigt van de certificaten aan Joke Heemskerk, Peter Dukker en Jan Clemens. Ook in ons blad willen wij hen van harte gelukwensen en hopen wij binnen afzienbare tijd van hun diensten gebruik te maken. De ouderenadviseurs kunnen vragen beantwoorden op vele terreinen waaronder wonen, zorg en welzijn. Ons bestuurslid Joke Heemskerk schrijft in deze Kompas een artikel wat u zoal van de ouderenadviseurs kunt verwachten en zal u vanaf nu zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op de bestuursvergadering van 6 februari 2019 is officieel onze Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Een samenvatting is in dit nummer opgenomen. De volledige versie kunt u vinden op onze website.

 

Unie KBO en de Regio

Vanuit de regio komt er de afgelopen weken een grote papiermassa op ons af. Er heerst binnen de Unie KBO grote verdeeldheid hoe de structurele toekomst van de Unie moet worden ingericht. Het landelijk bestuur wenst onder meer de regionale afdelingen (lees provinciebesturen) af te schaffen, waardoor een bestuurslaag verdwijnt. Dit heeft gezorgd voor verdeeldheid in de Ledenraad en afwijzing door een collectief van een vijftal provinciale besturen. Het lijkt voor Hillegom een beetje ‘de ver van mijn bed show’, die weinig invloed heeft op de plaatselijke afdelingen, maar toch… er is een heuse patstelling.

Frans van Lierop

 

 

Comments are closed.