Organisatie

 • De Vereniging van Senioren KBO Hillegom komt op voor de belangen van 50 plussers en streeft naar medezegenschap over specifieke seniorenbelangen binnen het gemeentelijk beleid met betrekking tot:
 • Gezondheid en Zorg
 • Sociaal – Economische Zaken
 • Wonen en mobiliteit
 • Ouderen en techniek
 • Educatie
 • Inspiratie en Zingeving

De KBO Hillegom is aangesloten bij de landelijke Unie KBO – PCOB te Utrecht, de Provinciale KBO Zuid Holland en de Regio Zuid Holland Noord.

Zij organiseert ontspanningsevenementen.
Educatie en Voorlichting e.d.

Met ruim 1000 leden is de KBO Hillegom plaatselijk de grootste Seniorenorganisatie.

Het contact met de leden wordt onderhouden door 25 contactpersonen.

Naast het landelijk blad “Magazine KBO – PCOB” verschijnt 10 keer per jaar het verenigingsblad “Het Kompas” vol met eigen nieuws en bijdragen van de leden.

De jaarlijkse contributie € 27,00 p.p.

De KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het onderstaande adviesorgaan:

 • Seniorenpodium (adviesorgaan senioren Hillegom)

De KBO Hillegom  onderhoud contacten met:

 • WelzijnsKompasHL
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
 • Hillegomse Organisatie Zorgverlening ( HoZo)
 • Zorgbelang